Návod k použití SIEMENS GIGASET E500

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SIEMENS GIGASET E500. Doufáme, že uživatelská příručka pro SIEMENS GIGASET E500 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SIEMENS GIGASET E500.


SIEMENS GIGASET E500 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2527 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SIEMENS GIGASET E500 (1529 ko)
   SIEMENS GIGASET E500 (2403 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SIEMENS GIGASET E500

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. 2011 Gigaset products bearing the trademark 'Siemens' will exclusively use the trademark 'Gigaset'. INSPIRING CONVERSATION. Gigaset E500 vs spolehliv spolecnk Gigaset E500 vs spolehliv spolecnk Tento telefon se vyznacuje ergonomickm provedenm, klvesnic zarucujc pohodlnou obsluhu a pehlednm displejem s velkmi psmeny. Pesto pesvdcuje svou robustnost, prvotdn kvalitou zvuku pi hlasitm telefonovn a dlouhou vdrz. [. . . ] Stisknte tlactko pm volby (; az >), ktermu je piazen intern hovor. (Pokud bhem internho hovoru stisknete dialogov tlactko Zpet, budete znovu spojeni s externm castnkem. ) Po ohlsen internho castnka: u Pedn internmu castnkovi provedete stisknutm tlactka ukoncen hovoru a na sluchtku. Upozornn Mzete tak pedvytvoit spojen s internm castnkem stisknutm tlactka zavsen a. Pokud se intern castnk neohls nebo m obsazeno, vrt se hovor automaticky zpt k vm. Pijet druhho hovoru Pokud vm v prbhu internho hovoru zavol extern castnk, uslyste ohlasovac tn druhho voln (krtk tn). Pi aktivnm penosu telefonnho csla se na displeji zobraz cslo volajcho. 35 Telefonn seznam, tlactka pm volby a pouzit seznam Seznam opakovn volby V seznamu opakovn volby je ulozeno deset telefonnch csel naposledy volanch z danho sluchtka (kazd zznam mze obsahovat max. Pokud je nkter z csel ulozeno v telefonnm seznamu, zobraz se pslusn jmno. Seznam sovho hlasovho zznamnku Prostednictvm tohoto seznamu mzete vyslechnout zprvy ulozen v sovm hlasovm zznamnku ( str. 28) Telefon ukld poslednch 20 zmeskanch hovor. Voln ze seznamu opakovn volby Volat zn. Zvol se telefonn cslo. Oteven seznamu zmeskanch hovor u Seznam otevete prostednictvm nabdky: Menu q Zmeskana volani OK u Pokud jsou v seznamu nov zznamy, mzete mezi nimi vybrat pomoc tlactek: ' q Sezn. volani: (viz tak str. 37) Seznam se zobraz tak, jak je uvedeno na nsledujc ilustraci: t Sprva zznam seznamu opakovn volby Volat zn. Pomoc tlactka q mzete zvolit nsledujc funkce: Pouzit cislo (jako v telefonnm seznamu, str. 32) Sezn. volani: 01+02 Zpet OK Pocet novch zprv + pocet starch, pectench zprv. Jako prvn se zobraz naposledy ulozen zznamy. 36 Telefonn seznam, tlactka pm volby a pouzit seznam Zznam seznamu Pklad zznamu seznamu: t x Zpet Volba ze seznamu zmeskanch hovor Otevete seznam ( str. Zvol se telefonn cslo. Nov. volani 12345678 Menu u Stav zznamu Nov. volani: nov zmeskan hovor Stara vol. : jiz pecten zznam. u Cslo volajcho Telefonn csla volajcch mzete ulozit do telefonnho seznamu ( str. Stisknutm dialogovho tlactka Menu vyberete nsledujc funkce: Smazat zaznam Smazn zvolenho zznamu. Po zaven seznamu budou vsechny zznamy oznaceny jako , , star". Smazn vsech zznam Pozor!Menu q Zmeskana volani OK q Sezn. volani: OK Menu q Smazat seznam OK a Dlouhm stisknutm se vrtte do klidovho stavu. Vyvoln seznamu novch zprv Pokud jsou k dispozici nov zprvy, mzete stisknutm dialogovho tlactka ': u zavolat sov hlasov zznamnk (pokud je tato funkce podporovna provozovatelem st a je ulozeno cslo sovho hlasovho zznamnku str. 40), u zobrazit seznam zmeskanch hovor. 37 Automatick pedvolba poskytovatele pipojen (preselekce) Jakmile do seznamu pibude nov zznam, zazn upozorovac tn. Upozornn na novou zprvu se v klidovm stavu zobrazuje na displeji symbolem: Symbol Nov zprva. . . Upozornn Nov zznamy sovho hlasovho zznamnku se sprvn zobraz pouze v ppad, ze poskytovatel sovch sluzeb tyto informace pens (viz nvod k obsluze sovho hlasovho zznamnku dodanho poskytovatelem sovch sluzeb). TM . . . v seznamu Zmeskana volani Pod pslusnm symbolem se zobraz pocet novch zznam. 02 TM 04 Menu Automatick pedvolba poskytovatele pipojen (preselekce) Mzete ulozit pedvolbu poskytovatele pipojen (cslo Callby-Call), kter bude pi volb automaticky vkldna ped urcit telefonn csla. [. . . ] Tento symbol skrtnut popelnice na koleckch znamen, ze se na produkt vztahuje evropsk smrnice 2002/96/ES. Sprvn likvidace a samostatn sbr starch pstroj pomze prevenci ped negativnmi dsledky na zivotn prosted a lidsk zdrav. Je pedpokladem opakovanho pouzit a recyklace pouzitho elektrickho a elektronickho zazen. Podrobnjs informace o likvidaci starch pstroj si prosm vyzdejte od mstnho adu, podniku zabvajcho se likvidac odpad nebo v obchod, kde jste produkt zakoupili. Systm managementu zivotnho prosted Spolecnost Gigaset Communications GmbH je drzitelem certifikt podle mezinrodnch norem EN 14001 a ISO 9001. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SIEMENS GIGASET E500

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SIEMENS GIGASET E500 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag