Návod k použití SIEMENS GIGASET DA510

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SIEMENS GIGASET DA510. Doufáme, že uživatelská příručka pro SIEMENS GIGASET DA510 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SIEMENS GIGASET DA510.


SIEMENS GIGASET DA510 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (322 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SIEMENS GIGASET DA510 (298 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SIEMENS GIGASET DA510

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] u V zájmu své vlastní bezpečnosti a ochrany nepoužívejte telefon v koupelně ani ve sprše (ve vlhkých místnostech). Telefon není odolný proti stříkající vodě. u Telefon nikdy nevystavujte působení zdrojů tepla, přímému slunečnímu záření nebo vlivu jiných elektrických přístrojů. u Telefon chraňte před vlhkem, prachem, agresivními kapalinami a parami. [. . . ] 3 K& Zvedněte sluchátko, stiskněte tlačítko uložení a stiskněte tlačítko označené číslicí 9. Stiskněte tlačítko uložení a zavěste sluchátko. Vypnutí zvuku V závislosti na nastavení funkce vypnutí zvuku ( str. 9) můžete během hovoru vypnout zvuk mikrofonu nebo sluchátka telefonu: C Zvuk zapnete nebo vypnete stisknutím tlačítka vypnutí zvuku. Po vypnutí zvuku lze nahrát melodii. £ Nastavení vyzvánění Můžete nastavit melodii a hlasitost vyzvánění nebo vyzvánění vypnout. Zapnutí funkce blokování tlačítek Telefon je možné uzamknout. Aktivací této funkce se zamknou všechna tlačítka vyjma sekvence tlačítek, kterou lze vypnout funkci blokování tlačítek, případně uskutečnit tísňové volání ( str. c K Zvedněte sluchátko a stiskněte tlačítko uložení. N Stiskněte tlačítko označené číslicí 8. Q/ /2 Nastavení hlasitosti vyzvánění cK 5 Q . . . 4 Zvedněte sluchátko a stiskněte tlačítko uložení. Stiskněte tlačítko označené číslicí 5. Stiskněte jedno z uvedených tlačítek s číslicí. £ Gigaset DA510 / IM-Ost cs / A30054-M6530-R601-1-X119 / DA510_cs. fm / 10. 10. 2011 6 cs Stisknutím příslušného tlačítka s číslicí zvolte požadované nastavení: 0: vypnutí funkce blokování; 1: zapnutí funkce blokování; K & Stiskněte tlačítko uložení a zavěste sluchátko. 2: dočasné blokování (platí pro další volání). Pokud je funkce blokování tlačítek aktivní, rozsvítí se po zvednutí sluchátka kontrolka LED tlačítka G (rychlé dvojité blikání). Stiskněte tlačítko uložení a zavěste sluchátko. Číslo tísňového volání bude smazáno. K& Přímé volání (automatické volání bez vytáčení) Je-li aktivní funkce přímého volání, vytočí se uložené číslo stisknutím libovolného tlačítka (s výjimkou tlačítka uložení K ). Aktivace funkce přímého volání Tísňové volání V telefonu jsou z výroby uložena dvě čísla tísňového volání (110, 112), která nelze měnit. Do telefonu můžete uložit třetí číslo tísňového volání (max. Čísla tísňového volání můžete volit, přestože je aktivovaná funkce blokování tlačítek. Zvedněte sluchátko a stiskněte tlačítko uložení. G Stiskněte tlačítko přímého volání. K & Stiskněte tlačítko uložení a zavěste sluchátko. Funkce přímého volání bude aktivována. Po zvednutí sluchátka se rozsvítí tlačítko přímého volání. cK Deaktivace funkce přímého volání Zvedněte sluchátko a stiskněte tlačítko uložení. G Stiskněte tlačítko přímého volání. [. . . ] ISO 14001 (životní prostředí): certifikát vydaný zkušebnou TüV SÜD Management Service GmbH, platný od září 2007. ISO 9001 (kvalita): certifikát vydaný zkušebnou TüV SÜD Management Service GmbH, platný od 17. 2. 1994. Prohlášení o shodě Tento přístroj je určen pro analogové telefonní přípojky v České republice. V případě potřeby je k dispozici kopie prohlášení o shodě, kterou můžete získat prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel. : 233 032 727). Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že tento přístroj splňuje všechny základní požadavky a další související ustanovení směrnice 1999/5/EC a je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SIEMENS GIGASET DA510

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SIEMENS GIGASET DA510 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag