Návod k použití SIEMENS GIGASET A510H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SIEMENS GIGASET A510H. Doufáme, že uživatelská příručka pro SIEMENS GIGASET A510H bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SIEMENS GIGASET A510H.


SIEMENS GIGASET A510H : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (903 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SIEMENS GIGASET A510H (1049 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SIEMENS GIGASET A510H

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Gigaset A510H / IM3 cs / A31008-M2252-R601-1-TK19 / Cover_front. fm / 27. 01. 2012 Gratulujeme Koup za?zen Gigaset jste si zvolili zna?ku pln?Pokud chcete v?d?t vc, nav?tivte strnku www. gigaset. com. Gigaset A510H / IM3 cs / A31008-M2252-R601-1-TK19 / Cover_front. fm / 27. 01. 2012 Gigaset A510H / IM3 cs / A31008-M2252-R601-1-TK19 / overview. fm / 27. 01. 2012 P?ehled P?ehled 1 INT 1 23. 04. Opak. U 13 10:53 Menu 12 11 2 3 10 4 5 6 7 9 8 1 Intenzita signlu ( str. 11) Ztlumen mikrofonu 3 Tla?tko p?ijet voln / tla?tko hlasitho telefonovn Blik: p?choz voln; svt: aktivovan re?im hlasitho telefonovn; p?ijet voln; otev?en seznamu opakovn volby (krtk stisknut); zahjen volby telefonnho ?sla (dlouh stisknut); b?hem hovoru: p?epnn mezi re?imem sluchtka a re?imem hlasitho telefonovn 4 Tla?tko 1 Zznamnk (zvis na zkladn?) / volba memoboxu (dlouze stisknout) 5 Tla?tko s hv?zdi?kou Zapnut / vypnut vyzvn?n (dlouze stisknout); b?hem spojen: p?epnn impulsn / tnov volby (krtk stisknut) 6 Tla?tko zprv P?stup k seznam?m volajcch a zprv; blik: nov zprva nebo nov hovor 7 Mikrofon 8 Tla?tko R ?(dlouze stisknout) 9 Tla?tko s k??kem Zapnut a vypnut blokovn tla?tek (v klidovm stavu dlouze stisknout); p?epnn mezi psanm velkch a malch psmen a ?slic 10 Tla?tko zav??en, zapnut a vypnut Ukon?en hovoru, p?eru?en funkce, nvrat o jednu rove? [. . . ] menu) Hlavn menu otev?ete v klidovm stavu sluchtka stisknutm dialogovho tla?tka Menu nebo ovldacho tla?tka vpravo v. Funkce hlavnho menu se na displeji zobraz jako seznam se symbolem a nzvem (p?klad vpravo). Zobrazenou funkci vyberete stisknutm dialogovZpet W OK ho tla?tka OK nebo ovldacho tla?tka vpravo v. Pokud stisknete dialogov tla?tko Zpet, ovldac tla?tko vlevo u nebo krtce stisknete tla?tko zav??en a, displej se p?epne zp?t do klidovho stavu. CES Version 5, 06. 10. 2011 Volba funkce Nastaveni Podmenu Zobraz se nzvy funkc podmenu. 12 Gigaset A510H / IM3 cs / A31008-M2252-R601-1-TK19 / starting. fm / 27. 01. 2012 Ovldn telefonu Mezi jednotlivmi funkcemi lze prochzet stisknutm ovldacho tla?tka q. Pokud krtce stisknete dialogov tla?tko Zpet nebo tla?tko zav??en a, p?ejdete na p?edchoz rove?Nastaven, kter nepotvrdte stisknutm dialogovho tla?tka OK, se neulo?. Volba funkce Nvrat do klidovho stavu Z libovolnho msta menu: Stiskn?te a podr?te tla?tko zav??en a nebo nepou?vejte ?dn tla?tka: displej se po dvou minutch automaticky p?epne do klidovho stavu. 10. Vypnn a zapnn sluchtka a V klidovm stavu dlouze stiskn?te tla?tko zav??en (potvrzovac tn). Zapnut a vypnut blokovn tla?tek Blokovn tla?tek zaji??uje telefon proti necht?nmu pou?it. Pokud je zapnut blokovn tla?tek, na displeji se po stisknut kterhokoliv tla?tka zobraz p?slu?n upozorn?n. Po ukon?en hovoru se op?t zapne. Upozorn?n Pokud jsou tla?tka zablokovan, nelze volit ani ?sla ts?ovho voln. CES Version 5, 06. 10. 2011 13 Gigaset A510H / IM3 cs / A31008-M2252-R601-1-TK19 / menuetree. fm / 27. 01. 2012 P?ehled menu P?ehled menu Polo?ky menu jsou z?sti hierarchicky uspo?dny. ?sla strnek odkazuj na popis uveden v nvodu k pou?it Otev?en hlavnho menu: v klidovm stavu telefonu stiskn?te dialogov tla?tko Menu. Budik Aktivace Cas buzeni Zaznamnik (menu zvisl na zkladn?) Nastaveni Datum/Cas Zvuky str. 9 Hlasitost volani Hlasitost vyzvaneni Upozornovaci tony Vybita baterie Vyzvaneni (prenosna cast) Vyzvaneni (zakladna) (zvis na zkladn?) Displej Sporic displeje Barevna schemata Kontrast Jazyk Prihlaseni Prihlasit sluchatko Odhlasit prenosnou cast Telefonie Autom. podmenu zvis na zkladn?) System Tovarni nastav sluchatka (pri cekanidal?8 (zvis na zkladn?) CES Version 5, 06. 10. 2011 14 Gigaset A510H / IM3 cs / A31008-M2252-R601-1-TK19 / appendix. fm / 27. 01. 2012 Zkaznick servis a podpora Zkaznick servis a podpora Mte otzky?Jako zkaznk spole?nosti Gigaset m??ete vyu?vat vhody komplexnho servisu. Pomoc naleznete rychle a snadno v tomto u?ivatelskm manulu a na servisnch strnkch Gigaset online portlu. Prosm, registrujte sv?j telefon hned po koupi na www. gigaset. com/cz/service. trvale aktualizovan online podpo?e www. gigaset. com/cz/service naleznete: u Rozshl informace o na?ich produktech u FAQ archiv u Rychl vyhledvn pomoc kl?ovch slov u Databze kompatibility: Naleznete kter zkladnov stanice a sluchtka m??ou bt kombinovna u Srovnn produkt?: Porovnejte produkty podle jejich vlastnost u Stahovn u?ivatelskch manul?a aktualizace software u E-mailov kontakt na na?i servisn podporu Na?e servisn podpora pro slo?it?j?oprav ?i reklamac: Servisn hotline-linka ?esk republika 233 032 727 (Cena dle b??nch sazeb hovor?v ?R) Prosm berte na v?dom, ?e pokud Gigaset produkt nebyl prodn autorizovanm dealerem v danm regionu, produkt nemus bt pln?Pokud je za?zen pou?vno v rozporu s pokyny, instrukcemi v manulu a se za?zenm jako takovm, toto m??e mt vliv na reklama?n nebo zru?n podmnky (oprava nebo vm?na produktu). [. . . ] si prosm vy?dejte od mstnho ?adu, podniku zabvajcho se likvidac odpad?nebo v obchod?, kde jste produkt zakoupili. Pokud se sluchtko dostane do kontaktu s kapalinou: 1. osu?te a pot sluchtko s otev?enou p?ihrdkou na akumultory polo?te klvesnic sm?rem dol?Po plnm vyschnut je za?zen v mnoha p?padech i nadle funk?n. Technick daje Akumultory Technologie: nikl-metal-hydridov (NiMH) Velikost: AAA (mikro, HR03) Nap?t: 1 , 2 V Kapacita: 550 - 1000 mAh P?stroj se dodv se dv?ma schvlenmi akumultory. Doba provozu / doba nabjen sluchtka Tento p?stroj Gigaset dok?e nabjet akumultory o kapacit? [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SIEMENS GIGASET A510H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SIEMENS GIGASET A510H bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag