Návod k použití SIEMENS GIGASET S790

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SIEMENS GIGASET S790. Doufáme, že uživatelská příručka pro SIEMENS GIGASET S790 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SIEMENS GIGASET S790.


SIEMENS GIGASET S790 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2774 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SIEMENS GIGASET S790 (2987 ko)
   SIEMENS GIGASET S790 (2781 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SIEMENS GIGASET S790

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. 2011 Gigaset products bearing the trademark 'Siemens' will exclusively use the trademark 'Gigaset'. INSPIRING CONVERSATION. 097S Gigaset S790 / cs / A31008-M2102-R601-2-TK19 / introduction. fm / 09. 04. 2010 Gigaset S790 ?Jeho kvalita a u?ivatelsk rozhran jsou vynikajc v porovnn s dal?mi bezdrtovmi telefony. [. . . ] zkladn?. Zm?na zznamu informa?n slu?by Moznosti Zvolte informa?n slu?bu (viz v?e). Ulozit Stiskn?te dialogov tla?tko. Zapnut/vypnut SMS funkce Po vypnut ji?Nastaven, kter jste provedli pro odesln a p?ijmn SMS zprv (?sla SMS center), i zznamy v seznamech doru?ench zprv a koncept?, z?stanou i po vypnut ulo?en. * #Q5# 2 L Zadejte ?slice Q OK Vypnut SMS funkce nebo OK Zapnut SMS funkce (tovrn nastaven) Smazn informa?nch slu?eb Moznosti Zvolte informa?n slu?bu (viz v?e). Smazat zaznam Vyberte a stiskn?te OK. Version 4. 1, 21. 11. 2007 46 Gigaset S790 / cs / A31008-M2102-R601-2-TK19 / sms_BRD_neutral. fm / 09. 04. 2010 SMS (textov zprvy) SMS, odstran?n chyb Chybov kdy p?i odesln E0 Je zapnuto trval potla?en telefonnho ?sla (CLIR) nebo nen povolen p?enos telefonnho ?sla. FD Chyba p?i navazovn spojen se SMS centrem, viz sekce ?Otzky a odpov?di?. SMS zprva je p?ed?tna. Po?dejte svho provozovatele slu?eb o aktivaci tto slu?by (m??e bt zpoplatn?no). 2. Informujte se u provozovatele SMS slu?by pevn st?. Vlastn pomoc v p?pad?chyb V nsledujc tabulce jsou uvedeny chybov situace a jejich mo?n p??iny a tak pokyny k odstran?n t?chto chyb. Nen mo?n odeslat zprvy. Koncov p?stroj je u provozovatele SMS slu?by evidovn jako p?stroj, kter nepracuje se zprvami SMS v pevn sti, tzn. Nechejte sv?j telefon automaticky registrovat na p?jem zprv SMS tm, ?e ode?lete libovolnou zprvu SMS. P?jem pouze p?es den. Koncov p?stroj nen v databzi provozovatele slu?eb SMS ulo?en jako funk?n pro zprvy SMS z pevn st?, tzn. Nechejte sv?j telefon automaticky registrovat na p?jem zprv SMS tm, ?e ode?lete libovolnou zprvu SMS. 2. Pro SMS centrum aktivovan jako centrum pro odesln nen zadno ?dn ?slo, nebo je zadan ?slo chybn. Sd?lte svm SMS partner?m zm?n?n ID nebo nastavte op?t p?vodn ID ?slo ( str. P?esm?rovn voln nastaveno na Kdy: Vsechna volani nebo je pro memobox aktivn p?esm?rovn Vsechna volani . 29). 47 Gigaset S790 / cs / A31008-M2102-R601-2-TK19 / T-NetBox_SAG. fm / 09. 04. 2010 Pou?it memoboxu Pou?it memoboxu Memobox je hlasov schrnka va?eho provozovatele st?po aktivaci u svho provozovatele st?. Zobrazen hl?en memoboxu Jestli?e pro vs memobox p?ijme novou zprvu, zavol Vm. Jestli?e jste si vy?dali slu?bu p?enosu telefonnho ?sla, na displeji se zobraz telefonn ?slo memoboxu. se ?slo zznamnku v sti do seznamu odchozch voln a tla?tko zprv blik ( str. P?i?azen rychl volby Pomoc rychl volby m??ete p?mo navolit memobox stisknutm jedinho tla?tka. Zbv pouze zadat telefonn ?slo memoboxu. Upozorn?n Zadejte do adres?e ?slo memoboxu a nzev ?Memobox?. [. . . ] chyby Pokud dojde k selhn procesu aktualizace nebo pokud telefon po aktualizaci nefunguje sprvn?, opakujte proces aktualizace takto: Ukon?ete program ?Gigaset QuickSync?Pokud do?lo k opakovanmu selhn procesu aktualizace nebo nelze navzat spojen s PC, postupujte takto: Ukon?ete program ?Gigaset QuickSync?77 Version 4. 1, 21. 11. 2007 Gigaset S790 / cs / A31008-M2102-R601-2-TK19 / accessories_SAG. fm / 09. 04. 2010 P?slu?enstv Sluchtka Gigaset Ud?lejte si ze svho telefonu bezdrtovou telefonn st?ednu: Sluchtko Gigaset S79H u u u u u u u u Podsvcen grafick barevn displej (65 tisc barev) Podsvcen klvesnice Hlasit telefonovn Polyfonn vyzvn?c melodie Adres?Foto volajcho (CLIP) SMS (p?edpoklad: aktivn funkce CLIP) Rozhran pro p?ipojen k po?ta?i (nap?klad pro sprvu zznam? [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SIEMENS GIGASET S790

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SIEMENS GIGASET S790 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag