Návod k použití SIEMENS GIGASET L410

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SIEMENS GIGASET L410. Doufáme, že uživatelská příručka pro SIEMENS GIGASET L410 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SIEMENS GIGASET L410.


SIEMENS GIGASET L410 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (880 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SIEMENS GIGASET L410 (797 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SIEMENS GIGASET L410

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Gigaset L410 / ger / A31008-M2240-B101-1-19 / archimedes_Cover. fm / 22. 08. 2011 Gratulujeme Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji. Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www. gigaset. com. DIN A 6 / / Leerseite mit Cropmarks / archimedes_A6_leer+Crop. fm / 03. 02. 2011 Version 1, 03. 02. 2011 Gigaset L410 / cs / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_cs_AUT-Hub. fm / 10. 08. 2011 Gigaset L410 – absolutní volnost pohybu při telefonování Díky zařízení handsfree s praktickou sponou můžete pohodlně telefonovat po celé hodiny – a to ve vynikající kvalitě zvuku. Zařízení Gigaset L410 rozšiřuje možnosti bezdrátového telefonu: Zažijte naprostou volnost pohybu při telefonování Připevněte si zařízení Gigaset L410 ke svému oděvu a pohybujte se při telefonování zcela dle libosti. Ať už jste doma nebo v kanceláři, všude budete dosažitelní a všude budete mít při telefonování obě ruce volné – nebudou vás obtěžovat žádné kabely. [. . . ] Je-li zařízení přihlášeno a nachází-li se v klidovém stavu, je stav nabití indikován takto:: Přístroj V nabíječce Stav nabití akumulátoru Zcela nabito Probíhá nabíjení Dostatečně nabité Téměř vybitý Kontrolka LED Nepřetržitě svítí zelenou barvou. Blikání zelenou barvou, po 5 sekundách Blikání červenou barvou, po 5 sekundách Není v nabíječce Version 1, 10. 08. 2011 Ve všech ostatních provozních stavech ( str. Jakmile nabití akumulátoru klesne pod určitou úroveň, zazní každou minutu akustický signál. . £ ¤ Nabíjení: Nabíječku zapojte do elektrické sítě. Upozornění: pokud zařízení během hovoru vložíte do nabíječky, spojení se nepřeruší. 6 Gigaset L410 / cs / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_cs_AUT-Hub. fm / 10. 08. 2011 Telefonování Se zařízením Gigaset L410 můžete přijímat hovory, přebírat hovory a přidávat se k již probíhajícímu hovoru. Ze sluchátka můžete uskutečnit interní hovor se zařízením Gigaset L410, můžete na něj vytvořit zpětný dotaz nebo s ním spojit hovor. Přijetí hovoru Příchozí hovor je signalizován vyzváněním a kontrolkou LED. Stiskněte tlačítko přijetí/ukončení hovoru. ¤ Ukončení hovoru Převzetí hovoru ¤ Stiskněte tlačítko přijetí/ukončení hovoru. Externí hovor zahajte volbou čísla na sluchátku. Jakmile dojde k zahájení volby nebo ustanovení spojení, můžete hovor převzít prostřednictvím zařízení Gigaset L410. Stiskněte tlačítko přijetí/ukončení hovoru. ¤ Tato funkce je dostupná například u těchto telefonů: Gigaset C610/C610A, Gigaset S810/S810A a Gigaset SL400/SL400A (viz také www. gigaset. com/compatibility). Upozornění Na jiných telefonech je nutné hovor na zařízení Gigaset L410 přesměrovat ze sluchátka. ISDN nebo IP telefony), nebo po vypnutí této funkce: Sluchátko: (účastní se externího hovoru) ¤ Uskutečněte interní hovor na zařízení Gigaset L410 Gigaset L410: Sluchátko: ¤ Přijměte hovor. ¤ Podle pokynů v návodu k obsluze sluchátka spusťte konferenci. (u telefonů Gigaset to lze provést stisknutím tlačítka Int nebo výběrem zařízení Gigaset L410 ze seznamu přihlášených sluchátek). Pokud se nějaký účastník přidá ke konferenci nebo ji opustí, zazní všem účastníkům zvukové znamení. Upozornění Pokud telefonujete se zařízením Gigaset L410 a sluchátkem nastaveným na režim hlasitého telefonování ve stejné místnosti, může v závislosti na technických podmínkách dojít ke zpětné vazbě (pískavému zvuku). V takovém případě na sluchátku ukončete režim hlasitého telefonování nebo zvyšte odstup mezi těmito dvěma zařízeními. Ovládání zařízení Zapnutí ¤ Po dobu alespoň 3 sekund podržte tlačítko přijetí/ Version 1, 10. 08. 2011 ukončení hovoru, dokud nezazní melodie signalizující zapnutí. Upozornění: vypnuté zařízení se nejpozději do 1 minuty od >3s vložení do nabíječky automaticky zapne. Vypnutí ¤ Po dobu alespoň 3 sekund podržte tlačítko přijetí/ ukončení hovoru, dokud nezazní melodie signalizující vypnutí. 9 Gigaset L410 / cs / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_cs_AUT-Hub. fm / 10. 08. 2011 ¤ Prostřednictvím seznamu přihlášených sluchátek uskutečněte interní hovor na zařízení Gigaset L410, nebo: ¤ využijte funkci pagingu základny. Hledání zařízení Odhlášení zařízení od základny ¤ Pomocí sluchátka telefonu Proveďte standardní postup odhlášení sluchátka popsaný v návodu k obsluze sluchátka. Odhlášení zařízení od základny a uvedení do továrního nastavení ¤ Zařízení vypněte (£ str. ¤ Po dobu přinejmenším 3 sekund současně podržte tlačítko přijetí/ukončení hovoru a jedno z tlačítek ovládání hlasitosti ( nebo ). V tomto případě zařízení zůstane na seznamu sluchátek přihlášených k základně. Upozornění Po odhlášení je zařízení automaticky připraveno k přihlášení. Změna hlasitosti vyzvánění a reproduktoru K dispozici jsou dvě vyzvánění – jedno pro externí a druhé pro interní hovory. Hlasitost vyzvánění a reproduktoru lze nastavit v 5 stupních. Po dosažení nejvyššího či nejnižšího možného nastavení hlasitosti zazní zvukové znamení. Nastavení hlasitosti vyzvánění: Tišší vyzvánění Vypnutí vyzvánění Version 1, 10. 08. 2011 Stisknutí Podržení Hlasitější vyzvánění Zapnutí vyzvánění Pokud ani po nastavení hlasitosti není vyzvánění slyšet, je vyzvánění vypnuto. Nastavení hlasitosti reproduktoru (během hovoru): Tišší zvuk reproduktoru Stisknutí Hlasitější zvuk reproduktoru 10 Gigaset L410 / cs / A31008-M2240-R601-1-TK19_02-08-2011 / L410_cs_AUT-Hub. fm / 10. 08. 2011 Zákaznický servis a podpora Máte otázky?Jako zákazník společnosti Gigaset můžete využívat výhody komplexního servisu. Pomoc naleznete rychle a snadno v tomto uživatelském manuálu a na servisních stránkách Gigaset online portálu. [. . . ] Informujte se na ně na místním úřadě nebo u obchodníka, od kterého jste výrobek pořídili. Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady. Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2002/96/ES. Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SIEMENS GIGASET L410

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SIEMENS GIGASET L410 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag