Návod k použití SIEMENS GIGASET CL100

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SIEMENS GIGASET CL100. Doufáme, že uživatelská příručka pro SIEMENS GIGASET CL100 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SIEMENS GIGASET CL100.


SIEMENS GIGASET CL100 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (791 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SIEMENS GIGASET CL100 (764 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SIEMENS GIGASET CL100

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] EN Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. Any statements made by Siemens AG or SHC that are found in the user guides should therefore be understood as statements of Gigaset Communications GmbH. Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, die Gigaset Communications GmbH ist Rechtsnachfolgerin der Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), die ihrerseits das Gigaset-Geschäft der Siemens AG fortführte. [. . . ] ~ (zadat telefonní císlo), stisknout c (tlacítko vyzvednutí). Mzete také nejdíve stisknout c tlacítko vyzvednutí (uslysíte oznamovací tón) a poté zadat telefonní císlo. Stisknutím tlacítka zavsení a volbu císla perusíte. Píjem volání Penosná cást vyzvání, volání se zobrazí na displeji. Je-li funkce Automatické pijetí volání zapnutá (str. 20), pro pijetí volání penosnou cást vyjmout ze základny. 10 Telefonní sluzby Penos telefonního císla Pi volání se zobrazí na displeji telefonní císlo, pop. Vyzádali jste si u svého poskytovatele sít, aby se telefonní císlo volajícího (CLIP), (pop. Volající zazádal u poskytovatele sít, aby bylo jeho císlo penáseno (CLI). i Penos telefonního císla mze být zpoplatnn. Informujte se prosím u svého poskytovatele sít. CLIP/CLI: Kdyz obdrzíte hovor, k jehoz telefonnímu císlu jste v telefonním seznamu penosné cásti (viz str. 14) ulozili polozku, zobrazí se místo tohoto telefonního císla jméno polozky v telefonním seznamu, nap. Zobrazení na displeji u funkcí CLIP/CLI Zobrazení na displeji pi funkci CNIP Anna Lechner, Berlin 1234567890 MENU 023031230 V MENU Telefonní císlo, pop. jméno V Jméno a místo Telefonní císlo Namísto telefonního císla se zobrazí , , << >>", není-li penáseno zádné telefonní císlo. Namísto telefonního císla se zobrazí , , ANONYM", nepozádal-li volající o penos telefonního císla, nebo je potlacil. Vypnutí zvuku penosné cásti INT stisknout. Hovor bude , , pidrzen" (melodie pi cekání). Ukoncení: MENU ¢ ZPET ¢ OK. Telefonní sluzby Telefonní sluzby jsou funkce, které nabízí vás poskytovatel sít. Vsechny telefonní sluzby mzete vyuzívat az poté, co jste si je vyzádali u svého poskytovatele sluzeb. Blizsí údaje k tmto funkcím najdete u vaseho poskytovatele sít, nap. Vás poskytovatel sít vás podpoí i pi dotazech ohledn poplatk nebo pi pípadných problémech. i 11 Telefonní sluzby Funkce, která je nastavená pro pístí volání Ped následujícím postupem stisknte tlacítka: MENU (otevít menu); s SLUZBY SITE OK. Po ukoncení postupu se odesle kód, který se zobrazí na displeji vasí penosné cásti. Jednorázové potlacení penosu telefonního císla CLIR): INKOGNITO OK ~ (Zadání telefonního císla) OK Funkce, které jsou nastaveny pro vsechna následující volání Ped následujícími postupy stisknte tlacítka: MENU (otevít menu); s SLUZBY SITE OK. Po ukoncení postupu se odesle kód, který se zobrazí na displeji vasí penosné cásti. Píslusný postup opustíte tak, ze po potvrzení z telefonní sít stisknete tlacítko pro zavsení a. Zapnutí/vypnutí cekajícího volání (pouze v externím hovoru): Zapnutí/vypnutí a pesmrování volání: s UPOZORNENI OK POVOLENO OK nebo s NELZE OK PRESMEROVANI OK sKDYZ SE NEHL OK nebo sKDYZ OBSAZEN OK ZAPNOUT OK; ~ (zadat telefonní císlo) OK nebo s VYPNOUT OK OKAMZITE OK nebo Funkce bhem volání Zahájení zptného volání: Zahájení zptného dotazu: Ukoncení zptného dotazu: Slysíte obsazovací tón: MENU; s ZPETNE VOL OK MENU; s ZP DOTAZ OK MENU; s ZAVESIT OK ~ (zadání císla úcastníka) OK Stídání Ukoncení stídání: st (stídání dvou úcastník) MENU; s ZAVESIT OK Stídáte mezi dvma úcastníky: MENU; s KONFERENCE OK Zahájení konference 12 Pouzití schránky Memobox Ukoncení konference: S jedním úcastníkem: MENU; s INDIVIDUAL OK MENU; s ZAVESIT OK s (pop. pepnutí k úcastníkovi) a S obma úcastníky: Pijetí cekajícího volání: Odmítnutí cekajícího volání: MENU; PRIJMOUT OK MENU;sODMITNOUT OK Funkce, která se nastaví po volání Ped postupem stisknte tlacítka: MENU; s SLUZBY SITE OK. [. . . ] N V pohotovostním stavu pi nabíjení cca 4, 6 Watt. N Pi hovoru cca 2, 1 Watt. Vseobecné technické údaje Charakteristika DECT standard GAP standard Pocet kanál Rozsah rádiové frekvence Duplexní metoda Kanálový rastr Penosová rychlost Modulace Kódování hlasu Vysílací výkon Dosah Napájení Provozní podmínky prostedí Proces volby Doba flashe Rozmry/základna Rozmry/penosná cást Hmotnost Hodnota je podporován je podporován 60 duplexních kanál 1880 ­ 1900 MHz casový multiplex, délka rámc 10 ms 1728 kHz 1152 kbps GFSK 32 kbps 10 mW, stední výkon na jeden kanál az 300 m na volném prostranství, az 50 m v budovách základna 220/230 V ~/50 Hz; (napájecí adaptér SNG X-a) +5 °C az +45 °C; relativní vlhkost vzduchu 20 % az 75 % MFV (tónová volba)/IWV (pulzní volba) 100 ms 115 x 102 x 105 mm (s. x v. ) základna 138 g; penosná cást s bateriemi 117 g 26 Píloha Servis pro CR a schválení pístroje Nase podpora na internetu: www. my-siemens. cz Zárucní podmínky jsou uvedeny na zárucním listu, který je soucástí dodávky pístroje. Záruka se nevztahuje na poskození vzniklá neodborným zacházením, opotebováním nebo zásahem tetí osoby. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SIEMENS GIGASET CL100

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SIEMENS GIGASET CL100 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag