Návod k použití SIEMENS GIGASET C100

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SIEMENS GIGASET C100. Doufáme, že uživatelská příručka pro SIEMENS GIGASET C100 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SIEMENS GIGASET C100.


SIEMENS GIGASET C100 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2173 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SIEMENS GIGASET C100 (2520 ko)
   SIEMENS GIGASET C100 (3330 ko)
   SIEMENS GIGASET C100 (3249 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SIEMENS GIGASET C100

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] EN Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. Any statements made by Siemens AG or SHC that are found in the user guides should therefore be understood as statements of Gigaset Communications GmbH. Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, die Gigaset Communications GmbH ist Rechtsnachfolgerin der Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), die ihrerseits das Gigaset-Geschäft der Siemens AG fortführte. [. . . ] 34. 39 SMS (textové zprávy) Pevzetí telefonního císla SMS do telefonního seznamu Telefonní císlo mzete pevzít do telefonního seznamu. Pedpoklad: Oteveli jste seznam pijatých zpráv a vybrali zprávu SMS. [______________] MENU [__________] [_____________________________________________________________] Ulozit cislo do tel. seznamu [_________ ] OK [_______] OK Otevete menu stisknutím dialogového tlacítka. Zadejte jméno (maximáln 16místné, zadání textu viz str. 76). [______________] MENU [_____________________________________________________________] [__________] Ulozit zaznam OK Otevete menu stisknutím dialogového tlacítka. Dlouze stisknte (návrat do klidového stavu). i Pokud chcete pouzívat telefonní císlo také pro posílání SMS, musíte je ulozit vcetn mezimstské pedvolby. SMS na pobockových ústednách Zprávu SMS mzete pijmout pouze tehdy, je-li mozné penásení telefonního císla na pípojku vedlejsí stanice pobockové ústedny (CLIP). Vyhodnocení funkce CLIP telefonního císla centra SMS se dje v pístroji Gigaset (telefon). Pokud je vás telefon pipojen na pobockovou ústednu, musíte pípadn ped telefonní císlo centra SMS pednastavit pedvolbu (závisí na pobockové ústedn). V pípad pochybností vyzkousejte vasi pobockovou ústednu tak, ze poslete SMS na vase vlastní telefonní císlo a ped císlo centra SMS vlozíte pedvolbu. Pokud tuto SMS neobdrzíte, poslete dalsí zprávu bez pedvolby. Pi posílání SMS mze být telefonní císlo odesilatele posláno bez telefonního císla pobockové stanice. V takovém pípad není mozná pímá odpov píjemce. Posílání a pijímání zpráv SMS na pobockových ústednách ISDN je mozné pouze pomocí císla MSN pidleného vasí základnové stanici. 40 SMS (textové zprávy) Chyby pi poslání a pijetí zprávy SMS Chyby pi poslání zprávy SMS Zobrazí se následující chybové kódy: Chybový kód Popis E0 FE FD Zapnuté trvalé potlacení telefonního císla (CLIR). Penásení telefonního císla není povoleno. Pokud chybí císlo centra SMS nebo bylo chybn ulozeno, nejsou odeslání a píjem zpráv SMS mozné. Zkontrolujte, jestli bylo telefonní císlo pevné sít centra SMS správn ulozeno. Chyby pi pijetí zprávy SMS Za následujících okolností nemzete pijímat zádné SMS: pro vasi telefonní pípojku nebyla aktivována sluzba penásení telefonního císla (CLIP), pesmrování nastaveno na Ihned (str. 19), pro schránku memobox je aktivováno pesmrování Ihned, pam (seznamy pijatých a odchozích zpráv) je plná. Nemze-li telefon z tohoto dvodu pijmout zádnou dalsí SMS, objeví se na displeji upozornní. i SMS se zvlástním obsahem, nap. obrázky/melodie, nejsou podporovány. Pomoc pi chybových hláseních Chybové hlásení Poslání není mozné. Mozná pícina Funkce , , Penásení telefonního císla" (CLIP) není aktivována. Císlo centra pro odesílání uvedeného centra SMS není správn zadáno. Pam telefonu je plná. esení Pozádejte o aktivaci této sluzby provozovatele sít. Zaregistrujte pístroj u provozovatele sluzeb (znovu) pro píjem SMS; záznam v databázi bude zmnn. Zaregistrujte pístroj u provozovatele sluzeb (znovu) pro píjem SMS; záznam v databázi bude zmnn. Funkce , , Zobrazení telefonního císla" není aktivována. [. . . ] 30, 32 první zazvonní viz vyzvánní psaní (SMS) . 21, 29 seznam zpráv na záznamníku (jen C 150), otevení . 25 Short Message Service viz SMS signál (pihlásení, jen C 150) . 35 smazání ohlásení pro volajícího (záznamník) . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SIEMENS GIGASET C100

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SIEMENS GIGASET C100 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag