Návod k použití SIEMENS GIGASET C59H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SIEMENS GIGASET C59H. Doufáme, že uživatelská příručka pro SIEMENS GIGASET C59H bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SIEMENS GIGASET C59H.


SIEMENS GIGASET C59H : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1255 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SIEMENS GIGASET C59H (1135 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SIEMENS GIGASET C59H

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] C59H Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the Siemens trademark Gigaset Communications GmbH 2009 All rights reserved. www. gigaset. com Strucn pehled sluchtka Strucn pehled sluchtka 16 i 1 2 INT 1 07:15 14 Rij Volani SMS 3 15 14 13 12 4 5 11 10 9 8 6 7 Displej v klidovm stavu Stav baterie ( str. 32) Pstup k seznamm volajcch a zprv; blik: nov zprva nebo nov voln 5 Tlactko zavsen, zapnut/vypnut Ukoncen hovoru, perusen funkce, nvrat o jednu rove v nabdce (krtce stisknout), nvrat do klidovho stavu (dlouze stisknout), zapnut/vypnut sluchtka (v klidovm stavu dlouze stisknout) 6 Tlactko s kzkem Zapnut/vypnut blokovn tlactek (dlouze stisknout v klidovm stavu); pepnn mezi psanm velkch a malch psmen a cslic 7 Tlactko vypnut zvuku ( str. 26) Ztlumen mikrofonu 8 Mikrofon 9 Tlactko R - Zptn dotaz (flash), - zadn pauzy ve volb (dlouh stisknut). [. . . ] Nepotvrzen vroc, kter jsou signalizovna bhem hovoru, jsou vlozena do seznamu Zmeskane budiky ( str. Zvolte-li optickou signalizaci, nen zadn casu nutn a nastav se automaticky na 00:00. Seznam opakovn volby V seznamu opakovn volby je ulozeno dvacet telefonnch csel naposledy volench z danho sluchtka (kazd zznam max. Je-li nkter z csel ulozeno v adresi, zobraz se pslusn jmno. Vypnut vroc Zobraz. Stisknte dialogov tlactko. Rucn opakovn volby Stisknte krtce tlactko. c s c s v Ulozit Upozorovac zvonn pi vroc Za klidovho stavu je pipomnka signalizovna na displeji sluchtka a prostednictvm vybranho vyzvncho tnu. 30 Pouzit adrese a dalsch seznam Sprva zznam seznamu opakovn volby Stisknte krtce tlactko. Pklad zznamu v seznamu: Vsechna volani TM Frantisek 14. 10. 09, 15:40 s 089563795 14. 10. 09, 15:32 TM . . . 0123727859362922 14. 10. 09, 15:07 Zobraz. Moznosti Seznam dorucench zprv SMS (zvis na zkladn) Vsechny dorucen zprvy SMS se ukldaj v seznamu dorucench zprv. u Typ seznamu (v zhlav) u Stav zznamu Tucn: nov polozka. u Cslo nebo jmno volajcho u Datum a cas voln (pokud jsou Seznamy voln Pedpoklad: penos telefonnho csla (CLIP) Vs telefon ukld rzn druhy voln: u pijat hovory, u odchoz voln, u zmeskan voln. Kazd druh hovoru mzete zobrazit samostatn nebo mzete zskat celkov nhled hovor. Seznamy voln otevete za klidovho stavu dialogovm tlactkem Volani nebo prostednictvm nabdky: v nastaven, str. 13) u Typ zznamu: pijat voln (>), zmeskan voln (TM), odchoz voln (s). Stisknte dialogov tlactko Zobraz. , tm zskte dals informace, napklad cslo ke jmnu. Stisknte dialogov tlactko Moznosti, tm vyberete dals funkce: Kopirovat do tel. s. Po opustn seznamu voln se vsechny zznamy nastav na stav , , star", tzn. pi pstm vyvoln jiz nebudou zobrazeny tucn. 31 Pouzit adrese a dalsch seznam Vyvoln seznam tlactkem zprv Tlactkem zprv f vyvolte nsledujc seznamy: u seznam Memobox, jestlize provozovatel st tuto funkci podporuje a Memobox je piazen pro rychlou volbu ( str. 33); u seznam dorucench zprv SMS (zvis na zkladn); u seznam zmeskanch hovor; u seznam zmeskanch termn ( str. Nov zprva se v klidovm stavu zobrazuje na displeji symbolem: Symbol Nov zprva. . . Zpravy a volani Volani: Zmeskane budiky (3) (1) Zpet OK Pomoc tlactka q vyberte seznam. Otevete ho stisknutm tlactka OK. Seznam zmeskanch termn Nepijat vroc ( str. 30) se v nsledujcch ppadech uloz do seznamu Zmeskane budiky: u Nepijmete vroc. Kazd polozka je zobrazena s polozkami: u cslo nebo jmno, u datum a cas. Je-li v seznamu ulozeno 10 zznam, smaze se pi dalsm zvonn termnu ten nejstars. TM . . . v seznamu Zmeskane budiky Pocet novch polozek se ukze pod pslusnm symbolem. 02 oe 10 09 08 Upozornn Jsou-li v Memoboxu ulozena voln, obdrzte dle pslusnho nastaven hlsen (viz nvod k pouzit Memoboxu od vaseho provozovatele st). Po stisknut tlactka pro pjem zprv f uvidte vsechny seznamy, ve kterch jsou ulozeny zprvy, a seznam Memoboxu. Seznamy s novmi zprvami jsou nahoe a jsou oznaceny tucn: 32 Pouzit Memoboxu Pouzit Memoboxu Memobox je hlasov schrnka vaseho provozovatele st umstn v sti. [. . . ] Nase myslenky, technologie a nase jednn slouz clovku, spolecnosti a zivotnmu prosted. Jiz bhem plnovn vroby a proces posuzujeme cinky vrobku vcetn vroby, poizovn, prodeje, servisu a likvidace na zivotn prosted. Informujte se tak na internetu na adrese www. gigaset. com o ekologickch vrobcch a postupech. Ekologick spoteba energie Aplikace ECO DECT ( str. 34) set energii a umozuje tak aktivn pispvat k ochran zivotnho prosted. Likvidace Nevyhazujte akumultory s bznm domovnm odpadem. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SIEMENS GIGASET C59H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SIEMENS GIGASET C59H bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag