Návod k použití SIEMENS GIGASET DA310

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SIEMENS GIGASET DA310. Doufáme, že uživatelská příručka pro SIEMENS GIGASET DA310 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SIEMENS GIGASET DA310.


SIEMENS GIGASET DA310 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (274 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SIEMENS GIGASET DA310 (233 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SIEMENS GIGASET DA310

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] u V zájmu své vlastní bezpečnosti a ochrany nepoužívejte telefon v koupelně nebo sprše (ve vlhkých místnostech). Telefon není odolný proti stříkající vodě. u Telefon nikdy nevystavujte působení zdrojů tepla, přímému slunečnímu záření nebo vlivu jiných elektrických přístrojů. [. . . ] u Pokud je pauza uložena až po prvních 5 znacích: Část telefonního čísla nacházející se za pauzou se zvolí až po stisknutí tlačítka I. Pauza ve volbě Gigaset DA310 / IM-Ost cz / A30054-M6528-R601-2-X119 / DA310_cs. fm / 02. 11. 2011 5 cz Nastavení telefonu Nastavení hlasitosti sluchátka Hlasitost sluchátka lze nastavit ve dvou stupních. Při příštím zvednutí sluchátka bude opět nastavena původní hlasitost. Provoz s domácí telefonní ústřednou Tlačítko zvláštní funkce / zpětného dotazu Během externího hovoru můžete vytvořit zpětný dotaz nebo hovor přesměrovat. Toho docílíte stisknutím tlačítka zpětného dotazu H. Další postup závisí na funkcích vaší telefonní ústředny. Aby bylo možné použít tlačítko zpětného dotazu, musí být délka signálu Flash (doba přerušení) nastavena podle telefonní ústředny. Tyto informace naleznete v návodu k obsluze telefonní ústředny. Ztlumení zvuku Během hovoru lze vypnout mikrofon telefonu: C Stiskněte tlačítko ztlumení zvuku. Opětovné zapnutí mikrofonu: opětovně stiskněte tlačítko ztlumení zvuku nebo stiskněte kterékoliv jiné tlačítko. Nastavení vyzvánění Melodii a hlasitost vyzvánění lze nastavit nebo vypnout. c K Zvedněte sluchátko, stiskněte tlačítko uložení. Q … OStiskněte jedno z tlačítek s číslicí, viz tabulka - viz. (0: vypnutí vyzvánění do příštího zvednutí). K Stiskněte tlačítko uložení. Hlasitost Melodie 1 Melodie 2 Melodie 3 Změna typu volby a délky signálu Flash Telefon podporuje tyto typy volby: T2: tónová volba, délka signálu Flash 280/600 ms (závisí na variantě zařízení) T1: tónová volba, délka signálu Flash 100 ms P: pulzní volba Typ volby a délku signálu Flash je nutné nastavit v závislosti na telefonní ústředně. K tomuto nastavení slouží přepínač nacházející se na spodní straně telefonu. 4 M nízká 2 5 N střední vysoká 3 L O Gigaset DA310 / IM-Ost cz / A30054-M6528-R601-2-X119 / DA310_cs. fm / 02. 11. 2011 6 cz Dočasné přepnutí z pulzní volby na tónovou Využití některých funkcí vyžaduje použití tónové volby (například dálkový dotaz hlasového záznamníku). Během hovoru je možné telefon přepnout na tónou volbu, aniž byste změnili polohu přepínače. Po navázání spojení: * Stiskněte tlačítko s hvězdičkou. Po ukončení spojení dojde k opětovnému nastavení pulzní volby. Dodatek Péče o přístroj Zařízení otírejte vlhkým hadříkem nebo vlhkou antistatickou utěrkou. Nepoužívejte rozpouštědla ani utěrky zmikrovlákna. [. . . ] Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení. Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili. Ochrana životního prostředí Naše představa ideálního životního prostředí Společnost Gigaset Communications GmbH se hlásí ke své společenské odpovědnosti a angažuje se v boji za lepší svět. Naše myšlenky, technologie a činy slouží lidem, společnosti i životnímu prostředí. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SIEMENS GIGASET DA310

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SIEMENS GIGASET DA310 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag