Návod k použití SIEMENS GIGASET AS150

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SIEMENS GIGASET AS150. Doufáme, že uživatelská příručka pro SIEMENS GIGASET AS150 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SIEMENS GIGASET AS150.


SIEMENS GIGASET AS150 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (544 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SIEMENS GIGASET AS150 (481 ko)
   SIEMENS GIGASET AS150 (909 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SIEMENS GIGASET AS150

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] EN Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. Any statements made by Siemens AG or SHC that are found in the user guides should therefore be understood as statements of Gigaset Communications GmbH. Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, die Gigaset Communications GmbH ist Rechtsnachfolgerin der Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), die ihrerseits das Gigaset-Geschäft der Siemens AG fortführte. [. . . ] Na displeji se zobrazí , jestlize jste nepozádali o sluzbu zobrazování telefonního císla, ANONYM, jestlize volající penos telefonního císla potlacil nebo NEZNAME, jestlize o sluzbu penosu bylo zazádáno. Zapnutí/vypnutí blokování tlacítek Máte moznost , , zamknout" tlacítka penosné cásti, neúmyslné stisknutí tlacítek pak zstává bez úcinku. Blokování tlacítek se pi píchozím hovoru automaticky vypne a po ukoncení hovoru opt zapne. Je-li zapnuto blokování tlacítek, není mozné volit ani nouzová telefonní císla! Vypnutí mikrofonu Bhem externích hovor mzete vypnout mikrofon penosné cásti. Telefonní partner uslysí vyckávací melodii. Zrusení funkce: stisknte krátce tlacítko a. Telefonování Externí telefonování/ukoncení hovoru Externí volání jsou volání do veejné telefonní sít. (Mzete také nejdíve stisknout tlacítko vyzvednutí c [oznamovací tón] a poté zadat císlo. ) Bhem hovoru nastavte hlasitost sluchátka pomocí t resp. Ukoncení hovoru/perusení volby: Stisknte a tlacítko zavsení. Kazdému telefonnímu císlu mzete automaticky pednastavit pedvolbu provozovatele sít (viz Pehled menu, PREDNASTAV, str. 9). ¢c. Pouzití telefonního a ostatních seznam Telefonní seznam a seznam zkrácené volby Obsluha obou seznam je stejná. Otevení telefonního seznamu: stisknte tlacítko Otevení seznamu zkrácené volby: stisknte tlacítko C. Telefonní seznam: je mozné ulozit az 20 telefonních císel s píslusnými jmény. Seznam zkrácené volby: je mozné ulozit az 10 císel (max. soukromá telefonní císla, pedvolby provozovatel sítí (, , Call-by-Call") atd. K dispozici jsou následující funkce: POUZIT CISLO Pijetí volání Penosná cást zvoní, chcete pijmout volání: Stisknte c tlacítko vyzvednutí. Pi zapnutém , , automatickém píjmu volání" (str. 6) jednoduse zvednte penosnou cást ze základny/ nabíjecky. h. Doplnit/zmnit telefonní císlo a pouzít k volb NOVY ZAZNAM Ulozit nové telefonní císlo ZOBRAZ CISLO Ukázat/zmnit telefonní císlo SMAZAT Smazat jednotlivý záznam Smazání seznamu: h/C¢MENU¢L ¢OK 4 Ulození tel. císla v telefonním seznamu nebo seznamu zkrácené volby h/C¢ MENU ¢ NOVY ZAZNAM Seznam volajících/seznam hlasové schránky Memobox Dialogovým tlacítkem Û vyvoláte seznam volajících a seznam hlasové schránky Memobox (viz Pehled menu, str. Seznam volajících: v seznamu volajících se ukládají telefonní císla posledních 30 zmeskaných volání. Nová zmeskaná volání jsou v klidovém stavu oznamována blikajícím symbolem Û . následovn: SEZ VOL 02/08 ~OK ~OK Zadejte telefonní císlo a potvrte je. Zkrácená volba: zadejte císlici pozadovaného tlacítka zkrácené volby (2­9), potom jméno a potvrte. Dlouze stisknte (návrat do klidového stavu). a Tabulka k zadávání textu/císlic: viz str. [. . . ] V zemích, v nichz není nás produkt prodáván prostednictvím autorizovaných prodejc, nejsou nabízeny zádné moznosti výmny ci opravy. Otázky a odpovdi Budete-li se pi pouzívání telefonu chtít na cokoli zeptat, jsme vám k dispozici na adrese: www. siemens. com/gigasetcustomercare po celých 24 hodin. Krom toho jsou v následující tabulce uvedeny nejcastji se vyskytující problémy a jejich mozná esení. Problém Prázdný displej. Pícina Penosná cást není zapnuta. esení Stisknte tlacítko zavsení a a drzte je po dobu asi 5 sekund nebo vlozte penosnou cást do základny. Zádná reakce Zapnuto bloková- Stisknte tlacítko ní tlacítek. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SIEMENS GIGASET AS150

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SIEMENS GIGASET AS150 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag