Návod k použití SIEMENS GIGASET E490

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SIEMENS GIGASET E490. Doufáme, že uživatelská příručka pro SIEMENS GIGASET E490 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SIEMENS GIGASET E490.


SIEMENS GIGASET E490 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2413 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SIEMENS GIGASET E490 (1797 ko)
   SIEMENS GIGASET E490 (1705 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SIEMENS GIGASET E490

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Strucn pehled sluchtko Strucn pehled sluchtko Strucn pehled zkladna 1 Displej v klidovm stavu 2 Stav nabit akumultor = e V U (przdn az pln) = blik: akumultory tm vybit e V U blik: akumultory se nabjej 3 Dialogov tlactka ( str. 17) 4 Tlactko zprv Pstup k seznamm volajcch a zprv; Blik: nov zprva nebo nov voln 5 Tlactko zavsen, zapnut/vypnut Ukoncen hovoru, perusen funkce, nvrat o jednu rove v menu (krtce stisknout), nvrat do klidovho stavu (dlouze stisknout), zapnut/vypnut sluchtka (dlouze stisknout v klidovm stavu) 6 Tlactko s kzkem Zapnut/vypnut blokovn tlactek (dlouze stisknout v klidovm stavu); Pepnn mezi psanm velkch a malch psmen a cslic 7 Tlactko seznamu zkrcen volby (Call-by-Call) Oteven seznamu zkrcen volby (Call-by-Call) 8 Zdka pro headset ( str. 14) 9 Mikrofon 10 Tlactko R - Zptn dotaz (flash) - Zadn pauzy ve volb (dlouze stisknout) 11 Tlactko s hvzdickou Zapnut/vypnut vyzvnn (dlouze stisknout), bhem navzanho spojen: Pepnn impulsn/tnov volba (krtce stisknout); pi zadvn textu: Oteven tabulky zvlstnch znak 12 Tlactko 1 Volba Memoboxu (dlouze stisknout) 13 Tlactko vyzvednut Pijet hovoru, oteven seznamu opakovn volby (krtce stisknout), zahjen volby telefonnho csla (dlouze stisknout); Pi psan SMS zprvy: odesln SMS 14 Tlactko hlasitho telefonovn Pepnut z rezimu sluchtka do rezimu hlasitho telefonovn; svt: hlasit telefonovn je zapnut; blik: pchoz voln 15 Ovldac tlactko ( str. 41) 1 17 16 INT 1 01. 10. 09 INT 09:45 SMS V 2 3 15 14 13 12 4 5 11 10 9 8 6 7 1 Strucn pehled - zkladna Tlactko pro pihlsen/paging ( str. [. . . ] Pes tuto SMS zprvu dostane vs SMS partner vase SMS telefonn cslo s aktulnm ID a mze ho ulozit do svho telefonnho seznamu. Je-li ID neplatn, SMS zprva se nedoruc. OK. Zzen osobn postovn schrnky SMS (textov zprvy) Nastaven SMS centra SMS zprvy jsou pedvny prostednictvm SMS center provozovatel sluzeb. Do vaseho telefonu muste zadat SMS centrum, jehoz prostednictvm budete zprvy odeslat resp. SMS mzete pijmat z kazdho ze zadanch SMS center, jestlize jste se zaregistrovali u svho provozovatele sluzeb. Vase SMS zprvy se odeslaj pes SMS centrum , kter je zadno jako centrum pro odesln. K odesln aktuln zprvy vsak mzete jako centrum pro odesln aktivovat libovoln jin SMS centrum ( str. Nen-li zaznamenno zdn SMS servisn centrum, skld se SMS menu pouze ze zznamu Nastaveni. 37). Upozornn Informujte se prosm u svho provozovatele sluzeb, co muste zohlednit pi zadvn servisnch telefonnch csel, chcete-li pouzvat osobn postovn schrnky (pedpoklad: vs provozovatel sluzeb tuto funkci podporuje). Odesln SMS pes jin SMS centrum SMS centrum (2 az 4) aktivujte jako Odeslete SMS zprvu. centrum k odesln SMS zprv. Potom se opt automaticky nastav SMS centrum 1. Zadn/zmna SMS centra podmnkch provozovatele sluzeb se informujte jest ped provedenm novho zadn, resp. v Nastaveni SMS-centrum s Vyberte centrum SMS (nap. SMS centrum 1) a stisknte OK. Zmte zadn o vce dcch: Centr. SMS Ano zvolte, jestlize maj bt SMS zprvy odeslny pes toto SMS centrum. Zadejte cslo SMS sluzby a vlozte hvzdicku, jestlize vs provozovatel sluzeb podporuje osobn postovn schrnky. Ulozit Stisknte dialogov tlactko. O nabzench sluzbch a zvlstnch SMS informacn sluzby Od provozovatele sluzeb si mzete nechat zaslat prostednictvm SMS zprv urcit informace (nap. Informace o nabzench informacnch sluzbch a jejich cench zskte u svho provozovatele sluzeb. Informacn sluzba, zzen/objednn v SMS sluzby s Zvolte informacn sluzbu. Poslat Stisknte dialogov tlactko. Objednn informacn sluzby Zzen informacn sluzby smazte. jej nejprve 37 SMS (textov zprvy) Zmna zznamu informacn sluzby Moznosti Zvolte informacn sluzbu (viz vse). Ulozit Stisknte dialogov tlactko. Zapnut/vypnut potlacen prvnho zazvonn v Otevete menu. OK Smazn informacn sluzby Moznosti Zvolte informacn sluzbu (viz vse). Smazat zaznam Vyberte a stisknte OK. Zapnut/vypnut SMS funkce Po vypnut jiz nemzete pijmat SMS jako textov zprvy a z telefonu jiz nelze SMS zprvy ani odeslat. Nastaven, kter jste provedli pro odesln a pijmn SMS zprv (csla SMS center), i zznamy v seznamech dorucench zprv a koncept, zstanou i po vypnut ulozen. Q OK Nebo: Zapnte funkci SMS zprv OK (tovrn nastaven). SMS zprvy na telefonnch stednch u SMS zprvu mzete pijmout pouze v ppad, ze je penos telefonnho csla (CLIP) zprostedkovn az na pobocku telefonn stedny. Vyhodnocen CLIP telefonnho csla SMS centra probh ve vasem telefonu Gigaset. [. . . ] Respektujte mstn pedpisy o likvidaci odpad, kter si mzete vyzdat u svho obecnho adu nebo specializovanho prodejce, u kterho jste si produkt koupili. Vesker elektrick a elektronick vrobky mus bt likvidovny oddlen od komunlnho odpadu prostednictvm urcench sbrnch mst stanovench vldou nebo mstnmi ady. Tento symbol skrtnut popelnice na koleckch znamen, ze se na produkt vztahuje evropsk smrnice 2002/96/ES. Sprvn likvidace a samostatn sbr starch pstroj pomze prevenci ped negativnmi dsledky na zivotn prosted a lidsk zdrav. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SIEMENS GIGASET E490

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SIEMENS GIGASET E490 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag