Návod k použití SIEMENS GIGASET AL110

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SIEMENS GIGASET AL110. Doufáme, že uživatelská příručka pro SIEMENS GIGASET AL110 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SIEMENS GIGASET AL110.


SIEMENS GIGASET AL110 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (307 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SIEMENS GIGASET AL110 (323 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SIEMENS GIGASET AL110

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] AL110 / IM-Ost cs / A31008-M2303-R601-1-TN19 / Overview. fm / 18. 05. 2011 1 Gigaset AL110 Sluchátko 1 2 3 4 5 6 7 8 Stav nabití akumulátorů Dialogová tlačítka Tlačítko zpráv Tlačítko telefonního seznamu Ovládací tlačítko (u) Tlačítko vyzvednutí Tlačítko zavěšení a zapnutí/vypnutí Vyzvánění zapnuté/ vypnuté (dlouze stiskněte v klidovém stavu) Blokování tlačítek zapnuté/vypnuté (dlouze stiskněte) Tlačítko R - Zpětný dotaz (flash) - Pauza ve volbě (dlouze stiskněte) Mikrofon Tlačítko „Mikrofon vypnutý“ Upozornění Nové zprávy v seznamu volajících/seznamu (síťového) str. 8) hlasového záznamníku ( jsou signalizovány blikáním displeje. ¢ 1 11. 12. INT 2 3 4 5 6 7 11:56 MENU V Dialogová tlačítka: Stiskem tlačítka se vyvolá funkce zobrazená na displeji. Zobrazení Význam při stisku tlačítka INT Volání jiných přihlášených str. [. . . ] Datum/Cas Zobrazte datum a čas volání (pokud jsou nastavené). Stav NovaVol: nové zmeškané volání. Smažou se všechny staré i nové záznamy. Ulozit do sezn Zpětné volání volajícího ze seznamu volání f ¢ Sezn. Vol: 01+02 ¢ OK ¢ u (vyberte položku) ¢ c Memobox nastavte na volbu tlačítkem 1 Pouze dlouze stisknete tlačítko1 na sluchátku a budete přímo spojeni s Memoboxem. Viz přehled menu Seznam volání/Seznam hlasového záznamníku (Memoboxu) Jakmile do seznamu volání/seznamu hlasového záznamníku přibude nová položka, zazní upozorňovací tón a tlačítko zpráv začne blikat. Po stisknutí tlačítka f uvidíte všechny seznamy. Pokud nové zprávy obsahuje pouze jeden seznam, ihned se otevře. Upozornění: Jsou-li v Memoboxu uložena volání, obdržíte dle příslušného nastavení hlášení (podle provozovatele sítě). ¢ Hledání sluchátka („paging“) Sluchátko můžete najít s pomocí základny. 1)Krátce stiskněte tlačítko přihlášení/ pagingu na základně. ◆ Všechny přenosné části současně vyzvánějí („paging“), a to i při vypnutém vyzvánění. Ukončení: Krátce stiskněte tlačítko přihlášení/ str. 1) nebo tlačítko pagingu na základně ( vyzvednutí c na sluchátku. ¢ ¢ AL110 / IM-Ost cs / A31008-M2303-R601-1-TN19 / main. fm / 18. 05. 2011 9 Přihlášení sluchátek Na základně můžete celkem přihlásit až čtyři sluchátka (doporučení Gigaset AL110H). Každé další sluchátko musí být přihlášeno k základně, aby bylo funkční!Na sluchátku přesměruje nebo stiskněte dialogové tlačítko ”; budete opět spojeni s externím účastníkem. Připojení k externímu hovoru Vedete externí hovor. Interní účastník se k tomuto hovoru může připojit a účastnit se rozhovoru (konference). Předpoklad: Funkce Priposlech je zapnutá. ¢ MENU Nastaveni OK Sluchatko OK Prihlasit Zadejte systémový PIN základny (tovární nastavení: 0000) OK. Na displeji bliká Prihlasovani. ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ Zapnutí/vypnutí interního připojení MENU Nastaveni OK Zakladna Priposlech OK (‰ = zap) 2. 3 sekundy) systémového PIN ( tlačítko přihlášení/pagingu. ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ OK ¢ Interní připojení (konference) Chcete se připojit k probíhajícímu externímu hovoru. Všichni účastníci slyší signální tón. Ukončení: Stiskněte tlačítko zavěšení a. Všichni účastníci slyší signální tón. Jestliže první interní účastník stiskne tlačítko zavěšení a, zůstane spojení mezi připojeným sluchátkem a externím účastníkem zachováno. Přihlašovací proces trvá asi 1 minutu. Sluchátka obdrží vždy nejnižší volné interní číslo (1– 4). [. . . ] Životnost akumulátoru je 6 měsíců od data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodávajícího. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotřebením. AL110 / IM-Ost cs / A31008-M2303-R601-1-TN19 / main. fm / 18. 05. 2011 2) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení vyšší moci (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot - přístroj: -25°C až +55°C, akumulátor: 0°C až +49°C - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození, pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobcem schválené příslušenství. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SIEMENS GIGASET AL110

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SIEMENS GIGASET AL110 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag