Návod k použití SIEMENS GIGASET C300

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SIEMENS GIGASET C300. Doufáme, že uživatelská příručka pro SIEMENS GIGASET C300 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SIEMENS GIGASET C300.


SIEMENS GIGASET C300 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (864 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SIEMENS GIGASET C300 (877 ko)
   SIEMENS GIGASET C300 (3516 ko)
   SIEMENS GIGASET C300 (3055 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SIEMENS GIGASET C300

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Gigaset C300 / IM-OST CS / A31008-M2203-R601-2-TK19 / Cover_front. fm / 09. 05. 2011 Gratulujeme Koup za?zen Gigaset jste si zvolili zna?ku pln?Pokud chcete v?d?t vc, nav?tivte strnku www. gigaset. com. Gigaset C300 / IM-OST CS / A31008-M2203-R601-2-TK19 / Cover_front. fm / 09. 05. 2011 Gigaset C300 / IM-OST CS / A31008-M2203-R601-2-TK19 / introduction. fm / 09. 05. 2011 Gigaset C300 ?30). Pokud nem v?dy (pouze) zvonit Pou?vejte pro voln ?asov ?zen ( str. 46) nebo jednodu?e p?epn?te na tich voln s potla?enm zobrazenm ?sla ( str. [. . . ] Zobraz se zznamy seznamu s ?slem, stavem (star nebo nov) a datem doru?en (p?klad): t SMS, odpov??Mte nsledujc mo?nosti: Odpovedet Vytvo?en a odesln nov SMS zprvy odeslateli ( str. 34) Pouzit text Upraven textu SMS zprvy a nsledn odesln odeslateli ( str. 08:34 x Zpet Menu Otev?en seznamu doru?ench zprv pomoc nabdky SMS zprv Menu SMS Dorucene ?ten nebo smazn SMS zprvy Otev?ete seznam doru?ench zprv a pot: q Zvolte po?adovanou SMS zprvu. Menu Cist SMS Chcete-li si p?e?st SMS zprvu, zvolte ji a stiskn?te tla?tko OK. Version 4, 16. 09. 2005 Ulo?en ?sla do adres?e Otev?ete seznam doru?ench zprv a zvolte SMS zprvu ( str. 31. Ulo?en ?sla odeslatele 36 Gigaset C300 / IM-OST CS / A31008-M2203-R601-2-TK19 / sms_BRD_neutral. fm / 09. 05. 2011 SMS (textov zprvy) Nastaven SMS centra SMS zprvy jsou p?edvny prost?ednictvm SMS center poskytovatel?Pokud jste se zaregistrovali u svho poskytovatele slu?eb, SMS zprvy m??ete p?ijmat ze v?ech zadanch SMS center. Va?e SMS zprvy se odeslaj p?es SMS centrum, kter je zaznamenno jako odeslac centrum. K odesln aktuln zprvy v?ak m??ete jako centrum pro odesln aktivovat libovoln jin SMS centrum ( str. 37). Odesln SMS zprvy p?es jin SMS centrum SMS centrum (2 nebo 3) aktivujte jako centrum k odesln SMS zprv. Potom se op?t automaticky nastav mo?nost Centrum SMS 1. SMS zprvy na telefonnch st?ednch u Zprvu SMS m??ete p?ijmout pouze v p?pad?, ?e je p?enos telefonnho ?sla (CLIP) zprost?edkovn a?Vyhodnocen CLIP telefonnho ?sla SMS centra probh ve va?em za?zen Gigaset. Nejste-li si jisti, ?e je v?e zadno sprvn?, vyzkou?ejte telefonn st?ednu nap?klad odeslnm SMS zprvy na sv vlastn ?slo: jednou s p?edvolbou a jednou bez p?edvolby. Odesln a p?jem SMS zprv na ISDN st?ednch je mo?n pouze p?es MSN ?slo p?id?len va?zkladn?. Zadn a zm?na SMS centra O nabzench slu?bch a zvl?tnch podmnkch poskytovatele slu?eb se informujte je?t?Mte nyn nsledujc mo?nosti: Centrum sluzeb odesilani Pokud SMS zprvy chcete odeslat p?es toto SMS centrum, stiskn?te tla?tko OK. Version 4, 16. 09. 2005 37 Gigaset C300 / IM-OST CS / A31008-M2203-R601-2-TK19 / sms_BRD_neutral. fm / 09. 05. 2011 SMS (textov zprvy) Zapnn a vypnn funkce p?ijmn a odesln SMS zprv Po vypnut ji?Nastaven, kter jste provedli pro odesln a p?ijmn SMS zprv (?sla SMS center), i zznamy v seznamech doru?ench zprv a koncept?, z?stanou i po vypnut ulo?en. Nebo: Zapn?te funkci p?ijmn a OK odesln SMS zprv (tovrn nastaven). Nen mo?n odeslat zprvy. Pro SMS centrum aktivovan jako centrum pro odesln zprv nen zadno ?dn ?slo nebo je zadan ?slo chybn. Po?dejte svho poskytovatele slu?eb o aktivaci tto slu?by (m??e bt zpoplatn?na). [. . . ] 20 h/300 h, Standardn akumultory u Komfortn hlasit telefonovn u Spo?i?displeje (digitln hodiny) u ECO-DECT u Budk u Klid od anonymnch volajcch u SMS o dlce a?www. gigaset. com/gigasetc300h Sluchtko Gigaset SL400 u u u u u u u u Kovov rmy a klvesnice Kvalitn podsvcen klvesnice Barevn displej TFT 1, 8 palce Bluetooth a Mini-USB Adres?Komfortn hlasit telefonovn se 4 nastavitelnmi profily hlasitho telefonovn u Obrzky Clip, sekvence obrzk? [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SIEMENS GIGASET C300

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SIEMENS GIGASET C300 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag