Návod k použití SIEMENS GIGASET C340

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SIEMENS GIGASET C340. Doufáme, že uživatelská příručka pro SIEMENS GIGASET C340 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SIEMENS GIGASET C340.


SIEMENS GIGASET C340 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1212 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SIEMENS GIGASET C340 (553 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SIEMENS GIGASET C340

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] EN Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. Any statements made by Siemens AG or SHC that are found in the user guides should therefore be understood as statements of Gigaset Communications GmbH. Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, die Gigaset Communications GmbH ist Rechtsnachfolgerin der Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), die ihrerseits das Gigaset-Geschäft der Siemens AG fortführte. [. . . ] ¤ Dále jako u bodu , , Ctení nebo smazání jednotlivých SMS zpráv", str. Po pectení nové SMS zprávy je zpráva ve stavu Stare. Pomocí §MENU§ Znakova sada lze zmnit znakovou sadu nap. na eckou abecedu ­ pak lze císt ecké SMS zprávy. Upozornní: Seznam píchozích zpráv Seznam píchozích zpráv obsahuje: u vsechny pijaté SMS zprávy pocínaje nejnovjsí. u zprávy SMS, které nemohly být odeslány ani pes opakované pokusy. Nové SMS zprávy jsou signalizovány u vsech penosných cástí Gigaset C34 symbolem À na displeji, blikáním tlacítka zpráv f a upozorovacím tónem. Smazání seznamu píchozích zpráv Vsechny nové a staré SMS zprávy v seznamu se smazou. ¤ Dále jako u bodu , , Smazání seznamu rozepsaných zpráv", str. 21. Odpov na SMS, nebo její pedání dále Ctete SMS zprávu (str. Máte následující moznosti: Odpovedet Napsat pímo SMS zprávu - odpov a odeslat ji (str. Odpoved je: Ano / Odpoved je: Ne Do SMS zprávy se pipojí odpov Ano pípadn Ne. Pouzit text Text SMS zprávy mzete zmnit a poté ji odeslat (str. Pílohy (napíklad obrázky ci melodie) se nezasílají. f Stisknte. Seznam píchozích zpráv se zobrazuje takto (píklad): SMS-spolecna: 01+05 Seznam píchozích zpráv otevete tlacítkem f 01+05: Pocet nových polozek + pocet starých, pectených polozek Polozka v seznamu se zobrazí nap. takto: Nove 1234567890 28. 08. 04 01/02 §ZPET§ U 17:53 §MENU 01/02: Celkový pocet nových SMS zpráv/ poadové císlo zobrazené SMS zprávy Pedávání SMS zpráv Ctete SMS zprávu (str. 20) 22 SMS (textové zprávy) Ulození císla do telefonního seznamu Pevzetí císla odesílatele Ctete SMS zprávu (str. 15). Otevení pílohy SMS zprávy Píloha (obrázek nebo melodie) je v SMS zpráv zobrazena inverzn. SMS zpráva mze obsahovat i více píloh (obrázek a melodii). Obrázek se zobrazí, pípadn se pehraje melodie. Upozornní: V telefonním seznamu si mzete zalozit telefonní seznam speciáln pro SMS tak, ze ped jména zadáte hvzdicku (*). Pilozené ID postovní schránky se pevezme do telefonního seznamu. Telefonní císlo ze SMS zprávy pevzít/volit ¤ Pectte si SMS zprávu (str. 22) Ulození pílohy a nalistujte místo s telefonním císlem. Chcete-li pouzít císlo také k odeslání SMS zprávy: ¤ Telefonní císlo s pedvolbou (i v místní síti) ulozte do telefonního seznamu. ¤ Otevení SMS zprávy ke ctení (str. ¤ Otevení pílohy §MENU§ Logo nastavit / Instalovat melodii Vyberte a stisknte §OK§. Dosavadní obrázek respektive dosavadní melodie se nahradí. Nastavení SMS centra SMS centrum ­ zadání/zmna a zvlástnostech provozovatele sluzeb jest ped provedením nového zadání, pípadn ped smazáním pednastavených telefonních císel. §MENU§ ¢ SMS ¢ Nastaveni ¢ Centra sluzeb q Vyberte SMS centrum (nap. [. . . ] www. siemens. com/gigasetrepeater Veskeré píslusenství a akumulátory jsou k dostání ve specializovaných prodejnách. Zde také získáte aktuální informace o výrobcích. Pouzívejte jen originální píslusenství. Pedejdete tak moznému poskození zdraví a vzniku vcných skod a zajistíte, ze budou dodrzena vsechna odpovídající ustanovení. 48 Rejstík Rejstík A Akumulátor doporucené akumulátory . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SIEMENS GIGASET C340

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SIEMENS GIGASET C340 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag