Návod k použití SIEMENS GIGASET C610 IP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SIEMENS GIGASET C610 IP. Doufáme, že uživatelská příručka pro SIEMENS GIGASET C610 IP bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SIEMENS GIGASET C610 IP.


SIEMENS GIGASET C610 IP : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (708 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SIEMENS GIGASET C610 IP (774 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SIEMENS GIGASET C610 IP

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title. fm / 20. 4. 11 Gratulujeme Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji. Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www. gigaset. com. Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title. fm / 20. 4. 11 Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / security_1pg. fm / 20. 4. 11 Bezpečnostní pokyny Pozor: Před použitím si důkladně přečtěte bezpečnostní pokyny a návod k obsluze. Vysvětlete svým dětem jejich obsah a upozorněte je na možná nebezpečí, která souvisejí s používáním telefonu. > Používejte pouze dodaný napájecí adaptér, jehož označení je uvedeno na zadní straně základny. K připojení pevné linky a sítě LAN používejte pouze dodaný kabel a k tomu určené konektory. > Vkládejte pouze dobíjecí akumulátory, které odpovídají příslušné specifikaci (viz přiložený disk CD), jinak nelze vyloučit závažné poškození zdraví. > Nabíjecí akumulátory vkládejte se správnou orientací a používejte je v souladu s tímto návodem k obsluze (příslušné symboly jsou vyznačeny v přihrádce na akumulátory sluchátka nebo na ní). > Za provozu může docházet k ovlivnění funkce lékařských přístrojů. Dodržujte technické podmínky příslušného prostředí, např. [. . . ] Stiskněte pravé dialogové tlačítko §Ano§. Potom začne znovu blikat tlačítko zpráv f. > Stiskněte tlačítko zpráv f a spusťte konfiguraci. 8 Spuštění průvodce spojením VoIP Asistent IP Asistent IP Asistent vam usnadni konfigurovani uctu asistenta pro instalaci IP?IP a jeho registraci u poskytovatele, V ? Chcete spustit Ð Ne Ano OK > Stiskněte tlačítko pod položkou §Ano§ na displeji (= pravé dialogové tlačítko). > Text lze posunout stisknutím dolní části ovládacího tlačítka s. Po dokončení stahování dat se na displeji zobrazí hlášení Vas ucet je registrovan u poskytovatele. . Pokračujte podle pokynů v části 12 . <C OK 10 Volba poskytovatele služeb a načtení dat poskytovatele služeb do základny Vyberte zemi Zemì 1 Zemì 2 Zemì 3 Zemì 4 Zemì 5 V Vybrat poskytovat. Provider 1 Provider 2 Provider 3 Provider 4 Provider 5 V Zpet OK Zpet OK > Pomocí ovládacího tlačítka p > Stiskněte dialogové tlačítko §OK§. (stisknutím jeho dolní části) vyberte zemi. > Pomocí ovládacího tlačítka p (stisknutím jeho dolní části) vyberte poskytovatele služeb. > Stiskněte dialogové tlačítko §OK§. Version 5, 23. 09. 2008 Obecná data poskytovatele služeb VoIP se stáhnou a uloží do telefonu. 10 Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / configuration_10pg. fm / 20. 4. 11 Konfigurace spojení VoIP Pokud váš poskytovatel služeb není uveden v seznamu, je třeba průvodce spojením VoIP ukončit: > Stiskněte a podržte tlačítko zavěšení a. > Proveďte konfiguraci a přiřazení odesílacího a přijímacího spojení prostřednictvím webového konfigurátoru. Více informací najdete v podrobném návodu k obsluze na přiloženém disku CD. 11 Zadání osobních dat účtu VoIP (opakovaným) stisknutím tlačítka #. znak vlevo od kurzoru. > Mezi zadáváním velkých písmen, malých písmen a zadáváním číslic lze přepínat > Chybně zadané znaky lze smazat stisknutím levého dialogového tlačítka. Vymaže se vždy > Uvnitř zadávacího pole lze pohybovat kurzorem pomocí ovládacího tlačítka p (stisknutím jeho pravé / levé části). Udaje o poskytovat. Jmeno pro overovani: Udaje o poskytovat. Heslo pro overovani: Abc <C OK <C Abc OK > Pomocí tlačítek s čísly zadejte přihlašovací jméno (název uživatele), které jste získali od poskytovatele služeb VoIP. Respektujte přitom psaní velkých a malých písmen. > Pomocí tlačítek s čísly zadejte přihlašovací heslo, které jste získali od poskytovatele služeb. Respektujte přitom psaní velkých a malých písmen. > Stiskněte pravé dialogové tlačítko §OK§. Version 5, 23. 09. 2008 > Stiskněte pravé dialogové tlačítko §OK§. 11 Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / configuration_10pg. fm / 20. 4. 11 Přidělení odesílacího / přijímacího spojení Podle podmínek konkrétního poskytovatele služeb můžete být vyzváni k zadání dalšího jména (Jmeno uzivatele). Pokud je Jmeno uzivatele stejné jako Jmeno pro overovani, stiskněte pravé dialogové tlačítko §OK§. Pokud jste správně zadali všechny údaje potřebné pro přístup ke službě VoIP, na displeji se po chvíli zobrazí hlášení „Vas ucet je registrovan u poskytovatele. “. Průvodce spojením VoIP se ukončí. 12 Spuštění průvodce připojením Aby bylo možné prostřednictvím nově nakonfigurovaného spojení (např. IP 1) volat jiné účastníky, je třeba toto spojení přidělit alespoň jednomu přihlášenému sluchátku jako odesílací spojení. Standardní typ přiřazení: Spojení VoIP je přiděleno jako přijímací spojení (umožňující příjem příchozích hovorů) všem přihlášeným sluchátkům a místnímu hlasovému záznamníku. Jako odesílací spojení není přiděleno žádnému ze sluchátek. INT1? > Chcete-li změnit nastavení odesílacích a přijímacích spojení sluchátka s interním názvem INT1, stiskněte dialogové tlačítko §Ano§. > Pokud nastavení sluchátka změnit nechcete, Ano Ne stiskněte dialogové tlačítko §Ne§. Version 5, 23. 09. 2008 12 Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / configuration_10pg. fm / 20. 4. 11 Přidělení odesílacího / přijímacího spojení b. Prijem pripojeni INT1 prijima volani pro Pevna linka: 4560123 IP 1: 12345602 Gigaset. net: 12345#9 Ð Stisknutím dolní části ovládacího tlačítka s lze seznamem procházet. Zobrazí se seznam aktuálně přidělených přijímacích spojení. > Chcete-li změnit nastavení přijímacího spojení, stiskněte dialogové tlačítko §Zmenit§. OK Zmenit > Pokud nastavení změnit nechcete, stiskněte dialogové tlačítko §OK§. Není třeba provádět následující kroky. Pokračujte částí e. c. INT 1 Prijimat volani pro IP 1: < Ano Prijimat volani pro Gigaset. net: > Pokud nechcete, aby na sluchátku byly signalizovány hovory přijímané prostřednictvím spojení VoIP IP 1: zvolte možnost Ne. > Stisknutím pravé části ovládacího tlačítka v Zpet Ulozit Version 5, 23. 09. 2008 13 Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / configuration_10pg. fm / 20. 4. 11 Přidělení odesílacího / přijímacího spojení d. INT 1 IP 1: > Stisknutím dolní části ovládacího tlačítka s přejděte k dalšímu spojení. Podle výše uvedených pokynů nastavte možnost Ano, nebo Ne. Ano Prijimat volani pro Gigaset. net: < Ano > > Opakujte tyto kroky u všech spojení. > Stisknutím dialogového tlačítka §Ulozit§ dokončete nastavení sluchátka. Ulozit Zpet Na displeji se pro kontrolu znovu zobrazí aktualizovaný seznam přijímacích spojení. [. . . ] Pouze v případě oprav či reklamací: Servisní hotline-linka Česká republika +420 23303 2727 (Cena dle běžných sazeb hovorů v ČR) Prosím berte na vědomí, že pokud Gigaset produkt nebyl prodán autorizovaným dealerem v daném regionu, produkt nemusí být plně kompatibilní s lokální telefonní sítí. Toto je uvedeno na balení vedle označení CE, stejně jako na základně zařízení je uvedeno pro kterou/ které země je zařízení určeno. Pokud je zařízení používáno v rozporu s pokyny, instrukcemi v manuálu a se zařízením jako takovým, toto může mít vliv na reklamační nebo záruční podmínky (oprava nebo výměna produktu). Aby mohla být uznána záruka, kupující je žádán doložit nákupní doklad, na kterém je uvedeno datum nákupu (datum od kterého je počítána záruční doba) a typ zboží které bylo zakoupeno. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SIEMENS GIGASET C610 IP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SIEMENS GIGASET C610 IP bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag