Návod k použití SIEMENS GIGASET E450 SIM

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SIEMENS GIGASET E450 SIM. Doufáme, že uživatelská příručka pro SIEMENS GIGASET E450 SIM bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SIEMENS GIGASET E450 SIM.


SIEMENS GIGASET E450 SIM : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1246 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SIEMENS GIGASET E450 SIM (1795 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SIEMENS GIGASET E450 SIM

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] EN Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. Any statements made by Siemens AG or SHC that are found in the user guides should therefore be understood as statements of Gigaset Communications GmbH. Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, die Gigaset Communications GmbH ist Rechtsnachfolgerin der Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), die ihrerseits das Gigaset-Geschft der Siemens AG fortfhrte. [. . . ] ~ Ppadn zadejte kd PIN postovn schrnky a stisknte OK. Psan SMS zprv Nova SMS ~ Moznosti Poslat SMS Zvolte a stisknte OK. Zvolte a stisknte OK. Odesln SMS zprvy s/C/~ Zvolte cslo s pedvolbou (tak v mstn sti) z telefonnho seznamu nebo seznamu zkrcen volby (Call-by-Call), nebo ho zadejte pmo. Pi odesln SMS do individuln SMS schrnky: na konec telefonnho csla piate ID schrnky. SMS zprva se odesle. Pravidla u Jedna SMS zprva mze bt az 612 znak dlouh. u Pi dlce pesahujc 160 znak nebo pi penosu objemnch dat obrzk se SMS zprva odesl jako zetzen SMS zprva (az 4 SMS zprvy po 153 znacch). 24 SMS (textov zprvy) Upozornn: Jste-li bhem psan SMS zprvy vyruseni externm volnm, uloz se text automaticky do seznamu koncept. Je-li pam pln nebo je-li SMS funkce zkladny obsazena jinou penosnou cst, proces se zrus. odeslete SMS zprvu pozdji. Cten nebo smazn jedn SMS zprvy Otevete seznam koncept, pot: q Cist Nebo: Moznosti Zvolte SMS zprvu. Listujte po dcch pomoc q. Nastaven jazyka zadvn Moznosti Psete SMS zprvu (str. a Dvojm krtkm stisknutm tlactka zavsen se vrtte do pole k zadvn textu. Nastaven jazyka zadvn je cinn jen pro aktuln SMS zprvu. Stisknte dialogov tlactko. SMS zprva bude smazna. SMS zprvy, psan/prava Ctete SMS zprvu ze seznamu Moznosti koncept. Otevete menu. Seznam koncept SMS zprvu mzete ulozit do seznamu koncept, pozdji ji mzete upravit a odeslat. Mzete volit z nsledujcch moznost: Nova SMS Psan nov SMS zprvy a nsledn odesln (str. Znakova sada Text se zobraz ve zvolen znakov sad. Ulozen SMS zprvy do seznamu koncept Psete SMS zprvu (str. 24). Moznosti Ulozit Smazn seznamu koncept Moznosti Stisknte dialogov tlactko. Zvolte a stisknte OK. v (postovn schrnka, postovn schrnka-PIN) Koncepty Zobraz se prvn zznam seznamu, nap. : 1234567890 21. 09. 05 09:45 Oteven seznamu koncept Otevete menu. a Dlouze stisknte (klidov stav). Otevete seznam koncept, pot: 25 SMS (textov zprvy) SMS, pjem Vsechny dorucen SMS zprvy se ukldaj v seznamu pijatch zprv. Je-li tato zprva plis dlouh nebo nen-li penesena cel, bude rozdlena na vce jednotlivch SMS zprv. Protoze SMS zprva v seznamu zstv i po pecten, mli byste pravideln mazat SMS zprvy ze seznamu. nsledujcm zpsobem: 1234567890 21. 09. 05 09:45 Oteven seznamu pijatch zprv pes SMS menu v (postovn schrnka, postovn schrnka-PIN) Prichozi Cten nebo smazn jedn SMS zprvy Otevete seznam pijatch zprv. Po pecten nov SMS zprvy je zprv piazen status Stare. Seznam pijatch zprv Seznam pijatch zprv obsahuje: u vsechny pijat SMS zprvy, seazen od nejaktulnjs. Nov SMS zprvy jsou na vsech penosnch cstech Gigaset E45 signalizovny symbolem na displeji, blikajcm tlactkem zprv f a upozorovacm tnem. Smazn seznamu pijatch zprv Budou smazny vsechny nov i star SMS zprvy v seznamu. Seznam pijatch zprv se zobrazuje nsledujcm zpsobem (pklad): SMS: Spol. (2) 1 2 1 Tucn: pocet novch zznam Ne tucn: pocet pectench zznam 2 Nzev postovn schrnky, tady: obecn postovn schrnka Pomoc OK otevete seznam. Oteven seznamu pijatch zprv tlactkem f Ctete SMS zprvu (str. [. . . ] u Pi zpracovn zznam v telefonnm seznamu se prvn psmeno automaticky napse velk, nsleduj mal psmena. Zadvn specilnch znak Ulozit Tabulku se specilnmi znaky mzete pi psan SMS zprvy vyvolat tlactkem *, zvolte pozadovan znak a vlozte ho pomoc Vlozit. Datum: Zadejte den, msc a rok jako sestimstn cslo. Cas: Hodiny/minuty zadejte jako ctymstn cslo. Psan SMS/jmna (bez pomoci pi vkldn textu) Tlactko s kzkem # krtce stisknte pro pechod z rezimu , , Abc" do , , 123", z , , 123" do , , abc" a z , , abc" do , , Abc" (psan velkch psmen: 1. Pi psan SMS zprvy plat: u Na displeji se zobraz, je-li nastaveno psan velkmi nebo malmi psmeny nebo cslicemi. Pi psan SMS zprvy je vpravo nahoe na displeji zobrazeno , , Abc", , , abc" resp. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SIEMENS GIGASET E450 SIM

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SIEMENS GIGASET E450 SIM bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag