Návod k použití SIEMENS GIGASET S820

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SIEMENS GIGASET S820. Doufáme, že uživatelská příručka pro SIEMENS GIGASET S820 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SIEMENS GIGASET S820.


SIEMENS GIGASET S820 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (824 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SIEMENS GIGASET S820 (742 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SIEMENS GIGASET S820

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Gigaset S820 QUG / IM-OST CS / A31008-M2404-R601-1-TK43 / Cover_front. fm / 9/13/12 Gratulujeme Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji. Balení tohoto produktu je ekologické. Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www. gigaset. com. Gigaset S820 QUG / IM-OST CS / A31008-M2404-R601-1-TK43 / Cover_front. fm / 9/13/12 Gigaset S820 QUG / IM-OST CS / A31008-M2404-R601-1-TK43 / overview. fm / 9/13/12 Gigaset S820 - Touch & Type Gigaset S820 - Touch & Type Stavový řádek (¢ přiložený plakát) Dotyková obrazovka/displej Zobrazit symboly aktuální nastavení a provozní režim telefonu. Stisknutí stavového řádku otevře stavovou stránku. Ð òôó V Displej klidového stavu nebo nabídka Stránka (¢ přiložený plakát) Dub Tlačítka sluchátka Tlačítka na straně Nastavení hlasitosti během hovoru 26 Čt  ˜ c Tlačítko zvednutí/přijetí hovoru Vytočení zobrazeného čísla, přijetí hovoru, přepínání mezi režimem sluchátka a režimem hlasitého telefonování, krátké stisknutí: otevře seznam opakování volby, dlouhé stisknutí: zahájení vytáčení telefonního čísla v Tlačítko menu Otevření hlavní nabídky/návrat do klidového stavu displeje a Tlačítko zavěšení/ukončení hovoru krátké stisknutí: ukončení hovoru/ vyhledávání telefonu, odmítnutí interního hovoru, návrat do klidového stavu, dlouhé stisknutí: zapnutí/vypnutí sluchátka Tlačítko s hvězdičkou dlouhé stisknutí: zapnutí/vypnutí vyzvánění Tlačítko s křížkem Template Borneo, Version 1, 21. 06. 2012 dlouhé stisknutí: zapnutí/vypnutí blokování tlačítek/displeje Tlačítko R Zpětný dotaz (flash), dlouhé stisknutí: zadání mezery vytáčení Tlačítko zpráv Vyvolání obrazovky zpráv ( ¢ přiložený plakát) Zdířka přípojky Mini-USB Spojení sluchátka s vaším počítačem (Gigaset QuickSync) bg cs hr ro sk sl sr 1 Gigaset S820 QUG / IM-OST CS / A31008-M2404-R601-1-TK43 / overview. fm / 9/13/12 Gigaset S820 - Touch & Type Tlačítko přihlášení/vyhledávání základny Krátke stisknutí: spustit paging/vyhledávání dlouhé stisknutí: přepnutí základny do režimu přihlášení Zobrazení zpráv/ režimu přihlášení pulzuje: máte nové zprávy bliká: základna v režimu přihlášení Template Borneo, Version 1, 21. 06. 2012 2 bg cs hr ro sk sl sr Gigaset S820 QUG / IM-OST CS / A31008-M2404-R601-1-TK43 / S820-QUGIVZ. fm / 9/13/12 Obsah Obsah Gigaset S820 - Touch & Type . [. . . ] Kurzor můžete posunout tak, že v zadávacím poli stisknete v místě požadované polohy. u Abc§ : střídání mezi malými a velkými písmeny pro následující písmena. u Při editování záznamu v telefonním seznamu se první písmeno a každé písmeno následující po mezeře píše automaticky velké. Pomocí §Abc§ se vrátíte do klávesnice s písmeny (malá/velká písmena). Zadání textu bg cs hr ro sk sl sr 21 Gigaset S820 QUG / IM-OST CS / A31008-M2404-R601-1-TK43 / telefony. fm / 9/13/12 Telefonování u §;-@§ : otevře se tabulka se zvláštními znaky; zvláštní znak přidáte stisknutím. Zvláštní písmena (označené/diakritické znaky, jako např. přehlásky) zadáte tak, že dané tlačítko písmene vícekrát stisknete. Telefonování Externí volání ¤ Zadejte číslo a stiskněte krátce tlačítko c. Volbu můžete zrušit stisknutím tlačítka a. ¤ ¤ Nebo: Stiskněte dlouze tlačítko c, zadejte číslo. Volba se seznamem opakování volby Stiskněte krátce tlačítko c, za účelem otevření seznamu opakování volby. K dispozici jsou následující možnosti: ¤ Stiskněte tlačítko c. Bude vytočeno naposledy vytočené číslo (označené zeleným bodem). Nebo: ¤ Stiskněte na záznam, otevře se detailní náhled. Bude vytočeno číslo záznamu označeného zeleným bodem Nebo: ¤ Stiskněte požadované číslo. Upozornění V seznamu opakování volby se nachází dvacet čísel, která byla poslední dobou na tomto sluchátku vytočena. Můžete je spravovat podobně jako seznamy zpráv telefonu: ¤ Otevřít detailní náhled: stisknout záznam. V detailním náhledu můžete záznam vymazat nebo číslo převzít do telefonního seznamu. Výběr čísla ze seznamu volání Tlačítko menu v ¤ — Seznam hovorů K dispozici jsou následující možnosti: ¤ Stiskněte tlačítko c. Vytočí se číslo záznamu označeného zeleným bodem. Nebo: ¤ Stiskněte na záznam, otevře se detailní náhled. - V telefonním seznamu není k dispozici žádný záznam: telefonní číslo se vytočí. Seznam volání (příklad) Všechna volání ý Template Borneo, Version 1, 21. 06. 2012 ™ 18:30, Domů ™ 11. 06. , 18:30 James Foster 01712233445566 0168123477945 š 10. 06. , 17:13 L Zobrazit vše Zobrazit podle typu 22 bg cs hr ro sk sl sr Gigaset S820 QUG / IM-OST CS / A31008-M2404-R601-1-TK43 / telefony. fm / 9/13/12 Telefonování Záznam v telefonním seznamu je k dispozici: detailní náhled se otevře. Nebo: ¤ Stiskněte na požadované číslo. Upozornění Pokud jsou k dispozici nové zprávy, můžete seznam volání rovněž otevřít pomocí vyskakovacích zpráv nebo obrazovky zpráv. Vytáčení pomocí telefonního seznamu Tlačítko menu v ¤ œ Telefon. seznam ¤ Listujte v telefonním seznamu, dokud se neobjeví požadovaný záznam. ¤ K dispozici jsou následující možnosti: Stiskněte tlačítko c za účelem vytočení zeleně označeného záznamu. - Je uloženo jen jedno číslo: bude zahájeno okamžité vytáčení čísla. - Je uloženo několik čísel: detailní náhled se otevře. Vytočí se číslo záznamu označeného zeleným bodem. Nebo: ¤ Stiskněte na požadované číslo. Nebo: ¤ Stiskněte na jméno záznamu, otevře se detailní náhled. Vytočí se číslo záznamu označeného zeleným bodem. Nebo: ¤ Stiskněte na požadované číslo. Konfigurace/vytočení zkrácené volby Předpoklad: Telefonní seznam obsahuje minimálně jeden záznam. Tlačítko menu v ¤ nabídka Stránka Nastavení ¤ ¥ Zkrácená volba ¤ Stisknout požadované tlačítko zkrácené volby. ¤ Není-li ještě uloženo žádné telefonní číslo: Otevře se telefonní seznam ¤ Vytočit číslo. ¤ Smazání čísla: þ. [. . . ] Životnost akumulátoru je 6 měsíců od data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodávajícího. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotřebením. 2) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení vyšší moci (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot - přístroj: -25°C až +55°C, akumulátor: 0°C až +49°C - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození, pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobcem schválené příslušenství. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SIEMENS GIGASET S820

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SIEMENS GIGASET S820 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag