Návod k použití SIEMENS GIGASET C38H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SIEMENS GIGASET C38H. Doufáme, že uživatelská příručka pro SIEMENS GIGASET C38H bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SIEMENS GIGASET C38H.


SIEMENS GIGASET C38H : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1038 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SIEMENS GIGASET C38H (1076 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SIEMENS GIGASET C38H

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. www. gigaset. com Gigaset C38H Gigaset Strucn pehled sluchtko Strucn pehled sluchtko 16 01. 10. 08 V 07:15 Menu 1 2 15 14 13 12 11 3 4 5 10 9 8 6 7 Displej v klidovm stavu (pklad). Ukoncen hovoru, perusen funkce, nvrat o jednu rove v menu (krtce stisknout), nvrat do klidovho stavu (dlouze stisknout), zapnut/vypnut sluchtka (dlouze stisknout v klidovm stavu). Zapnut/vypnut blokovn tlactek (dlouze stisknout v klidovm stavu); Pepnn mezi psanm velkch a malch psmen a cslic. [. . . ] Seznamy nebo jednotliv zznamy vsak mzete zaslat ostatnm sluchtkm ( str. Telefonn seznam otevete v klidovm stavu tlactkem s. Volba zznamu telefonnho seznamu s Oteven telefonnho seznamu. Mte nsledujc moznosti: u Pomoc q listujte k pozadovanmu zznamu, az se vybere hledan jmno. dolistujte k zznamu pomoc s. 21 Pouzit telefonnho a dalsch seznam s q (vyberte zznam) c Stisknte tlactko vyzvednut. Telefonn cslo se navol. Volba pomoc telefonnho seznamu Pouzvn tlactek zkrcen volby Polozky z telefonnho seznamu mzete ulozit pod tlactky 0 a 2-9: s q (vyberte zznam) Menu Zkracena volba ~ (Stisknte tlactko, pod kterm se m polozka ulozit) Pro volbu stisknte dlouze pslusn tlactko zkrcen volby. Volba zznam telefonnho seznamu s q (vyberte zznam) Zmna zznamu Menu ~ Zmenit zaznam ~ Ppadn cslo zmte a stisknte OK. Ppadn jmno zmte a stisknte OK. Penos telefonnho seznamu na jin sluchtko Pedpoklady: pihlsen ke stejn zkladn. u Druh sluchtko a zkladna mohou odeslat a pijmat zznamy telefonnho seznamu. s q (vyberte zznam) Menu (Otevete menu) Poslat zaznam / Poslat seznam ~ Zadejte intern cslo sluchtka pjemce a stisknte OK. pomoc OK mzete postupn penst vce jednotlivch zznam. u Sluchtka pjemce i odeslatele jsou Vyuzit dalsch funkc Stisknte dialogov tlactko. Pomoc q mzete volit nsledujc funkce: Pouzit cislo Ulozen cslo upravte nebo doplte a pot vyberte pomoc c nebo ulozte jako novou polozku; za tm celem po zobrazen csla stisknte Menu Poslat do tel. Zkracena volba Aktuln polozku pro zkrcenou volbu ulozte pod jednm tlactkem. Menu Nezapomete prosm: u Zznamy se shodnmi csly se u pjemce nepepisuj. u Penos se zrus, jestlize telefon zazvon nebo jestlize je pamt' sluchtka pjemce pln. Ulozen zobrazenho csla do telefonnho seznamu Do telefonnho seznamu mzete pevzt ta csla, kter jsou zobrazena v nkterm ze seznam, nap. v seznamu volajcch nebo v seznamu opakovn volby nebo v SMS zprv (zvisl na zkladn). Mte-li aktivovanou funkci CNIP, uloz se do dku Jmeno tak prvnch 16 znak penesenho jmna. 22 ECO DECT Zobraz se cslo: Menu Poslat do tel. 22) Pouzit csla z telefonnho seznamu V urcitch situacch mzete otevt telefonn seznam, napklad k pevzet telefonnho csla. Funkci vyberte pomoc q. Vyvoln seznam tlactkem zprv Jakmile do seznamu pibude nov zznam, zazn upozorovac tn. Stisknutm tlactka zprv f vyvolte ty seznamy, kter obsahuj nov zprvy. Seznam opakovn volby V seznamu opakovn volby je ulozeno deset telefonnch csel naposledy volench z danho sluchtka (kazd zznam max. Je-li nkter z csel ulozeno v telefonnm seznamu, zobraz se pslusn jmno. ECO DECT Pomoc Gigaset C38H pispvte k ochran zivotnho prosted. Snzen spoteby energie Dky pouzvn spornho napjen telefon spotebuje mn proudu. Rucn opakovn volby c s c Tlactko krtce stisknte. Telefonn cslo se navol. Snzen rdiovho vkonu zkladny (podle zkladny) Snzen rdiovho vkonu zkladny je mozn pouze za pedpokladu, ze tuto funkci podporuje i vase zkladna. Rdiov vkon telefonu se automaticky snz: u Rdiov vkon sluchtka se snz podle vzdlenosti sluchtka od zkladny. u Rdiov vkon zkladny se snz tm na nulu, je-li pihlseno pouze jedno sluchtko a stoj v zkladn. Rdiov vkon sluchtka a zkladny dle snzte pouzvnm Eko rezimu nebo Eko rezimu+. Pectte si prosm nvod k telefonu. Sprva zznam seznamu opakovn volby Tlactko krtce stisknte. [. . . ] Hlsme se ke zodpovdnosti, kter obsahuje celou dobu zivotnosti produktu. Uz pi plnovn vrobk a proces je vyhodnocovn jejich dopad na zivotn prosted, vcetn vroby, nkupu, prodeje, pouzvn, servisu a likvidace. Informace o ekologickch vrobcch a postupech najdete i na internetu na adrese www. gigaset. com. Ekologick spoteba energie Pouzvn ECO DECT ( str. 23) uset energii a tm aktivn pispv k ochran zivotnho prosted. Likvidace Nevyhazujte akumultory s bznm domovnm odpadem. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SIEMENS GIGASET C38H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SIEMENS GIGASET C38H bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag