Návod k použití SIEMENS GIGASET DE380 IP R

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SIEMENS GIGASET DE380 IP R. Doufáme, že uživatelská příručka pro SIEMENS GIGASET DE380 IP R bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SIEMENS GIGASET DE380 IP R.


SIEMENS GIGASET DE380 IP R : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3515 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SIEMENS GIGASET DE380 IP R ANNEXE 1 (509 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SIEMENS GIGASET DE380 IP R

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] s Gigaset DE380 IP R Gigaset Strucný pehled Gigaset DE380 IP R Strucný pehled Gigaset DE380 IP R 9 10 11 12 13 8 7 6 5 4 3 21 Tlacítka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tlacítka cílové volby/funkcí Tlacítko perusení/mazání Tlacítko opakování volby Tlacítko vypnutí zvuku (Mute) Tlacítko pepnutí Tlacítko ztisení Tlacítko hlasitého telefonování Tlacítko hlasitji Tlacítko zpráv Tlacítko menu Tlacítko nahoru Tlacítko dol Tlacítko OK Symboly na displeji Zprávy ¢ ¤ ¡ £ ¥ ¦ § 12 ab AB Mikrofon vypnutý Nerusit (, , Do not Disturb", DnD) Pepojení volání Druhé volání Pidrzené volání Alarm Rezim zadávání , , Císla" Rezim zadávání , , malá písmena" Rezim zadávání , , velká písmena" 1 Obsah Obsah Strucný pehled Gigaset DE380 IP R . 5 Gigaset DE380 IP R­ víc nez jen telefonování . . 12 Provedení nastavení pro sí (pouze u rezimu pipojení sít IP statická nebo PPPoE) . . 13 Stazení dat provozovatele a provedení nastavení SIP . [. . . ] F ¢ Nastavení síte B Pomocí AC zvolte bod menu a stisknte B. Zadávání/zmna: u Výbrovými poli procházejte pomocí AC doleva nebo doprava. Pomocí T peruste zpracování a vrate se o úrove zpt. u V zadávacích polích stisknte B pro vlození dat. 51 Nastavení telefonu pes menu Zobrazit a zmnit mzete následující pole (podle typu adresy): Nastavit rezim IP DHCP, Zvolte PEVNÁ nebo PPPoE. u Zvolte DHCP, pokud má být telefonu piazena dynamická IP adresa ze serveru DHCP. Zapotebí poté nejsou zádná dalsí nastavení pro místní sí. u Zvolte PEVNÁ, kdyz chcete pro telefonu urcit pevnou místní IP adresu. Pevná IP adresa má nap. smysl, kdyz je na routeru pro telefon zízen port forwarding nebo DMZ. u Zvolte PPPoE, kdyz chcete telefon spojit pímo se serverem VoIP. Uzivatelské jméno a heslo získáte od provozovatele. Adresa IP Zadejte IP adresu telefonu. Pes tuto IP adresu je dosazitelný pro ostatní úcastníky v místní síti (nap. Dbejte na toto: ­ IP adresa musí být z rozsahu adres pro soukromé pouzit, které se pouzívá na routeru. Toto je obecn rozsah 192. 168. 0. 1 ­ 192. 168. 255. 254 s maskou podsít 255. 255. 255. 0. Maska podsít urcuje, ze první ti cásti IP adresy musejí být identické pro vsechny úcastníky vasí LAN. ­ Pevná IP adresa nesmí patit do rozsahu adres (oblast pool IP), který je rezervován pro server DHCP routeru. Dále nesmí být pouzíván jiným pístrojem na routeru. Zadejte adresu standardní brány (vtsinou IP adresa routeru). Zvolte primární nebo sekundární IP adresu a vlozte adresu serveru DNS. Zadejte uzivatelské jméno a heslo, které jste získali od provozovatele. Zadejte adresu casového serveru, ze kterého má telefon získávat aktuální cas. Maska podsíte Výchozí brána Nastavení DNS Nastavení PPPoE Nastavení NTP 52 Nastavení telefonu pes menu Nastavení VoIP F ¢ Nastavení SIP B Nastavení proxy Infor. o uzivateli Cekající hovor Zaneste obecná data svého provozovatele SIP a uzivatelská data svého úctu SIP. Postupujte jako pi vkládání síových nastavení. Vlozte uzivatelská data svého úctu SIP, která jste dostali od svého provozovatele. [. . . ] Signál pi hovoru ohlasuje, ze volá dalsí partner. Druhé volání mzete pijmout nebo odmítnout. URI Uniform Resource Identifier ada znak slouzící pro identifikaci zdroj (nap. Na Internet se pro jednotné oznacení zdroj pouzívají URI. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SIEMENS GIGASET DE380 IP R

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SIEMENS GIGASET DE380 IP R bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag