Návod k použití SIEMENS GIGASET C590

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SIEMENS GIGASET C590. Doufáme, že uživatelská příručka pro SIEMENS GIGASET C590 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SIEMENS GIGASET C590.


SIEMENS GIGASET C590 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2635 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SIEMENS GIGASET C590 (4245 ko)
   SIEMENS GIGASET C590 (2932 ko)
   SIEMENS GIGASET C590 (3708 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SIEMENS GIGASET C590

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. 2011 Gigaset products bearing the trademark 'Siemens' will exclusively use the trademark 'Gigaset'. INSPIRING CONVERSATION. 095C Strucn pehled sluchtka Strucn pehled sluchtka 1 2 3 4 5 16 i V 1 2 6 07:15 INT 1 14 Rij 7 8 9 Volani SMS 3 15 14 13 12 4 5 10 11 12 13 11 10 9 8 6 7 14 Zkladna 15 16 Displej v klidovm stavu Stav baterie ( str. 36) Pstup k seznamm volajcch a zprv; blik: nov zprva nebo nov voln Tlactko zavsen, zapnut/vypnut Ukoncen hovoru, perusen funkce, nvrat o jednu rove v nabdce(krtce stisknout), nvrat do klidovho stavu (dlouze stisknout), zapnut/ vypnut sluchtka (v klidovm stavu dlouze stisknout) Tlactko s kzkem Zapnut/vypnut blokovn tlactek (dlouze stisknout v klidovm stavu); pepnn mezi psanm velkch a malch psmen a cslic Tlactko vypnut zvuku ( str. [. . . ] Tmto krokem vsak smazete vesker zprvy SMS ve vsech postovnch schrnkch. Zzen a zmna osobn postovn schrnky SMS s Zzen osobn postovn schrnky v Nastaveni Schranky Zvolte postovn schrnku, nap. Schranka 2, a stisknte tlactko Upravit. Zmte zadn o vce dcch: Aktivace: Zapne/vypne postovn schrnku. Aktivn postovn schrnky jsou v seznamu postovnch schrnek oznaceny symbolem . Zobraz se v seznamu zprv SMS a mohou bt ppadn zobrazeny tlactkem zprv f. Odesln zprvy SMS do osobn postovn schrnky Aby byla zprva SMS dorucena do osobn postovn schrnky, mus znt odeslatel vase ID a toto cslo mus pipojit za vase telefonn cslo. Zprvu SMS mzete svmu SMS partnerovi odeslat pes svou osobn postovn schrnku. Pes tuto zprvu SMS dostane vs SMS partner vase telefonn cslo SMS s aktulnm ID a mze ho ulozit do svho telefonnho seznamu. Je-li ID neplatn, zprva SMS se nedoruc. Deaktivace postovn schrnky Moznost Aktivace nastavte na hodnotu Vyp. Vsechny zprvy SMS ulozen v tto schrnce budou smazny. Nastaven SMS centra Zprvy SMS jsou pedvny prostednictvm SMS center provozovatel sluzeb. Do telefonu muste zadat SMS centrum, jehoz prostednictvm budete zprvy odeslat, resp. Zprvy SMS mzete pijmat z kazdho ze zadanch SMS center, jestlize jste se zaregistrovali u svho provozovatele sluzeb. Vase zprvy SMS se odeslaj pes SMS centrum, kter je zaznamenno jako odeslac centrum. K odesln aktuln zprvy vsak mzete jako centrum pro odesln aktivovat libovoln jin SMS centrum ( str. Nen-li zaznamenno zdn SMS servisn centrum, skld se nabdka SMS pouze ze zznamu Nastaveni. Kd PIN postovn schrnky se vrt na hodnotu 0000. Moznost Zabezp. : nastavte na hodnotu SMS s (vyberte postovn schrnku) Upravit Stisknte dialogov tlactko. ~ Zadejte nov nzev. Ulozit Zmna nzvu postovn schrnky v Nastaveni Schranky Stisknte dialogov tlactko. SMS s (vyberte postovn schrnku) ~ Ppadn zadejte kd PIN postovn schrnky a stisknte tlactko OK. 42). Zmna kdu PIN a ID postovn schrnky v Nastaveni Schranky 43 Zprvy SMS (textov zprvy) podmnkch provozovatele sluzeb se informujte jest ped provedenm novho zadn, resp. Zmte zadn o vce dcch: Aktivni odesilani: Moznost Ano vyberte, jestlize maj bt zprvy SMS odeslny pes toto SMS centrum. Sluzba SMS Cislo SMS centra: Zapiste cslo SMS sluzby a vlozte hvzdicku, jestlize vs provozovatel sluzeb podporuje osobn postovn schrnky. Ulozit Stisknte dialogov tlactko. Zadn/zmna SMS centra O nabzench sluzbch a zvlstnch SMS informacn sluzby Od provozovatele sluzeb si mzete nechat poslat prostednictvm zprv SMS urcit informace (nap. Informace o nabzench informacnch sluzbch a jejich cench zskte u svho provozovatele sluzeb. Zzen/objednn informacnch sluzeb s Objednn informacn sluzby v SMS sluzby Poslat Zvolte informacn sluzbu. Ulozit Stisknte dialogov tlactko. Vyberte przdnou polozku, ppadn ji Zmna zznamu informacn sluzby Moznosti Upozornn Informujte se prosm u svho provozovatele sluzeb, co muste zohlednit pi zadvn servisnch telefonnch csel, chcete-li pouzvat osobn postovn schrnky. (Pedpoklad: Vs provozovatel st tuto funkci podporuje. ) Zvolte informacn sluzbu (viz vse). [. . . ] Pouze pi jejich pouzit jsou zaruceny uveden doby provozu, pln funkcnost a dlouh zivotnost. u Yuasa AAA 800 mAh Pstroj se dodv se dvma schvlenmi akumultory. Zkladnu, nabjecku a sluchtko strejte Kontakt s kapalinou ! Jestlize se sluchtko dostalo do kontaktu s kapalinou: Sluchtko vypnte a ihned vyjmte akumultory. Vsechny csti opatrn osuste a sluchtko s otevenou pihrdkou na akumultory polozte klvesnic smrem dol na dobu nejmn 72 hodin na such a tepl msto (nepokldejte jej do mikrovlnn trouby, trouby na pecen apod. ). Po plnm vysusen je pstroj v mnoha ppadech i nadle funkcn. Doby provozu/doby nabjen sluchtka Doba provozu pstroje Gigaset zvis na kapacit bateri, jejich st a chovn uzivatele. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SIEMENS GIGASET C590

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SIEMENS GIGASET C590 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag