Návod k použití SIEMENS GIGASET CX450 ISDN

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SIEMENS GIGASET CX450 ISDN. Doufáme, že uživatelská příručka pro SIEMENS GIGASET CX450 ISDN bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SIEMENS GIGASET CX450 ISDN.


SIEMENS GIGASET CX450 ISDN : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1450 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SIEMENS GIGASET CX450 ISDN

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] EN Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. Any statements made by Siemens AG or SHC that are found in the user guides should therefore be understood as statements of Gigaset Communications GmbH. Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, die Gigaset Communications GmbH ist Rechtsnachfolgerin der Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), die ihrerseits das Gigaset-Geschäft der Siemens AG fortführte. [. . . ] Jestlize nové zprávy obsahuje pouze jeden seznam, potom se tento seznam ihned oteve. Jsou-li k dispozici jest dalsí nové záznamy, mzete tlacítko zpráv znovu nastavit na blikání nap. kvli signalizaci nových polozek dalsím uzivatelm. Upozornní: f ¢ Seznam volani: 01+02 ¢ OK ¢ §MENU§ ¢ Seznam volani Ztracena volani / Vsechna volani Zvolte a stisknte §OK§ ( = zapnuto). Záznamy v seznamu volajících zstanou zachovány i pi zmn typu seznamu. Nastavení typu seznamu volajících Jsou-li v Memoboxu ulozena volání, obdrzíte dle píslusného nastavení hlásení (viz návod k pouzití Memoboxu od vaseho provozovatele sít). 23 Pouzití telefonního a dalsích seznam f ¢ Seznam volani: 01+02 q Zvolte záznam. V seznamu volajících se zobrazí naposledy pijaté volání. Otevení seznamu volajících Smazání seznamu volajících Pozor!Budou smazány vsechny staré i nové záznamy. f ¢ Seznam volani: ¢ §MENU§ ¢ Smazat seznam a Dlouze stisknte (klidový stav). Záznam v seznamu Píklad záznamu v seznamu: NovaVol 1234567890 14. 11. 05 01/02 11:53 Zptné volání volajícímu Pedpoklad: bylo peneseno telefonní císlo volajícího. Je-li vás telefon pipojen k telefonní ústedn, pedadí se vsem císlm volaným ze seznamu volajících automaticky provolba do veejné sít (viz str. 43). §ZPET§ U §MENU u Stav záznamu NovaVol: nové zmeskané volání StaraVol: jiz pectený záznam Prijata vol: volání bylo pijato (jen u typu seznamu Vsechna volani) u Poadové císlo záznamu 01/02 nap. znamená: první záznam z celkem dvou záznam u Císlo nebo jméno volajícího Telefonní císlo volajícího mzete ulozit do telefonního seznamu (str. 22) u Datum a cas volání (jestlize jsou nastavené, str. 7) Prostednictvím §MENU§ máte následující moznosti: Smazat zaznam Aktuální záznam se smaze. Ulozit cislo do tel. seznamu Ulození záznamu do telefonního seznamu (str. 23). 24 Úsporné telefonování Úsporné telefonování Mzete si zvolit provozovatele sít, který nabízí pro vás nejvýhodnjsí tarify (Callby-Call), nebo si mzete nechat na penosné cásti zobrazovat délku hovoru po skoncení telefonátu. u Císlo pedvolby se volenému císlu pedadí, jestlize první císlice voleného telefonního císla souhlasí pouze s nkterým záznamem v seznamu. cislem". Ulození císla pedvolby §MENU§ Automatická pedvolba provozovatele sít (preselekce) Mzete zadat pedvolbu provozovatele sít (císlo Call-by-Call), která bude pi volb automaticky vlozena ped urcitá telefonní císla. Ve dvou seznamech mzete nastavit, která císla mají být volena s císlem Call-by-Call a která bez císla Call-by-Call. To znamená, ze vsechna císla zacínající císlicemi 08 budou navolena s císlem pedvolby Call-by-Call. císla s pocátecními císlicemi 081 volila bez pedvolby, zadejte do seznamu , , Bez prednastav. Pi volení císla se po stisknutí tlacítka vyzvednutí/hlasitého telefonování porovnají první císlice voleného telefonního císla s obma seznamy: u Císlo pedvolby se volenému císlu nepedadí, jestlize volené císlo: ­ nesouhlasí s zádným záznamem v obou seznamech ­ souhlasí se záznamem v seznamu , , Bez prednastav. cisla". ~ §OK§ ¢ Nastaveni ¢ Zakladna ¢ Prednastaveni provozovatele ¢ Prednastavene cislo a Zadejte resp. zmna záznam v seznamech pedvoleb Kazdý z obou seznam mze obsahovat 12 záznam: u 5 záznam s max. cislem" mohou být v nkterých zemích císla jiz píp. [. . . ] Ostatní znaky Chcete-li obejít abecední poadí záznam v telefonním seznamu, vlozte ped jméno mezeru nebo císlici. Takové záznamy se posunou na zacátek telefonního seznamu. , , *Alena"), se v telefonním seznamu zaadí na konec. Zadávání zvlástních znak Standardní písmo 1 *) **) Mezera Zpracování textu Jestlize stisknete nkteré tlacítko dlouze, znaky píslusného tlacítka se zobrazí v dolním ádku displeje a postupn se oznacují. Po uvolnní tlacítka se oznacený znak vlozí do zadávacího pole. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SIEMENS GIGASET CX450 ISDN

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SIEMENS GIGASET CX450 ISDN bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag