Návod k použití SIEMENS GIGASET A585

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SIEMENS GIGASET A585. Doufáme, že uživatelská příručka pro SIEMENS GIGASET A585 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SIEMENS GIGASET A585.


SIEMENS GIGASET A585 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3248 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SIEMENS GIGASET A585 (1850 ko)
   SIEMENS GIGASET A585 (3811 ko)
   SIEMENS GIGASET A585 (3864 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SIEMENS GIGASET A585

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. 2011 Gigaset products bearing the trademark 'Siemens' will exclusively use the trademark 'Gigaset'. INSPIRING CONVERSATION. 585A - 085A Strucn pehled sluchtko Strucn pehled sluchtko 1 2 3 4 5 16 15 V 07:15 Menu 1 2 6 01. 10. 08 7 3 14 13 12 11 8 9 10 4 5 11 12 10 9 8 6 7 13 14 15 16 Displej v klidovm stavu (pklad). Ukoncen hovoru, perusen funkce, nvrat o jednu rove v menu (krtce stisknout), nvrat do klidovho stavu (dlouze stisknout), zapnut/vypnut sluchtka (dlouze stisknout v klidovm stavu). [. . . ] Nyn mte nsledujc moznosti: Centrum sluzeb odesilani Pokud SMS maj bt odeslny pes toto SMS centrum, stisknte OK k aktivaci SMS centra ( = zapnuto). Centrum SMS Vlozte cslo SMS centra a stisknte OK. Ped provedenm novho zadn a ped SMS, odpov nebo pedn Ctete SMS zprvu. Poslat Peposln textu SMS jinmu pjemci. Odesln SMS pes jin SMS centrum SMS centrum (2 nebo 3) aktivujte jako Odeslete SMS zprvu. odeslac centrum ( str. Potom se opt automaticky nastav Centrum SMS1. 33 SMS (textov zprvy) SMS na telefonnch stednch u SMS zprvu mzete pijmout pouze SMS, odstrann chyb Chybov kdy pi odesln E0 Je zapnuto trval potlacen telefonnho csla (CLIR) nebo nen povolen penos telefonnho csla. FD Chyba pi navazovn spojen se SMS centrem, viz cst , , Otzky a odpovdi". v ppad, ze je penos telefonnho csla (CLIP) zprostedkovn az na pobocku telefonn stedny. Vyhodnocen CLIP telefonnho csla SMS centra probh ve vasem telefonu Gigaset. u Telefonnmu cslu SMS centra muste ppadn pedadit provolbu do veejn st (v zvislosti na telefonn stedn). odeslnm SMS zprvy na sv vlastn cslo: jednou s provolbou a jednou bez provolby. u Pi odesln SMS zprvy je vase telefonn cslo odeslatele ppadn odeslno bez csla pobocky. Odesln a pjem SMS zprv na stednch ISDN je mozn pouze pes MSN cslo pidlen vas zkladn. Otzky a odpovdi V nsledujc tabulce jsou uvedeny chybov situace a jejich mozn pciny a tak pokyny k odstrann tchto chyb. Nen mozn odeslat zprvy. Pozdejte svho provozovatele sluzeb o aktivaci tto sluzby. 2. Pro SMS centrum aktivovan jako centrum odesln nen zadno zdn cslo, nebo je zadan cslo chybn. Provozovatel sluzeb jest nepenesl zbvajc cst SMS zprvy. Zapnut/vypnut SMS funkce V tovrnm nastaven je funkce SMS zapnut. Po vypnut jiz nemzete pijmat SMS jako textov zprvy a z telefonu jiz nelze SMS zprvy ani odeslat. Nastaven, kter jste provedli pro odesln a pijmn SMS zprv (csla SMS center), i zznamy v seznamech dorucench zprv a koncept, zstanou i po vypnut ulozen. Q OK Nebo: OK Zapnte funkci SMS zprv. 34 SMS (textov zprvy) SMS zprva je pedctna. Pozdejte svho provozovatele sluzeb o aktivaci tto sluzby (mze bt zpoplatnno). 2. Provozovatel mobiln st a provozovatel SMS sluzby pevn st neuzaveli dohodu o spoluprci. Koncov pstroj je u provozovatele SMS sluzby evidovn jako pstroj, kter nepracuje s SMS v pevn sti, tzn. Koncov pstroj je v databzi vaseho provozovatele SMS sluzby evidovn jako pstroj, kter nepracuje s SMS zprvami v pevn sti, tzn. Nechte pstroj (znovu) zaregistrovat k pjmu SMS zprv. 35 Obsluha hlasovho zznamnku zkladny Gigaset A585 Obsluha hlasovho zznamnku zkladny Gigaset A585 Hlasov zznamnk integrovan v zkladn mzete obsluhovat pes tlactka zkladny ( str. Vlastn texty ohlasovac zprvy lze namluvit jen pes sluchtko. Nahrn vlastn ohlasovac zprvy Menu OK Zaznamnik Ohlaseni Nahrat ohlaseni Obsluha pes sluchtko Kdyz se pi obsluze objev akustick vzva nebo pokyn, reproduktor sluchtka se automaticky zapne. [. . . ] (Vsechny casov daje znamenaj maximln moznou hranici. ) Kapacita (mAh) cca 550 Pohotovostn doba (hodiny) Doba hovoru (hodiny) 180 23 650 210 25 95 800 265 33 115 1000 330 41 145 Kdovn eci Vyslac vkon dosah Doba provozu pi 80 1, 5 hod. hovoru denn (hodiny) Doba nabjen, zkladna (hodiny) Doba nabjen, nabjecka (hodiny) 8 Napjen zkladny elektrickm proudem 10 12 15 Podmnky prosted za +5 C az +45 C; 20 % az provozu 75 % relativn vlhkost vzduchu Druh volby tnov/impulsn 6 7 9 11 53 Dodatek Obsazen kontakt v konektoru telefonu PsanSMS/jmna Ke vlozen psmena/znaku vcekrt stisknte pslusn tlactko. 3 2 1 4 5 6 1 2 3 4 5 6 voln voln a b voln voln Standardn psmo 2a b c 2 3d e f 3 4g h i 4 5j k l 5 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x 10x 11x 12x 13x 14x 1) 2) 1$ Psan a zpracovn textu Pi vytven textu plat nsledujc pravidla: u Kurzorem pohybujte pomoc t s doleva nebo doprava. u Pi zpracovn zznam v telefonnm seznamu se prvn psmeno automaticky napse velk, nsleduj mal psmena. Lm n o 6 Mp q r s 7 Nt u v 8 Ow x y z 9 Q. 0 + - : " ** / ( ) < = > % # `;_ #@\& 1) Mezera 2) dkovn Jestlize stisknete nkter tlactko dlouze, znaky pslusnho tlactka se zobraz na displeji a postupn se oznacuj. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SIEMENS GIGASET A585

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SIEMENS GIGASET A585 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag