Návod k použití SIEMENS GIGASET C1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SIEMENS GIGASET C1. Doufáme, že uživatelská příručka pro SIEMENS GIGASET C1 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SIEMENS GIGASET C1.


SIEMENS GIGASET C1 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1093 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SIEMENS GIGASET C1 (4994 ko)
   SIEMENS GIGASET C1 (4780 ko)
   SIEMENS GIGASET C1 (2783 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SIEMENS GIGASET C1

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] EN Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. Any statements made by Siemens AG or SHC that are found in the user guides should therefore be understood as statements of Gigaset Communications GmbH. Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, die Gigaset Communications GmbH ist Rechtsnachfolgerin der Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), die ihrerseits das Gigaset-Geschäft der Siemens AG fortführte. [. . . ] Na penosné cásti [______________] MENU [__________] [_____________________________________________________________] Nastaveni prenosne casti [_________ ] OK [__________] [_____________________________________________________________] Prihlasit prenosnou cast [_________ ] OK [________] OK Chcete-li otevít menu, stisknte dialogové tlacítko. Zadejte systémový kód PIN základnové stanice (pi dodání: 0000) a potvrte jej. Po zadání systémového kódu PIN bude na displeji blikat Zakladna 1. 2. Na základnové stanici Postup pípravy základnové stanice pro pihlásení si prosím pectte v návodu k pouzití základnové stanice. Jazyk na displeji, zmna Texty na displeji si mzete zobrazit v rzných jazycích. [______________] MENU [__________] [_____________________________________________________________] Nastaveni prenosne casti [_________ ] OK [__________] [_____________________________________________________________] Jazyk prenosne casti [_________ ] OK [_________] [_________] OK Chcete-li otevít menu, stisknte dialogové tlacítko. Aktuální jazyk je oznacen zaskrtnutím (pi dodání: anglicky). Dlouze stisknte (návrat do klidového stavu). Pokud jste nedopatením nastavili spatný (pro vás neznámý) jazyk, stisknte MENU M 2. Poté vyberte pomocíssprávný jazyk a potvrte OK. Zapnutí a vypnutí penosné cásti Pokud chcete penosnou cást zapnout, stisknte dlouze tlacítko pro zavsení a. Pokud chcete penosnou cást vypnout, v klidovém stavu znovu dlouze stisknte tlacítko pro zavsení a. Vlozíte-li penosnou cást do nabíjece, automaticky se zapne. 8 Obsluha telefonu a pehled menu Zapnutí a vypnutí blokování tlacítek Tlacítka penosné cásti mzete zablokovat dlouhým stisknutím tlacítka s kízkem R (potvrzovací tón; na displeji se objeví symbol Ø), pop. Pokud jste voláni, blokování tlacítek se automaticky vypne. Po skoncení hovoru se opt zapne. i Pokud jsou tlacítka zablokovaná, nelze volit ani císla tísového volání. Obsluha telefonu a pehled menu Dialogová tlacítka Dialogová tlacítka jsou vodorovná kolébková tlacítka pímo pod displejem. Podle konkrétní situace vyvolávají rzné funkce v závislosti na tom, zda stisknete levou nebo pravou stranu tlacítka. Aktuální funkce se zobrazují na displeji pímo nad tlacítky. Píklad je uveden na následujícím obrázku MENU Ûu v Dialogová tlacítka Jednotlivé symboly mají po stisknutí tlacítka následující význam: [_________] · [_______] INT [_______] OK [______________] MENU Tlacítko opakování volby: otevení seznamu posledních deseti volaných císel. Tlacítko pro interní volání: otevení seznamu penosných cástí v klidovém stavu. Tlacítko menu: otevení hlavního menu v klidovém stavu. Bhem telefonování otevení menu závislé na aktuálním stavu. Tlacítko mazání znaku: mazání zadaných údaj po znacích zprava doleva. [_______] Û Návrat do klidového stavu z libovolného místa v menu Buto stisknte tlacítko pro zavsení a na dobu asi 1 sekundy nebo nemackejte zádná tlacítka: Displej se po dvou minutách automaticky uvede do klidového stavu. jste je neulozili, nebudou provedeny. 9 Casové funkce Hlavní menu Pokud chcete otevít hlavní menu, stisknte v klidovém stavu telefonu dialogové tlacítko MENU a listujte pomocí s k pozadovanému záznamu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SMS Sluzby site Rodina/Zabava Kalendar/Hodiny Zvuky Poplatky Nastaveni prenosne casti Nastaveni zakladny Zaznamnik prenosne casti Nabídka polozek menu je závislá na vasí základnové stanici. Casové funkce Nastavení data a hodin Nastavení data a casu je nezbytné pro správné zobrazení casu píchozích volání. [_______________] MENU [__________] [_____________________________________________________________] Kalendar/Hodiny [_________ ] OK [_____________________________________________________________] [__________] Datum/Cas OK [________] OK [________] OK [_________] [_________] OK Otevete menu. Je-li nastaven 12 hodinový cyklus, vyberte a potvrte dopolední ci odpolední cas. Dlouze stisknte (návrat do klidového stavu). Zmna casového rezimu Mzete si zvolit 12 nebo 24 hodinový cyklus (stav pi dodání). MENU; s Kalendar/Hodiny OK; s Mod - cas OK; s (vyberte zobrazení) OK ( = zapnuto); dlouze stisknte a (návrat do klidového stavu). 10 Telefonování Telefonování Externí volání a ukoncení hovoru Externí odchozí volání jsou volání do veejné telefonní sít. [. . . ] Polozte penosnou cást bez akumulátor na suché a teplé místo na dobu alespo 72 hod. Poté je ve vtsin pípad opt mozné uvést pístroj do provozu. Servis pro CR a schválení pístroje Nase podpora na internetu: www. my-siemens. cz Zárucní podmínky jsou uvedeny na Zárucním listu, který je soucástí dodávky pístroje. Záruka se nevztahuje na poskození vzniklá neodborným zacházením, opotebováním nebo zásahem tetí osoby. Záruka nezahrnuje spotební materiály a nepokrývá nedostatky, které jen nepatrn ovlivují hodnotu nebo pouzitelnost pístroje. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SIEMENS GIGASET C1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SIEMENS GIGASET C1 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag