Návod k použití SIEMENS GIGASET S450 SIM

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SIEMENS GIGASET S450 SIM. Doufáme, že uživatelská příručka pro SIEMENS GIGASET S450 SIM bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SIEMENS GIGASET S450 SIM.


SIEMENS GIGASET S450 SIM : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1542 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SIEMENS GIGASET S450 SIM (1907 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SIEMENS GIGASET S450 SIM

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] EN Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. Any statements made by Siemens AG or SHC that are found in the user guides should therefore be understood as statements of Gigaset Communications GmbH. Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, die Gigaset Communications GmbH ist Rechtsnachfolgerin der Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), die ihrerseits das Gigaset-Geschft der Siemens AG fortfhrte. [. . . ] Nen-li zaznamenno zdn SMS servisn centrum, skld se SMS menu pouze ze zznamu Nastaveni . 51. u Vs provozovatel st podporuje SMS jednm zazvonnm (zvonn jako pi externch hovorech). Abyste se tto situaci vyhnuli, potlacte prvn zazvonn pro vsechny extern hovory (str. u Chcete-li pijmat zprvy, muste se zaregistrovat u svho poskytovatele sluzeb. Psan/odesln SMS zprv v Schranka B Ppadn zvolte postovn schrnku a stisknte OK. ~ Ppadn zadejte kd PIN postovn schrnky a stisknte OK. Psan SMS zprv Nova SMS ~ Moznosti Poslat SMS Zvolte a stisknte OK. Zvolte a stisknte OK. Odesln SMS zprvy Pravidla u Jedna SMS zprva mze bt az 612 znak dlouh. u Pi dlce pesahujc 160 znak nebo pi penosu objemnch dat obrzk se SMS zprva odesl jako zetzen SMS zprva (az 4 SMS zprvy po 153 znacch). s/C/~ Zvolte cslo s pedvolbou (tak v mstn sti) z telefonnho seznamu nebo seznamu zkrcen volby (Call-by-Call), nebo jej zadejte pmo. Pi odesln SMS do SMS schrnky: na konec telefonnho csla piate ID schrnky. SMS zprva se odesle. 24 SMS (textov zprvy) Upozornn: Jste-li bhem psan SMS zprvy vyruseni externm volnm, uloz se text automaticky do seznamu koncept. Je-li pamt' pln nebo je-li SMS funkce zkladny obsazena jinou penosnou cst, proces se zrus. odeslete SMS zprvu pozdji. Cist Nebo: Moznosti Stisknte dialogov tlactko. SMS zprva se smaze. Nastaven jazyka zadvn Moznosti Psete SMS zprvu (str. a Dvojm krtkm stisknutm tlactka zavsen se vrtte do pole k zadvn textu. Nastaven jazyka zadvn je cinn jen pro aktuln SMS zprvu. Seznam koncept SMS zprvu mzete ulozit do seznamu koncept, pozdji ji mzete upravit a odeslat. koncept. Mzete volit z nsledujcch moznost: Nova SMS Napsan nov SMS zprvy a jej nsledn odesln (str. Znakova sada Text se zobraz ve zvolen znakov sad. Moznosti Ctete SMS zprvu ze seznamu Smazn seznamu koncept Moznosti Ulozen SMS zprvy do seznamu koncept Moznosti Stisknte dialogov tlactko. 24). v (postovn schrnka, kd PIN postovn schrnky) Koncepty Zobraz se prvn zznam seznamu, nap. : 1234567890 21. 09. 05 09:45 Oteven seznamu koncept Otevete menu. a Dlouze stisknte (klidov stav). Otevete seznam koncept, potom: Odesln SMS zprvy na e-mailovou adresu1 Jestlize vs poskytovatel sluzeb podporuje sluzbu odesln SMS zprv na e-mail, mzete odeslat sv SMS zprvy tak na e-mailov adresy. SMS zprvu muste odeslat na e-mailovou sluzbu vaseho SMS centra pro odesln. 1Tato funkce zvis na mstn sti. Otevete seznam koncept, potom: q Zvolte SMS zprvu. Cten nebo smazn jednotliv SMS zprvy 25 SMS (textov zprvy) v (postovn schrnka, kd PIN postovn schrnky) Nova SMS ~ Zadejte e-mailovou adresu. Ukoncete ji mezerou nebo dvojteckou (v zvislosti na poskytovateli sluzeb). 26). Seznam pchozch zprv Seznam pchozch zprv obsahuje: u vsechny pijat SMS zprvy, ty nejaktulnjs na zactku. Nov SMS zprvy jsou signalizovny na vsech penosnch cstech Gigaset S45 symbolem na displeji, bliknm tlactka zprv f a upozorovacm tnem. [. . . ] Tento zpsob zpisu je vysvtlen dle na pkladu , , nastaven data a casu". Vidte nsledujc zobrazen (pklad): Datum/Cas Datum: [10. 06. 05] Cas: 11:11 Psan a zpracovn textu Pi vytven textu plat nsledujc pravidla: u Kurzor ovldte pomoc tlactek u v t s. u Pi zpracovn zznam v telefonnm seznamu se prvn psmeno automaticky napse velk, nsleduj mal psmena. Zadvn specilnch znak Ulozit Tabulku se specilnmi znaky mzete pi psan SMS zprvy vyvolat tlactkem *, zvolte pozadovan znak a vlozte ho pomoc Vlozit. Datum: Zadejte den, msc a rok jako sestimstn cslo. Cas: Hodiny/minuty zadejte jako ctymstn cslo. Stisknte tlactko s. Ctvrt dek je pomoc [ ] oznacen jako aktivn. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SIEMENS GIGASET S450 SIM

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SIEMENS GIGASET S450 SIM bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag