Návod k použití SIEMENS GIGASET C380

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SIEMENS GIGASET C380. Doufáme, že uživatelská příručka pro SIEMENS GIGASET C380 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SIEMENS GIGASET C380.


SIEMENS GIGASET C380 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1403 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SIEMENS GIGASET C380 (1288 ko)
   SIEMENS GIGASET C380 (1884 ko)
   SIEMENS GIGASET C380 (1428 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SIEMENS GIGASET C380

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. www. gigaset. com Gigaset C380 Gigaset Strucn pehled sluchtko Strucn pehled sluchtko 16 01. 10. 08 V 07:15 Menu 1 2 15 14 13 12 11 3 4 5 10 9 8 6 7 Strucn pehled zkladna Displej v klidovm stavu (pklad). Ukoncen hovoru, perusen funkce, nvrat o jednu rove v menu (krtce stisknout), nvrat do klidovho stavu (dlouze stisknout), zapnut/vypnut sluchtka (dlouze stisknout v klidovm stavu). Zapnut/vypnut blokovn tlactek (dlouze stisknout v klidovm stavu); Pepnn mezi psanm velkch a malch psmen a cslic. [. . . ] Seznam dorucench zprv se zobrazuje nsledujcm zpsobem (pklad): SMS-spolecna: 1 Prb. cslo 2 Celkov pocet SMS Cten nebo smazn jedn SMS zprvy q Oteven seznamu koncept Vyberte SMS zprvu. Nebo: Menu Smazat zaznam Vyberte a stiskem OK smazte SMS. Oteven seznamu dorucench zprv tlactkem f SMS, psan/prava Ctete SMS zprvu ze seznamu koncept. Mzete volit z nsledujcch moznost: Napsat zpravu Napsn nov SMS zprvy a jej nsledn odesln nebo ulozen. Pouzit text prava ulozen SMS zprvy, nsledn odesln. U 02+05 OK 1 2 1 Pocet novch zznam. 2 Pocet starch pectench zznam 30 SMS (textov zprvy) Zznam seznamu se zobraz nap. nsledujcm zpsobem: 1 2 Nove 01. 10. 08 01/02 SMS, odpov nebo pedn Ctete SMS zprvu. Poslat Peposln textu SMS jinmu pjemci. 1234567890 U Menu 12:14 1 Prb. cslo zobrazench SMS 2 Celkov pocet novch SMS Oteven seznamu dorucench zprv pes SMS menu Menu SMS Dorucene Cten nebo smazn jedn SMS zprvy q Otevete seznam dorucench zprv. Menu Zmna znakov sady Ctete SMS zprvu. Znakova sada Text se zobraz ve vybran znakov sad. Cist SMS Vyberte SMS zprvu. Vyberte a stisknte OK pro pecten SMS. Po pecten nov SMS tato zsk status , , star". Nebo: Menu Nastaven SMS centra Zadn/zmna SMS centra Smazat zaznam Vyberte a stisknte OK pro smazn SMS. Smazn seznamu dorucench zprv Budou smazny vsechny nov i star SMS zprvy v seznamu. Seznam se smaze. Ped provedenm novho zadn a ped smaznm pednastavench telefonnch csel se informujte o nabzench sluzbch a zvlstnch podmnkch provozovatele sluzeb. Menu SMS Nastaveni Centra sluzeb q Ulozen csla odeslatele do telefonnho seznamu q Otevete seznam dorucench zprv. Nyn mte nsledujc moznosti: Centrum sluzeb odesilani Pokud SMS maj bt odeslny pes toto SMS centrum, stisknte OK k aktivaci SMS centra ( = zapnuto). 31 SMS (textov zprvy) Odesln SMS pes jin SMS centrum odeslac centrum ( str. Potom se opt automaticky nastav Centrum SMS1. SMS centrum (2 nebo 3) aktivujte jako Zapnut/vypnut SMS funkce V tovrnm nastaven je funkce SMS zapnut. Po vypnut jiz nemzete pijmat SMS jako textov zprvy a z telefonu jiz nelze SMS zprvy ani odeslat. Nastaven, kter jste provedli pro odesln a pijmn SMS zprv (csla SMS center), i zznamy v seznamech dorucench zprv a koncept, zstanou i po vypnut ulozen. Q OK Nebo: OK Zapnte funkci SMS zprv. SMS na telefonnch stednch v ppad, ze je penos telefonnho csla (CLIP) zprostedkovn az na pobocku telefonn stedny. Vyhodnocen CLIP telefonnho csla SMS centra probh ve vasem telefonu Gigaset. u Telefonnmu cslu SMS centra muste ppadn pedadit provolbu do veejn st (v zvislosti na telefonn stedn). odeslnm SMS zprvy na sv vlastn cslo: jednou s provolbou a jednou bez provolby. [. . . ] Informujte se na n na mstnm ad nebo u obchodnka, od kterho jste vrobek podili. Vesker elektrick a elektronick vrobky mus bt likvidovny oddlen od komunlnho odpadu prostednictvm urcench sbrnch mst stanovench vldou nebo mstnmi ady. Tento symbol skrtnut popelnice na koleckch znamen, ze se na produkt vztahuje evropsk smrnice 2002/96/ES. Sprvn likvidace a samostatn sbr starch pstroj pomze prevenci ped negativnmi dsledky na zivotn prosted a lidsk zdrav. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SIEMENS GIGASET C380

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SIEMENS GIGASET C380 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag