Návod k použití SIEMENS GIGASET DA710

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SIEMENS GIGASET DA710. Doufáme, že uživatelská příručka pro SIEMENS GIGASET DA710 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SIEMENS GIGASET DA710.


SIEMENS GIGASET DA710 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (576 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SIEMENS GIGASET DA710 (511 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SIEMENS GIGASET DA710

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Gigaset DA710 / cs / A30350-M213-R601-1-X119 / overview. fm / 13. 1. 12 Stručný přehled Gigaset DA710 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Displej a tlačítka 1 Nastavitelný displej (nastavení jazyka na displeji str. 11) 2 Ovládací tlačítko funkcí displeje 3 Tlačítko přepínání 4 Tlačítko Menu 5 Tlačítko opakované volby /pauzy 6 Tlačítko zpětného dotazu 7 Tlačítko vypnutí zvuku 8 Tlačítka přímé volby 9 Vkládací štítek k zápisu obsazení tlačítek přímé volby 10 Tlačítko s hvězdičkou, zapnutí/vypnutí vyzvánění (dlouhý stisk) 11 Tlačítko s křížkem, zapnutí/vypnutí blokování tlačítek (dlouhý stisk) 12 Tlačítko hlasitého telefonování/náhlavní soupravy £ 13 Tlačítka k nastavení hlasitosti sluchátka, náhlavní soupravy, reproduktoru a vyzvánění 14 Mikrofon hlasitého telefonování Elektroluminiscenční displej (LED) A Tlačítko hlasitého telefonování/náhlavní soupravy při příchozím volání bliká svítí, pokud je hovor veden přes reproduktor nebo náhlavní soupravu bliká se zavěšeným sluchátkem, pokud přišlo nové volání nebo nová str. 11) zpráva (nastavení ¤ ¤ ¤ £ cs ro sk sl 1110-01 1 Gigaset DA710 / cs / A30350-M213-R601-1-X119 / overview. fm / 13. 1. 12 Připojení telefonu ¤ 2 Telefonní přípojku telefonu (1) propojte s Vaší domovní telefonní přípojkou. V některých zemích je případně nutný telefonní adaptér. [. . . ] Zadejte telefonní číslo a potvrďte je tlačítkem [. Otevření seznamu volání Y Seznam volání otevřete v klidovém stavu takto: Stiskněte ovládací tlačítko t. cs ro sk sl 1110-01 9 Gigaset DA710 / cs / A30350-M213-R601-1-X119 / telephony. fm / 13. 1. 12 nebo M ¢ Call list (CLIP) Přenos telefonního čísla ze seznamu volání do telefonního seznamu/na tlačítka přímé volby Otevřete seznam volání. Zvolte záznam a tlačítkem [ otevřete kontextové menu. Telefonní číslo (případně změňte a) potvrďte [. V průběhu úprav čísla a jména lze kurzorem pohybovat tlačítkem q. Delete entry / Delete all (Smazat / Smazat vše) Y q q ~ ~ [ q I q q [ Otevřete seznam opakování volby. Zvolte záznam a tlačítkem [ otevřete kontextové menu. Stiskněte ovládací tlačítko a potvrďte tak akci. Tlačítka přímé volby Na tlačítka přímé volby lze uložit až 16 telefonních čísel. K přístupu ke druhé oblasti paměti obsazení tlačítek použijte přepínací tlačítko L. Je-li aktivní funkce přepínání, zobrazí se to na displeji symbolem h. Tlačítka přímé volby lze obsadit také položkami v telefonním seznamu nebo v seznamu volání či seznamu opakování volby. Kromě toho lze tato tlačítka použít jako funkční tlačítka například k přesměrování volání. Nabízené služby a funkce a odpovídající posloupnosti tlačítek se dozvíte od svého provozovatele sítě. Menu nabízí také další možnosti nastavení služeb sítě ( str. 13). Buď: uložení do telefonního seznamu Potvrďte uložení záznamu Phonebook. VIP mode vyberte (On / Off) a potvrďte [. Nebo: uložení na tlačítko přímé volby B/L B Stiskněte tlačítko přímé volby. Na displeji se zobrazí indikace Saved. £ Uložení telefonního čísla / změna obsazení Stiskněte tlačítko přímé volby, které chcete obsadit telefonním číslem, nebo jehož záznam chcete změnit. Je-li paměť tlačítka prázdná, zobrazí se Empty. Jestliže je tlačítko již obsazené, zobrazí se uložené telefonní číslo. V případě delších telefonních čísel (více než 16 číslic) přepínáte pomocí ovládacího tlačítka q mezi zobrazením číslic 1–16 a 17–32. B/L B Y Delete entry / Delete all (Smazat / Smazat vše) q q [ Otevřete seznam volání. Zvolte záznam a tlačítkem [ otevřete kontextové menu. Stiskněte ovládací tlačítko a potvrďte tak akci. Seznam opakování volby Pět naposledy volených telefonní čísel se automaticky ukládá (po max. 32 číslicích). [ Nový záznam Tlačítkem [ přepnete do režimu zadávání. Otevření seznamu opakování volby I [ q Změna obsazení tlačítka Tlačítkem [ otevřete kontextové menu. Edit entry vyberte a potvrďte tlačítkem [. Stiskněte tlačítko opakování volby. nebo M ¢ Redial Přenos telefonního čísla ze seznamu opakování volby do telefonního seznamu/na tlačítka přímé volby Zadání/změna telefonního čísla a jména ~ Telefonní číslo zadejte/změňte a potvrďte [. [. . . ] Zvolíte-li režim (123), lze číslice zadávat přímo jedním stisknutím příslušného tlačítka. Systém zajištění ochrany životního prostředí Společnost Gigaset Communications GmbH je certifikována v souladu s mezinárodními normami ISO 14001 a ISO 9001. ISO 14001 (životní prostředí): certifikát vydaný zkušebnou TüV SÜD Management Service GmbH, platný od září 2007. ISO 9001 (kvalita): certifikát vydaný zkušebnou TüV SÜD Management Service GmbH, platný od 17. 2. 1994. Údržba a péče Základnu, nabíječku a sluchátko stírejte vlhkou utěrkou (bez rozpouštědel) nebo antistatickou utěrkou. Hrozí nebezpečí elektrostatického výboje. Likvidace Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SIEMENS GIGASET DA710

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SIEMENS GIGASET DA710 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag