Návod k použití SIEMENS GIGASET CX470

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SIEMENS GIGASET CX470. Doufáme, že uživatelská příručka pro SIEMENS GIGASET CX470 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SIEMENS GIGASET CX470.


SIEMENS GIGASET CX470 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1428 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SIEMENS GIGASET CX470

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. www. gigaset. com Gigaset CX470 isdn Gigaset Strucn pehled sluchtko Strucn pehled sluchtko 17 16 INT 1 V 1 2 15. 11. 07 INT 09:45 SMS 3 4 5 15 14 13 12 11 10 9 8 6 7 Strucn pehled zkladna 1 Displej (zobrazovac pole) v klidovm stavu 2 Stav nabit akumultor = e V U (przdn az pln) = blik: akumultory tm vybit e V U blik: akumultory se nabjej 3 Dialogov tlactka (str. 10) 4 Tlactko zprv Pstup k seznamm volajcch a zprv; Blik: nov zprva nebo nov voln 5 Tlactko zavsen, zapnut/vypnut Ukoncen hovoru, perusen funkce, nvrat o jednu rove v menu (krtce stisknout), nvrat do klidovho stavu (dlouze stisknout), zapnut/vypnut sluchtka (dlouze stisknout v klidovm stavu) 6 Tlactko s kzkem Zapnut/vypnut blokovn tlactek (dlouze stisknout v klidovm stavu); Pepnn mezi psanm velkch a malch psmen a cslic 7 Tlactko seznamu zkrcen volby (Call-byCall) Oteven seznamu zkrcen volby (Call-byCall) 8 Mikrofon 9 Tlactko R - Zptn dotaz (flash) - Zadn pauzy ve volb (dlouze stisknout) 10 Tlactko s hvzdickou Zapnut/vypnut vyzvnn (dlouze stisknout), bhem navzanho spojen: Pepnn impulsn/tnov volba (krtce stisknout); Oteven tabulky zvlstnch znak 11 Zdka na headset 12 Tlactko 1 Volba Memoboxu (dlouze stisknout) 13 Tlactko vyzvednut Pijet hovoru, oteven seznamu opakovn volby (krtce stisknout), zahjen volby telefonnho csla (dlouze stisknout); Pi psan SMS zprvy: odesln SMS 14 Tlactko hlasitho telefonovn Pepnut z rezimu sluchtka do rezimu hlasitho telefonovn; Svt: hlasit telefonovn je zapnut; Blik: pchoz voln 15 Ovldac tlactko (str. 11) 17 intenzita signlu i (siln az slab) | blik: bez pjmu Tlactko pihlsen/pagingu (str. [. . . ] Ukoncete ji mezerou nebo dvojteckou (v zvislosti na provozovateli sluzeb). Poslat Stisknte dialogov tlactko. Seznam dorucench Seznam dorucench zprv obsahuje: u Vsechny pijat SMS zprvy, jejichz csla MSN odpovdaj cslu MSN odesilatele a pjemce vaseho sluchtka. Jestlize nebyla zzena zdn csla MSN, zobraz se pijat SMS zprvy na vsech sluchtkch. Nov SMS zprvy jsou signalizovny na vsech sluchtkch Gigaset C47H symbolem na displeji, bliknm tlactka zprv f a upozorovacm tnem. Odesln SMS jako fax SMS mzete odeslat i na fax. Fax Vyberte a stisknte OK. f 30 Oteven seznamu dorucench zprv tlactkem f Stisknte. SMS (textov zprvy) Seznam dorucench zprv se zobrazuje nsledujcm zpsobem (pklad): SMS: Spol. 28. Ulozen csla do telefonnho seznamu Pevzet csla odeslatele Zznam seznamu se zobraz nap. nsledujcm zpsobem: 1234567890 21. 11. 07 09:45 Otevete seznam pchozch a vyberte Moznosti Oteven seznamu dorucench zprv pes SMS menu v SMS zprvu (str. 24. Upozornn: V rmci vaseho telefonnho seznamu si mzete zalozit telefonn seznam vhradn pro SMS zprvy tak, ze ped jmna tchto zznam pedadte symbol hvzdicky (*). Pipojen ID postovn schrnky se pevezme do telefonnho seznamu. Prichozi Cten nebo smazn jedn SMS zprvy Otevete seznam dorucench zprv. Po pecten nov SMS zprvy je zprv piazen status , , Stare" (nen jiz zobrazena tucn). Ulozen/volba telefonn cslo ze SMS zprvy Pectte si SMS zprvu (str. 31) Smazn seznamu dorucench zprv Budou smazny vsechny nov i star SMS zprvy v seznamu. Chcete-li pouzt cslo tak k odesln SMS zprvy: Telefonn cslo s mstn pedvolbou ulozte do telefonnho seznamu. Stisknte dialogov tlactko. Mte nsledujc moznosti: Odpovedet Napsat pmo SMS zprvu odpovdi a odeslat ji (str. Znakova sada Text se zobraz ve vybran znakov sad. Pectte si SMS zprvu (str. 31): 31 SMS (textov zprvy) Kontrola pjmovho MSN Mzete zkontrolovat, na kter cslo pjmov MSN bude zprva SMS odeslna. OK / " Stisknte dialogov tlactko a vrate se do seznamu pijatch zprv. Polozku v telefonnm seznamu ppadn upravte a ulozte. Vrtte se automaticky k vizitce vCard. Oznmen prostednictvm SMS zprvy Mzete se nechat informovat o zmeskanch volnch prostednictvm zprvy SMS. Oznmen odejde na vs mobiln telefon nebo na jin pstroj podporujc penos SMS zprv. K tomu potebujete pouze ulozit telefonn cslo, na kter m bt oznmen pesmrovno (cslo oznmen), a nastavit zpsob oznmen. a Dlouze stisknte (klidov stav). Zprvy SMS s vizitkou Ploha je v SMS zprv zobrazena kurzvou. Jedna SMS zprva mze obsahovat jako plohu jednu vizitku. Oteven/ulozen vizitky vCard je elektronick vizitka. Jedna vizitka vCard mze zahrnovat: u Jmno u Soukrom telefonn cslo u Telefonn cslo do zamstnn u Telefonn cslo na mobilnho telefonu u Narozeniny Ulozen csla pro SMS oznmen Oteven vizitky vCard Cten zprvy SMS (str. [. . . ] S pokracujcm vvojem akumultor je rovnz pravideln aktualizovn seznam doporucench akumultor v csti Cast otzky (FAQ) na internetovch strnkch zkaznick podpory Gigaset: www. gigaset. com/customercare Pkon zkladny Pkon zkladny V pohotovostnm stavu - Sluchtko v nabjecce - Sluchtko mimo nabjecku Bhem hovoru cca 1, 6 W cca 1, 3 W cca 1, 5 W 56 Informace k nvodu k pouzit Vseobecn technick daje Standard DECT Standard GAP Pocet kanl Duplexn provoz Kanlov rastr Datov tok Modulace Kdovn eci Vyslac vkon dosah podporovn podporovn 60 duplexnch kanl casov multiplex, dlka rmce 10 ms 1728 kHz 1152 kbit/s GFSK 32 kbit/s 10 mW, stedn vkon na kanl az 300 m ve volnm ternu, az 50 m v budovch Informace k nvodu k pouzit V tomto nvodu k pouzit se pouzvaj urcit zpsoby zpisu, kter jsou vysvtleny nze. Frekvencn psmo 1880-1900 MHz Pklad zadvn menu V nvodu k pouzit jsou zkrcen uvedeny kroky, kter muste provst k dosazen funkce. Tento zpsob zpisu je vysvtlen dle na pkladu , , nastaven kontrastu displeje". v Displej Napjen zkladny 230 V ~/50 Hz elektrickm proudem Podmnky +5 C az +45 C; prosted provozu 20 % az 75 % relativn vlhkost vzduchu nekondenzujc Hlavn menu otevete v klidovm stavu sluchtka stisknutm ovldacho tlactka vpravo (v). Stisknte v nebo stisknte dialogov tlactko OK, funkce Nastaveni se potvrd. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SIEMENS GIGASET CX470

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SIEMENS GIGASET CX470 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag