Návod k použití SIEMENS GIGASET AS200A

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SIEMENS GIGASET AS200A. Doufáme, že uživatelská příručka pro SIEMENS GIGASET AS200A bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SIEMENS GIGASET AS200A.


SIEMENS GIGASET AS200A : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (353 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SIEMENS GIGASET AS200A (426 ko)
   SIEMENS GIGASET AS200A (1274 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SIEMENS GIGASET AS200A

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] AS200-AS200A / IM-Ost CS / A31008-M2208-R601-2-TK19 / Overview. fm / 07. 03. 2011 1 Gigaset AS200/AS200A Stručný přehled – sluchátko 1 Stav nabití akumulátorů 2 Symbol hlasového záznamníku (pouze AS200A) 3 Dialogová tlačítka 4 Tlačítko zpráv 1 bliká: k dispozici jsou nové zprávy 2 5 Tlačítko telefonního seznamu 6 Ovládací tlačítko (u) 7 Tlačítko vyzvednutí 8 Tlačítko zavěšení 3 a zapnutí/vypnutí 9 Vyzvánění zapnuté/ 4 vypnuté (dlouze 5 6 stiskněte v klidovém 7 stavu) 10 Blokování tlačítek 8 zapnuté/vypnuté (dlouze stiskněte) 11 Tlačítko R - Zpětný dotaz (flash) - Pauza ve volbě (dlouze stiskněte) 9 10 12 Mikrofon 11 13 Tlačítko "Mikrofon 12 vypnutý" 13 Dialogová tlačítka na sluchátku: Stiskem tlačítka se vyvolá funkce zobrazená na displeji. Zobrazení INT Význam při stisknutí tlačítka Volání jiných přihlášených Str. sluchátek Otevření hlavního menu/ podmenu (viz přehled menu Str. INT ± 11:56 MENU V MENU ¢ “ U T ˜ OK ¢ Stručný přehled – základna Základna AS200A 2 5 6 3 7 4 1 1 Tlačítko přihlášení/pagingu: Str. [. . . ] Když je paměť plná, hlasový záznamník se automaticky vypne. Smažte staré zprávy, poté se opět automaticky zapne. Smazání jednotlivých zpráv Při pozastaveném přehrávání stiskněte dialogové tlačítko ˜. Smazání všech starých zpráv Při přehrávání nebo při přerušení: MENU Smazat stare OK (potvrďte bezpečnostní dotaz) ¢ ¢ ¢ Převzetí hovoru z hlasového záznamníku Zatímco hlasový záznamník nahrává volání, můžete hovor ještě přijmout stiskem c. Nahrávání se přeruší a můžete mluvit s volajícím. Nastavení hlasového záznamníku Při dodání je hlasový záznamník již přednastaven. Individuální nastavení proveďte ze sluchátka. Jak nastavíte čas, po kterém má hlasový záznamník přijmout volání, jak nastavíte délku nahrávky a jak při nahrávání zapnete příposlech, se dozvíte v přehledu Str. menu na Zapnutí/vypnutí hlasového záznamníku MENU Zaznamnik OK (‰ = zap. ) ¢ ¢ ¢ OK ¢ Aktivace Při zapnutém hlasovém záznamníku se na displeji zobrazí symbol ±. Nahrání vlastní ohlašovací zprávy MENU Zaznamnik Nahrat ohl. OK ¢ ¢ ¢ OK ¢ Ohlaseni ¢ OK ¢ ¢ Zapnout zazn. ?¢ OK ¢ Nastavení jiného jazyka Můžete změnit jazyk hlasového průvodce a standardního ohlášení. MENU Slyšíte tón oznamující připravenost záznamníku (krátký tón). Pomocí OK nahrávku potvrdíte, pomocí a nebo ” nahrávku stornujete. Po dokončení nahrávání se ohlašovací zpráva pro kontrolu přehraje. Nezapomeňte prosím: Nahrávání se automaticky ukončí po dosažení délky nahrávání 170 sekund nebo pokud je pauza při hovoru delší než 2 sekundy. ¢ 4 3 9 2 1 (spuštění postupu). Vyberte jazyk: 0 (čeština), 1 (chorvatština), 2 (srbština), 3 (rumunština), 4 (slovinština), 5 (slovenština), 6 (bulharština) Na displeji se zobrazí Ulozeno. (Memobox) nastavte na volbu tlačítkem 1 Pouze dlouze stisknete tlačítko1 na sluchátku a budete přímo spojeni s (Memoboxem). Viz přehled menu Vyslechnutí nebo smazání ohlášení Viz přehled menu ¢ Str. 17. Vyslechnutí/smazání zpráv Otevřete seznam hlasového záznamníku pomocí tlačítka pro přehrání zpráv. ¢ AS200-AS200A / IM-Ost CS / A31008-M2208-R601-2-TK19 / main. fm / 07. 03. 2011 10 Obsluha hlasového záznamníku na cestách Hlasového záznamníku se můžete zeptat nebo ho zapnout z kteréhokoliv jiného telefonu (například v hotelu, telefonní budce). Předpoklady: ◆ Systémový PIN máte nastavený na jiná čísla než Str. 0000 ◆ Telefon, přes který chcete hlasový záznamník ovládat na dálku, disponuje tónovou volbou (MFV), to znamená, že při stisknutí tlačítka slyšíte různé tóny. Navolte vlastní číslo) při poslechu textu ohlášení: Stiskněte tlačítko I a zadejte systémový PIN Přihlášení sluchátek Na základně můžete celkem přihlásit až čtyři sluchátka (doporučení: Gigaset AS200H). Upozornění: Každé další sluchátko musí být přihlášeno k základně, aby bylo funkční!Automatické přihlášení sluchátek k základně Gigaset Str. AS200/AS200A ¢ ¢ Ruční přihlášení sluchátek k základně Gigaset AS200/AS200A 1. Na sluchátku MENU Nastaveni OK Sluchatko OK Prihlasit OK Zadejte systémový PIN základny (tovární nastavení: 0000) OK. Na displeji bliká Prihlasovani. Volání hlasovému záznamníku a vyslechnutí zpráv ~ (Navolte vlastní číslo) ¢ při poslechu textu ohlášení: Stiskněte tlačítko 9 a zadejte systémový PIN Ovládání se provádí pomocí následujících tlačítek: ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ A B 3 0 Přechod na začátek aktuální zprávy. [. . . ] 233 032 72 7 AS200-AS200A / IM-Ost CS / A31008-M2208-R601-2-TK19 / main. fm / 07. 03. 2011 17 Přehled menu Telefon disponuje mnoha funkcemi. Funkci v klidovém stavu telefonu zvolíte stiskem MENU (otevřete menu), tlačítky t a v nalistujete požadovanou funkci a potvrdíte pomocí OK. Návrat do klidového stavu: Dlouze stiskněte tlačítko zavěšení a. 1 Budik Zapnutí/vypnutí budíku Formát zadávání: SSMM v tomto přehledu menu stojí před funkcí. Příklad k nastavení data a času: MENU t a v můžete také zadat kombinaci číslic, která Jako alternativu k výběru funkce přes tlačítka ¢ 4 1 ¢ OK 1-1 Aktivace 1-2 Cas buzeni 2 Zvuky nastavitelný ve 3 stupních volitelných 5 stupňů + „Crescendo“ 2-3-1 Pro ext volani 2-3-2 Pro int volani 2-3-3 Budik 10 volitelných melodií pro externí volání 10 volitelných melodií pro interní volání 10 volitelných melodií budíku 2-1 Hlas. sluchatka 2-2 Hlasitost vyz. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SIEMENS GIGASET AS200A

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SIEMENS GIGASET AS200A bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag