Návod k použití SIEMENS GIGASET DX800A

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SIEMENS GIGASET DX800A. Doufáme, že uživatelská příručka pro SIEMENS GIGASET DX800A bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SIEMENS GIGASET DX800A.


SIEMENS GIGASET DX800A : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4390 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SIEMENS GIGASET DX800A (2179 ko)
   SIEMENS GIGASET DX800A (4317 ko)
   SIEMENS GIGASET DX800A (2081 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SIEMENS GIGASET DX800A

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] INSPIRING CONVERSATION. eno ni lla A 008XD Gigaset DX800A all in one vs vsestrann partner Gigaset DX800A all in one vs vsestrann partner . . . Nadchne vs 3, 5palcov displej TFT se spickovm zobrazenm barev, stejn jako vynikajc kvalita zvuku a elegantn design. Vase zazen Gigaset um mnohem vce nez jen telefonovat: S DSL a ISDN nebo DSL a analogov pevn s Gigaset zvldne vse Zazen Gigaset stac jednoduse pipojit. Samo rozpozn, k jak sti je pipojeno, a podle toho pizpsob sv nastaven. [. . . ] T Stisknte a podrzte cerven tlactko ukoncen hovoru (klidov stav). 113 Pouzit memoboxu Pokud jste rychlou volbu nastavili pro mstn hlasov zznamnky zkladnov stanice, pehrvn zprv se spust v ppad, ze je nktermu z nich piazeno jedno z pijmacch spojen zkladnov stanice. Pokud jste zkladnov stanici piadili nkolik hlasovch zznamnk, zobraz se nejprve jejich seznam. q Vyberte hlasov zznamnk a stisknte tlactko OK. 1 Schranka: memobox pevn st nebo ppojky ISDN 2 Pokud jsou v memoboxu ulozeny nov zprvy, zobrazuje se pslusn polozka v seznamu tucnm psmem. Standardn nzvy se zobraz vzdy bez ohledu na to, jak nzvy jste zadali pi konfiguraci pomoc webovho konfigurtoru. 4 Pokud nebyly pijaty zdn nov zprvy, nen za polozkou seznamu uvedeno zdn cslo. Pocet zprv ulozench v memoboxu se nezobraz. Zobrazen novch zprv v klidovm stavu displeje sluchtka Pokud je v nkterm z memobox, kter je zkladnov stanici piazen prostednictvm pijmacho spojen, nebo v mstnm hlasovm zznamnku ulozena nov zprva, zobraz se v klidovm stavu na displeji symbol a pocet novch zprv. Bude blikat tlactko zprvy f. Schranka: / Schranka IP 1: / Schranka IP 2: / . . . /Schranka IP 6: Vyberte polozku pslusnho memoboxu a stisknte tlactko OK. Bude navzno spojen s memoboxem. Pozorn si poslechnte ohlasovac zprvu. u Memobox se automaticky zavol Voln memoboxu pomoc tlactka zprv Upozornn Stisknutm tlactka zprv f zobrazte seznam vsech memobox, kter spluj tyto podmnky: u pslusn spojen jsou zkladnov stanici piazena jako pijmac spojen a u cslo memoboxu je ulozeno na zkladnov stanici. Vbrem ze seznamu mzete pmo vytocit cslo memoboxu a vyslechnout si zprvy. Na displeji se zobraz daje, kter mohou vypadat napklad takto: Zpravy Schranka: Schranka IP 1: Schranka IP 2: Schranka IP 3: Schranka IP 4: pes odpovdajc spojen. u Pehrvn zprv z memoboxu lze ovldat pomoc tlactek telefonu (cseln kdy). Pro spojen VoIP je teba nastavit, jakm zpsobem maj bt cseln kdy pevdny na signly DTMF a odeslny (vce informac naleznete v nvodu k pouzit internetovho konfigurtoru na pilozenm disku CD). Informace o podporovanm typu penosu DTMF si vyzdejte u svho poskytovatele sluzeb VoIP. (1) (1) V OK 1 2 3 4 Zpet 114 ECO DECT: nzk spoteba energie a nzk rove radiovho zen ECO DECT: nzk spoteba energie a nzk rove radiovho zen Pouzvnm telefonu Gigaset pispvte k ochran zivotnho prosted. Rezim Eko / Rezim Eko+ Rezim vypnut a zapnut v Nastaveni Rezim Eko Rezim Eko / Rezim Eko+ Zmenit Stisknte toto dialogov tlactko ( = zapnuto). Snzen spoteby energie Dky pouzvn spornho napjen telefon spotebuje mn proudu. Zobrazen stavu na displeji v klidovm rezimu Symbol na displeji v bl barv Snzen intenzity zen Vyzaovn se automaticky snizuje podle vzdlenosti mezi sluchtkem a zkladnovou stanic. Vyzaovn sluchtka a zkladnov stanice lze dle snzit pouzvnm rezimu Rezim Eko. Rezim Rezim Eko snizuje vyzaovn vzdy o 80 % bez ohledu na to, zda telefonujete ci nikoli. Pouzit rezimu Rezim Eko je tedy vhodn pouze v ppadech, kdy snzen dosahu nepedstavuje problm. v zelen barv Rezim Eko+ a Rezim Rezim Eko+ je aktivn. Eko jsou aktivn. u Pi zapnut rezimu Rezim Eko+ Upozornn u Vypnut vyzaovn Rezim Eko+ Kdyz aktivujete rezim Rezim Eko+, vyzaovn (vyslac vkon DECT) zkladnov stanice a sluchtka bude v klidovm stavu vypnuto, pokud tento rezim podporuj vsechna pihlsen sluchtka. Rezimy Rezim Eko a Rezim Eko+ lze aktivovat a deaktivovat nezvisle na sob. Funguj i v ppad, ze je k zkladnov stanici pihlseno vce sluchtek. u u u mzete na sluchtku vyzkouset dosazitelnost zkladnov stanice: Stisknte a podrzte tlactko pijet hovoru na sluchtku. Pi zapnut rezimu Rezim Eko+: Navzn hovoru se na sluchtku zpozd zhruba o 2 sekundy. Pokud pihlste sluchtka, kter nepodporuj rezim Rezim Eko+, bude tento rezim v zkladnov stanici a vsech pihlsench sluchtkch deaktivovn. [. . . ] URI Uniform Resource Identifier S Sirokopsmov pipojen k Internetu Viz DSL. etzec znak, kter slouz k identifikaci zdroj (napklad pjemce elektronick posty, http://gigaset. com, soubory). V sti Internet se identifiktory URI pouzvaj k jednotnmu oznacovn zdroj. Po zvolen tohoto csla URI lze prostednictvm Internetu telefonovat castnkovi s vybavenm VoIP. 185 Vysvtlen pojm URL Universal Resource Locator Z Zazen v sti Pstroje a poctace, kter jsou spojeny v sti, nap. servery, poctace a telefony Zobrazen jmno Sluzba poskytovatele sluzeb VoIP. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SIEMENS GIGASET DX800A

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SIEMENS GIGASET DX800A bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag