Návod k použití SIEMENS GIGASET DA610

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SIEMENS GIGASET DA610. Doufáme, že uživatelská příručka pro SIEMENS GIGASET DA610 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SIEMENS GIGASET DA610.


SIEMENS GIGASET DA610 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (391 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SIEMENS GIGASET DA610 (278 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SIEMENS GIGASET DA610

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Gigaset DA610 / cs / A30350-M212-R601-2-X119 / overview. fm / 27. 4. 12 Stručný přehled Gigaset DA610 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Displej a tlačítka 1 Displej ( str. 5) 3 Tlačítka zkrácené volby 4 Tlačítko uložení 5 Tlačítko opakované volby /pauzy 6 Tlačítko zpětného dotazu 7 Tlačítko vypnutí zvuku 8 Tlačítko s hvězdičkou, zapnutí/vypnutí vyzvánění (dlouhý stisk) 9 Tlačítko s křížkem, zapnutí/vypnutí blokování tlačítek (dlouhý stisk) 10 Tlačítko hlasitého telefonování £ £ 11 Tlačítka k nastavení hlasitosti sluchátka, reproduktoru a vyzvánění 12 Mikrofon hlasitého telefonování @ Tlačítko hlasitého telefonování Elektroluminiscenční displej (LED) ¤ ¤ při příchozím volání bliká svítí, pokud je hovor veden přes reproduktor cs ro sk sl 1110-01 1 Gigaset DA610 / cs / A30350-M212-R601-2-X119 / overview. fm / 27. 4. 12 Připojení telefonu ¤ 2 Telefonní přípojku telefonu (1) propojte s domovní telefonní přípojkou. V některých zemích je případně nutný telefonní adaptér. Ve většině případů je součástí dodávky. [. . . ] Seznamy volání lze použít v následujících funkcích: Volání telefonního čísla ze seznamu ( str. Seznam volání nabízí následující funkce menu: £ Uložení telefonního čísla Telefonní číslo lze zadat v klidovém stavu nebo se zvednutým sluchátkem. K J Stiskněte uložení a tlačítko zkrácné volby. O Stiskněte číslo zkrácené volby a potvrďte ho [. Jsou-li tlačítka již obsazená, zobrazí se obsah. buď. . . ¤ ¤ £ ~ Zadejte telefonní číslo zkrácené volby. Položka 1 - 50 CALL BACK SAVE NUMBER DELETE ENTRY DELETE ALL . . . nebo Převezměte telefonní číslo ze seznamu volání nebo ze seznamu opakování volby. t / I Otevřete seznam volání / opakování volby. Uložení záznamu zkrácené volby K Potvrďte tlačítkem uložení nebo [. Otevření seznamu volání Seznam volání otevřete vklidovém stavu nebo se zvednutým sluchátkem. Stiskněte ovládací tlačítko t. Y Upozornění Při ukládání tlačítek zkrácené volby: u Znaky * a # budou uloženy bez ohledu na nastavený typ volby, avšak k jejich zadání dojde pouze v případě tónové volby ( str. u Je-li zadané telefonní číslo delší než 32 číslic, uloží se jen prvních 32 číslic. Jednotlivá čísla zkrácené volby lze přepsat, ale nelze je smazat. q Zvolte záznam. Pokud je telefonní číslo a jméno uloženo, zobrazí se nejdříve jméno. # Stiskněte tlačítko s křížkem; tím se přechází mezi zobrazením telefonního čísla a jména. Zobrazit záznam £ 8 1110-01 cs ro sk sl Gigaset DA610 / cs / A30350-M212-R601-2-X119 / telephony. fm / 27. 4. 12 Nastavení telefonu K nastavení telefonu použijte tlačítko uložení. Nastavení lze provádět v klidovém stavu telefonu nebo se zvednutým sluchátkem. Nastavení formátu času K Aktivujte režim nastavování. 5 Q Stiskněte posloupnost tlačítek k nastavení formátu času. Stiskněte tlačítko požadovaného formátu času: 12 hodinový formát Změna jazyka Telefon umožňuje změnit jazyk displeje. 5 L Stiskněte posloupnost tlačítek k nastavení jazyka. Stiskněte tlačítko požadovaného jazyka: Q Anglicky 3 Španělsky K 2 24 hodinový formát Uložte nastavení a opusťte režim nastavení. Nastavení hlasitosti sluchátka Hlasitost sluchátka lze nastavit v režimu nastavení nebo v průběhu telefonického hovoru přímo tlačítky ( str. K O Aktivujte režim nastavování hlasitosti sluchátka. Stiskněte tlačítko požadované hlasitosti: potichu 2 středně 3 hlasitě K Německy 4 Italsky 2 Francouzsky 5 Holandsky £ Uložte nastavení a opusťte režim nastavení. Nastavení data a času Aktuální datum lze změnit ručně a změnit lze i formát zobrazení. Čas se aktualizuje příchozími voláními se zobrazeným telefonním číslem. 12). K Uložte nastavení a opusťte režim nastavení. Ztlumení zvuku a nastavení melodie při čekání £ Nastavení data a času K 3 Aktivujte režim nastavování data a času. Ovládacím tlačítkem q přecházejte vpřed a zpět. [. . . ] Hrozí riziko elektrostatického výboje. Likvidace Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady. Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2002/96/ES. Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SIEMENS GIGASET DA610

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SIEMENS GIGASET DA610 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag