Návod k použití SIEMENS GIGASET S810

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SIEMENS GIGASET S810. Doufáme, že uživatelská příručka pro SIEMENS GIGASET S810 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SIEMENS GIGASET S810.


SIEMENS GIGASET S810 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (947 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SIEMENS GIGASET S810 (2142 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SIEMENS GIGASET S810

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Gigaset S810 / IM-OST CS / A31008-M2306-R601-1-TK43 / Cover_front. fm / 04. 03. 2011 Gratulujeme Koup za?zen Gigaset jste si zvolili zna?ku pln?Pokud chcete v?d?t vc, nav?tivte strnku www. gigaset. com. Gigaset S810 / IM-OST CS / A31008-M2306-R601-1-TK43 / Cover_front. fm / 04. 03. 2011 Gigaset S810 / IM-OST CS / A31008-M2306-R601-1-TK43 / overview. fm / 04. 03. 2011 Stru?n p?ehled ?sluchtko 17 i V 1 2 07:15 INT 1 14 Rij 3 Volani SMS 4 16 15 14 13 5 6 12 11 10 9 7 8 1 Displej v klidovm stavu str. 27) 4 Dialogov tla?tka 5 Tla?tko pro ?ten zprv P?stup k seznam?m volajcch a zprv; blik: nov zprva nebo nov voln 6 Tla?tko zav??en, zapnut/vypnut Ukon?en hovoru, p?eru?en funkce, nvrat o jednu rove? [. . . ] Pokud p?ihla?ujete sluchtka, kter nepodporuj funkci Rezim Eko+, bude tento re?im v zkladn?pokud pou?ijete opakova?, nem??ete pou?vat funkce Rezim Eko a Rezim Eko+. 21 Gigaset S810 / IM-OST CS / A31008-M2306-R601-1-TK43 / registr_sett. fm / 04. 03. 2011 Nastaven budku Nastaven budku P?edpoklad: datum a ?as jsou nastaven ( str. na ?ty?ech zkladnovch stanicch. v Budik Zm??te zadn o vce ?dcch: Aktivace: Zap. Nestisknete-li ?dn tla?tko, zopakuje se alarm budku dvakrt v?dy po p?ti minutch, potom se buzen vypne. B?hem zvon?n budku m??ete trvale zm?nit hlasitost pomoc bo?nch tla?tek (hlasit?ji) nebo (ti?eji). B?hem voln je buzen signalizovno pouze krtkm tnem. Zapnut/vypnut a nastaven budku Ru?n p?ihl?en ?Gigaset S810H k p?stroji Gigaset S810 P?ihl?en sluchtka muste provst na sluchtku (1) a na zkladn?p?ipojeno k n?jak zkladn?: v Prihlaseni Prihlasit pren. cast Pro p?pad, ?e je sluchtko p?ihl?eno ji?ke ?ty?em zkladnm: s Zvolte zkladnu, nap?klad Zakladna 3, a stiskn?te OK. Na displeji se zobraz informace o tom, ?e probh vyhledvn zkladny p?ipraven k p?ihl?en. Vypnut buzen/opakovn po pauze (re?im Snooze) P?edpoklad: Zazn alarm budku. 2). Version 4. 1, 21. 11. 2007 Gigaset S810 / IM-OST CS / A31008-M2306-R601-1-TK43 / registr_sett. fm / 04. 03. 2011 Pou?it sluchtka k funkci sledovn zvuk?(Babyphone) Odhl?en sluchtek Od ka?dho p?ihl?enho sluchtka Gigaset S810H m??ete odhlsit jakoukoli jinou p?ihl?enou p?enosnou ?st. v Prihlaseni Odhlasit pren. cast s Vyberte internho ?astnka, kter se m odhlsit a stiskn?te OK. pracujete, je ozna?eno < . ) ~ Zadejte aktuln systmov kd PIN a stiskn?te Ulozit. Ano Stiskn?te dialogov tla?tko. Pou?it sluchtka k funkci sledovn zvuk?Je-li zapnuta funkce Rozhovor, m??ete reagovat na funkci sledovn zvuk?. se p?choz voln signalizuj na sluchtku bez vyzvn?n a zobrazuj se pouze na displeji. Ulozit Stiskn?te dialogov tla?tko. Version 4. 1, 21. 11. 2007 23 Gigaset S810 / IM-OST CS / A31008-M2306-R601-1-TK43 / registr_sett. fm / 04. 03. 2011 Pou?it sluchtka k funkci sledovn zvuk?(Babyphone) u P?i uveden funkce do provozu v?dy Pozor! Klidov displej vypad p?i aktivn funkci D?tsk ch?va takto: i V zkontrolujte jej funk?nost. sm?rovno, nesm bt blokovno zapnutm hlasovm zznamnkem. INT 1 Sledovani zvuku 0891234567 Vyp. Moznosti 07:15 22 Rij Zm?na nastavenho clovho ?sla v Sledovani zvuku Vlo?te ?slo podle popisu na ?Zapnut sledovn zvuk?24). Version 4. 1, 21. 11. 2007 v Sledovani zvuku Zm??te zadn o vce ?dcch: Aktivace: Zapn?te volbou Zap. [. . . ] Raztko a podpis opravny: Zru?n podmnky - viz zadn strana. Zkaznick servis a podpora Zru?n podmnky 1) Zru?n doba na vrobek ?in 24 m?sc?se toto posuzuje jako sn?en funk?nosti akumultoru zp?soben obvyklm opot?ebenm. Gigaset S810 / IM-OST CS / A31008-M2306-R601-1-TK43 / appendix. fm / 04. 03. 2011 2) Odpov?dnost za vady nelze uplatnit: Pokud vrobek nebyl provozovn v souladu s nvodem k pou?it, pokud se jedn o chybnou instalaci vrobku, pokud do?lo k neoprvn?nmu nebo neodbornmu zsahu do vrobku, vniknut cizch ltek do vrobku, p?soben vy???iveln pohromy), pokud byl vrobek skladovn mimo rozmez teplot - p?stroj: -25C a?+49C - nestanov-li vrobce v nvodu k pou?it jinak, pokud byl vrobek skladovn nebo provozovn ve vlhkm, pra?nm, chemicky agresivnm ?i jinak nevhodnm prost?ed - nestanov-li vrobce v nvodu k pou?it jinak, pokud dojde k mechanickmu po?kozen, pokud byl vrobek p?ipojen na jin ne? [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SIEMENS GIGASET S810

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SIEMENS GIGASET S810 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag