Návod k použití SIEMENS GIGASET S68H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SIEMENS GIGASET S68H. Doufáme, že uživatelská příručka pro SIEMENS GIGASET S68H bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SIEMENS GIGASET S68H.


SIEMENS GIGASET S68H : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (888 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SIEMENS GIGASET S68H (751 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SIEMENS GIGASET S68H

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. www. gigaset. com Gigaset S68H Gigaset Strucn pehled sluchtko Strucn pehled sluchtko 17 16 V 1 2 INT 1 15. 11. 07 ?09:45 SMS 3 4 5 15 14 13 12 11 10 9 8 6 7 1 Displej (zobrazovac pole) v klidovm stavu 2 Stav nabit akumultor = e V U (przdn az pln) = blik: akumultory tm vybit e V U blik: akumultory se nabjej 3 Dialogov tlactka (str. 9) 4 Tlactko zprv Pstup k seznamm volajcch a zprv; Blik: nov zprva nebo nov voln 5 Tlactko zavsen, zapnut/vypnut Ukoncen hovoru, perusen funkce, nvrat o jednu rove v menu (krtce stisknout), nvrat do klidovho stavu (dlouze stisknout), zapnut/vypnut sluchtka (v klidovm stavu dlouze stisknout) 6 Tlactko s kzkem Zapnut/vypnut blokovn tlactek (dlouze stisknout v klidovm stavu); Pepnn mezi psanm velkch a malch psmen a cslic 7 Tlactko seznamu zkrcen volby (Call-by-Call) Oteven seznamu zkrcen volby (Call-by-Call) 8 Mikrofon 9 Tlactko R - Zptn dotaz (flash) - Zadn pauzy ve volb (dlouze stisknout) 10 Tlactko s hvzdickou Zapnut/vypnut vyzvnn (dlouze stisknout); Pi existujcm spojen: Pepnn impulsn/ tnov volba (krtce stisknout); Oteven tabulky zvlstnch znak 11 Tlactko 1 Volba sovho hlasovho zznamnku (dlouze stisknout) 12 Zdka na headset 13 Tlactko vyzvednut Pijet hovoru, oteven seznamu opakovn volby (krtce stisknout), zahjen volby telefonnho csla (dlouze stisknout); Pi psan SMS zprvy: odesln SMS 14 Tlactko hlasitho telefonovn Pepnut z rezimu sluchtka do rezimu hlasitho telefonovn; Svt: hlasit telefonovn je zapnut; Blik: pchoz voln 15 Ovldac tlactko (str. [. . . ] Intern cslo: Moznosti INT OK s (zvolte sluchtko nebo Na vsechny, pokud maj bt volna vsechna pihlsen sluchtka) OK. Vlozte cslo podle popisu na , , Zapnut sledovn zvuk a zadn clovho csla" (str. 17). Zapnut sledovn zvuk a zadn clovho csla Zmna nastavenho clovho csla 17 Nastaven sluchtka Extern vypnut sledovn zvuk Pedpoklady: telefon mus podporovat tnovou volbu a sledovn zvuk jde na extern clov cslo. Dals nastaven sledovn zvuk na sluchtku (napklad bez vyzvnn) zstanou zachovna, dokud na sluchtku nestisknete dialogov tlactko Vyp. . Pokud chcete sledovn opt zapnout se stejnmi csly: Opt zapnte aktivaci a ulozte pomoc Ulozit. Nastaven sluchtka Sluchtko je pednastaveno jiz z vroby. Nastaven vsak mzete podle poteby individuln mnit. Rychl pstup k funkcm a cslm Lev dialogov tlactko a cseln tlactka Q a 2 az O mzete obsadit vzdy jednm telefonnm cslem nebo jednou funkc. spustn funkce potom probh jednm stisknutm tlactka. Oteve se seznam moznch obsazen tlactek. K vbru je nsledujc: Zkracena volba / Zvlastni seznam Obsazen tlactka telefonnm cslem z telefonnho seznamu nebo seznamu zkrcen volby (Call-by-Call). v seznamu zkrcen volby (Call-by-Call), neprojev se to v obsazen cselnch, resp. Sledovani zvuku Obsazen tlactka menu nabdkou k nastaven a zapnut sledovn zvuk. Budik Obsazen tlactka menu nabdkou k nastaven a zapnut budku (viz str. Je-li lev dialogov tlactko obsazeno, zobraz se v dolnm dku displeje zvolen funkce resp. v seznamu zkrcen volby (Call-by-Call). Obsazen cselnho/levho dialogovho tlactka Pedpoklad: cseln tlactko nebo lev dialogov tlactko jest nen obsazeno cslem ani funkc. dlouze cseln tlactko. Spustn funkce, navolen csla V klidovm stavu sluchtka dlouze stisknte cseln tlactko, pop. u Oteve se menu funkce. 18 Nastaven sluchtka Zmna obsazen tlactka Dialogov tlactko Kontrast r Ulozit tlactko. Dlouze stisknte (klidov stav). Nastaven spoice displeje V klidovm stavu mze pstroj zobrazovat obrzek ze Spavce souboru (str. V urcitch situacch se spoic displeje nezobrazuje, napklad bhem hovoru nebo je-li sluchtko odhlseno. Pekrv-li spoic displeje zobrazen, stisknte krtce a k zobrazen klidovho displeje s hodinami a datem. 18). Zmna jazyka na displeji Texty na displeji mze pstroj zobrazovat v rznch jazycch. Jestlize jste nedopatenm nastavili vm nesrozumiteln jazyk: v N 4 Stisknte postupn tlactka. s Vyberte sprvn jazyk a stisknte OK. Zmna spoice displeje Nastaven displeje Mzete volit ze cty barevnch schmat a nkolika stup kontrastu. a Krtce stisknte. 19 Nastaven sluchtka Nastaven podsvcen displeje V zvislosti na tom, zda je nebo nen sluchtko vlozeno v nabjecce, mzete nastavit podsvcen displeje. [. . . ] Zadn o vce dcch se v tomto nvodu k pouzit zobraz ve zkrcen form zpisu. Tento zpsob zpisu je vysvtlen dle na pkladu , , nastaven data a casu". Vidte nsledujc zobrazen (pklad): Datum/Cas Datum: [15. 11. 2007] Cas: 11:11 Psan a zpracovn textu Pi vytven textu plat nsledujc pravidla: u Kurzor ovldte pomoc tlactek u v t s. u Pi zpracovn zznam v telefonnm seznamu se prvn psmeno automaticky napse velk, nsleduj mal psmena. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SIEMENS GIGASET S68H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SIEMENS GIGASET S68H bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag