Návod k použití SIEMENS GIGASET E36

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SIEMENS GIGASET E36. Doufáme, že uživatelská příručka pro SIEMENS GIGASET E36 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SIEMENS GIGASET E36.


SIEMENS GIGASET E36 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (708 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SIEMENS GIGASET E36 (659 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SIEMENS GIGASET E36

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG © Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. www. gigaset. com Gigaset E36 Strucný pehled Strucný pehled 1 09:19 U 2 3 §§MENU § 4 12 11 5 6 10 1 Tlacítka cílové volby (I az IV) 2 Displej v klidovém stavu (píklad) 3 Stav nabití akumulátoru e V U (z 1/3 plný az zcela plný) = bliká: akumulátor tém vybitý e V U bliká: akumulátor se nabíjí 4 Dialogová tlacítka (str. 7) 6 Tlacítko zavsení, zapnutí a vypnutí Ukoncení hovoru, perusení funkce, návrat o jednu úrove v menu (krátce stisknte), návrat do klidového stavu (dlouze stisknte), vypnutí penosné cásti (dlouze stisknte v klidovém stavu) 7 Tlacítko s kízkem Zapnutí/vypnutí blokování tlacítek (dlouze stisknte v klidovém stavu, str. 7) Zadání pauzy (dlouze stisknte pi volb) Pepínání mezi psaním velkých a malých písmen a císlic pi zadávání textu (str. [. . . ] Seznam nebo jednotlivé záznamy vsak mzete odeslat ostatním penosným cástem (str. 10). Volba z telefonního seznamu s ¢ q (zvolte záznam; str. 9) ¢ c Správa záznam telefonního seznamu Zvolili jste záznam (str. 9). Zmna záznamu §MENU§ ¢ Zmenit zaznam ¢ §OK§ ¢ ~ (píp. upravte jméno) ¢ §OK§ Telefonní seznam V telefonním seznamu ulozte telefonní císla a píslusná jména. Telefonní seznam otevete v klidovém stavu tlacítkem s. Délka záznamu Císlo: Jméno: max. 16 znak Ulození prvního císla do telefonního seznamu s ¢ Novy zaznam?¢ §OK§ ¢ ~ (zadejte císlo) ¢ §OK§ ¢ ~ (zadejte jméno) ¢ §OK§ Ulození císla do telefonního seznamu s ¢ §MENU§ ¢ Novy zaznam ¢ §OK§ ¢ ~ (zadejte císlo) ¢ §OK§ ¢ ~ (zadejte jméno) ¢ §OK§ Pomocí §MENU§ ¢ q mzete volit následující funkce: Pouzit cislo Úprava nebo doplnní ulozeného císla. Následná volba císla nebo vyvolání dalsí funkce pomocí §MENU§. Poslat zaznam Odeslání jednotlivého záznamu na jinou penosnou cást (str. Smazat seznam Smazání vsech záznam telefonního seznamu. Poslat seznam Odeslání kompletního seznamu na jinou penosnou cást (str. 10). Vyuzití dalsích funkcí 9 Pouzití tel. a dalsích seznam, pouzití tlacítek cílové volby Penos telefonního seznamu do jiné penosné cásti Pedpoklady: u Penosné cásti píjemce i odesílatele Ulození/zmna tlacítek cílové volby Tlacítkm cílové volby mzete piadit externí telefonní císla a funkci interního volání. §MENU§ ¢ Nastaveni ¢ §OK§ ¢ Zkracena volba ¢ §OK§ ¢ I: <zadny zaznam> ¢ q zvolte tlacítko cílové volby (I az IV) jsou pihlásené ke stejné základn. odesílat a pijímat záznamy telefonního seznamu. 9) ¢ §MENU§ ¢ Poslat zaznam / Poslat seznam ¢ §OK§ ¢ ~ (zadejte interní císlo penosné cásti píjemce) ¢ §OK§ Úspsný penos je na penosné cásti píjemce signalizován hlásením a potvrzovacím tónem. u Druhá penosná cást a základna mohou Zadání/zmna záznamu Zvolili jste jedno z tlacítek cílové volby. §MENU§ ¢ Zmenit zaznam ¢ §OK§ ~ Zadejte nebo upravte císlo a stisknte §OK§. Pomocí §MENU§ ¢ q mzete volit následující funkce: Smazat zaznam Smazání zvoleného záznamu. Volat vsem Stisknutím tohoto tlacítka budou volány vsechny pihlásené penosné cásti. Pouzit cislo Úprava nebo doplnní ulozeného císla. Následná volba císla nebo vyvolání dalsí funkce pomocí §MENU§. Je-li pi píprav na volbu ze seznamu opakování volby nebo z telefonního seznamu na displeji zobrazeno njaké telefonní císlo, mzete ho ulozit pod jest neobsazené tlacítko cílové volby. Ulození provete dlouhým stisknutím píslusného tlacítka cílové volby. Ulození zobrazeného císla do telefonního seznamu Do telefonního seznamu mzete ulozit císla, která jsou zobrazena v nkterém seznamu, napíklad v seznamu volajících nebo v seznamu opakování volby. [. . . ] Mzete si zde stáhnout návody k pouzití a nejnovjsí aktualizace programového vybavení (jsouli pro daný produkt k dispozici). Casté dotazy a odpovdi najdete v dodatku k tomuto návodu k pouzití. Hotline linka: 233 032 727 Zde vám je k dispozici kvalifikovaný odborník, který vám podá píslusné informace o produktu a jeho instalaci. V pípad nutné opravy, eventueln zárucní opravy nebo nároku na záruku vám nabídne rychlé a spolehlivé sluzby nase servisní centrum: MICOS spol. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SIEMENS GIGASET E36

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SIEMENS GIGASET E36 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag