Návod k použití SIEMENS GIGASET AL145

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SIEMENS GIGASET AL145. Doufáme, že uživatelská příručka pro SIEMENS GIGASET AL145 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SIEMENS GIGASET AL145.


SIEMENS GIGASET AL145 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (373 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SIEMENS GIGASET AL145 (452 ko)
   SIEMENS GIGASET AL145 (436 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SIEMENS GIGASET AL145

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 1 Gigaset AL140/AL145 Sluchátko Upozornní: Nové zprávy v seznamu volajících/seznamu (síového) hlasového záznamníku (str. 5) jsou signalizovány blikáním displeje. Základna 1 Stav nabití akumulátor 1 2 Interní císlo 2 sluchátka 3 Dialogová tlacítka 4 Tlacítko zpráv 5 Tlacítko telefonního seznamu 3 6 Ovládací tlacítko 4 7 Tlacítko vyzvednutí 5 8 Tlacítko zavsení, 6 zapnutí a vypnutí 7 9 Zapnutí/vypnutí 8 vyzvánní (dlouze stisknte v klidovém stavu) 10 Zapnutí/vypnutí blokování tlacítek (dlouze stisknte) 9 11 Tlacítko R 10 - zptný dotaz (flash) 11 12 - pauza ve volb 13 (dlouze stisknte) 12 Mikrofon 13 Tlacítko budíku 2 11. 12. INT V 11:56 MENU Tlacítko pro pihlásení/paging (str. 6) Dialogová tlacítka: Stisknutím tlacítka vyvoláte vzdy tu funkci, která je zobrazena na displeji nad ním. [. . . ] Telefonní císlo se navolí. Volba z telefonního seznamu h ¢ u (zvolte záznam) ¢ c Vyuzití dalsích funkcí u h ¢ u (zvolte záznam) ¢ MENU Správa záznam v seznamu opakování volby c Tlacítko krátce stisknte. Stisknte dialogové tlacítko. u MENU 5 Mzete volit z následujících funkcí: Pouzit cislo Ulozit do sezn Pomocí u mzete volit následující funkce: Smazat zaznam (Jako v tel. 4) Ulození záznamu do telefonního seznamu Smazání aktuálního záznamu. Ulozit do sezn Ulození záznamu do telefonního Smazat zaznam (Jako v tel. 4) Datum/Cas Stav seznamu. Zobrazení data a casu volání (jsou-li nastaveny). Budou smazány vsechny staré i nové záznamy. Seznam volajících/seznam hlasového záznamníku (resp. Memoboxu) Jakmile do seznamu volajících/seznamu hlasového záznamníku pibude nový záznam, zazní upozorovací tón a zacne blikat displej (viz str. Jestlize nové zprávy obsahuje pouze jeden seznam, potom se tento seznam ihned oteve. Upozornní: Jsou-li v Memoboxu ulozena volání, obdrzíte dle píslusného nastavení hlásení (podle Vaseho provozovatele sít). Smazat seznam Zptné volání volajícímu ze seznamu volajících f ¢ Sezn. Vol: 01+02 ¢ OK ¢ u (zvolte záznam) ¢ c Dalsí funkce pro pístroje s hlasovým záznamníkem Seznam hlasového záznamníku Pomocí seznamu hlasového záznamníku mzete vyslechnout zprávy ulozené v hlasovém záznamníku. Seznam hlasového záznamníku se zobrazuje následujícím zpsobem: Zaznamnik 01+02 Pocet nových zpráv + pocet starých, vyslechnutých zpráv Seznam volajících Pedpoklad: funkce CLIP je aktivní (str. 3) V seznamu se ukládají telefonní císla posledních 20 zmeskaných volání. Pomocí OK nahrávku potvrte, pomocí a nebo " nahrávku stornujte. Po dokoncení nahrávání se ohlasovací zpráva pro kontrolu pehraje. Nezapomete prosím: Nahrávání se automaticky ukoncí pi dosazení maximální délky záznamu 170 sekund nebo pi odmlce delsí nez 2 sekundy. ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ Stanovení délky nahrávky Viz pehled menu, str. 14. Nastavení jiného jazyka Jazyk hlasového prvodce a standardní ohlasovací zprávy mzete zmnit. Na displeji se zobrazí Ulozeno. ¢ Poslech nebo smazání ohlasovací zprávy Viz pehled menu, str. Memoboxu) pro volbu tlacítkem 1 Na sluchátka stací pouze dlouze stisknout tlacítko 1 a budete pímo spojeni s hlasovým záznamníkem (resp. 14. Poslech/smazání zpráv Pehrávání zacne první novou zprávou. Poslech starých zpráv Viz seznam hlasového záznamníku, str. Zastavení a ovládání pehrávání Bhem pehrávání zpráv: Pihlásení dalsích sluchátek K jedné základn mzete pihlásit az ctyi sluchátka (nejlépe série Gigaset AL14H). Upozornní: Kazdé dalsí sluchátko musí být pihláseno k základn, aby byla zajistna jeho funkcnost!Automatické pihlásení sluchátek k základn Gigaset AL140/AL145, viz str. 3. 2 t v 2xt 2xv Zastavení pehrávání. [. . . ] Osobní píjem oprav: Modice Masarykova 118 664 42 Olomouc Sokolská 22 772 00 Praha Bryksova 818 (prodejna O2) 198 00 Prostjov Zizkovo nám. 11 796 01 Adresa pro zasílání oprav: Modice Masarykova 118 664 42 Zárucní podmínky jsou uvedeny na zárucním listu, který je soucástí dodávky pístroje. Záruka se nevztahuje na poskození vzniklá neodborným zacházením, opotebováním nebo zásahem tetí osoby. Záruka nezahrnuje spotební materiály a nepokrývá nedostatky, které jen nepatrn ovlivují hodnotu nebo pouzitelnost pístroje. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SIEMENS GIGASET AL145

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SIEMENS GIGASET AL145 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag