Návod k použití SIEMENS GIGASET A400A

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SIEMENS GIGASET A400A. Doufáme, že uživatelská příručka pro SIEMENS GIGASET A400A bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SIEMENS GIGASET A400A.


SIEMENS GIGASET A400A : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (635 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SIEMENS GIGASET A400A (393 ko)
   SIEMENS GIGASET A400A (387 ko)
   SIEMENS GIGASET A400A (1121 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SIEMENS GIGASET A400A

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 1 Gigaset A400/A400A Strucn pehled sluchtko 1 Stav nabit akumultor ( str. 6) 2 Symbol hlasovho zznamnku (pouze u modelu A400A) 3 Intenzita signlu ( str. 6) 4 Intern cslo sluchtka 5 Dialogov tlactka 6 Ovldac tlactko (p) t: Vyvoln nabdky k nastaven hlasitosti ( str. 7) 8 Tlactko zavsen a tlactko zapnut/vypnut 9 Zapnut a vypnut vyzvnn (dlouh stisknut v klidovm stavu) 10 Zapnut a vypnut blokovn tlactek (dlouh stisknut v klidovm stavu) 11 Tlactko zprv ( str. [. . . ] V zvislosti na nastavenm typu seznamu se ukldaj vsechna telefonn csla poslednch 25 pchozch hovor nebo pouze zmeskan hovory. Seznam hovor se zobrazuje takto: Sezn. Vol: 01+02 Pocet novch zznam + pocet starch, jiz pectench zznam f Zaznamn. 01+02 OK Pokud jsou k dispozici nov zprvy, pehrvn zacne od prvn nov zprvy, jinak od prvn star zprvy. Vyuzit dalsch funkc Pi pehrvn zprv: Stisknutm dialogovho tlactka Menu je mozn pehrvn pozastavit. Pomoc tlactka s lze zvolit nsledujc funkce: Volte Pokracovat Hlasitost Zptn voln volajcho Optovn spustn pozastavenho pehrvn Nastaven hlasitosti seznamu Kopirov. stare Oteven seznamu hovor f Sezn. Vol: 01+02 OK Smazn vsech starch zprv Zobraz se posledn pchoz hovor. V ppad poteby pomoc tlactka q vyberte jin zznam. Obsluha hlasovho zznamnku (model A400A) Hlasov zznamnk se obsluhuje pomoc tlactek na zkladn ( str. Jestlize nen k dispozici zdn vlastn, osobn ohlasovac zprva, bude pouzita standardn ohlasovac zprva. Pokud vymazete star zprvy, zznamnk se automaticky znovu zapne. q (vyberte zznam) Menu Pomoc tlactka s lze zvolit nsledujc funkce: Smazat zaznam Smazn aktulnho zznamu Kopirov. Ulozen zznamu do telefonnho Vyuzit dalsch funkc seznamu Datum/cas Stav Zobrazen data a casu hovoru (pokud jsou nastaven str. 6) NovaVol: nov zmeskan hovor StaraVol: jiz pecten zznam Prij vol: hovor byl pijat starch i novch zznam. Obsluha hlasovho zznamnku pomoc sluchtka Zapnut a vypnut hlasovho zznamnku Menu Zaznamnik OK Aktivace OK ( = zapnuto) Smazat seznam Pozor!Dojde ke smazn vsech f Sezn. Vol: 01+02 OK q (vyberte zznam) c Zptn voln volajcho ze seznamu hovor Je-li hlasov zznamnk zapnut, na displeji se zobrazuje symbol . 10 Nahrn vlastn ohlasovac zprvy Menu Zaznamnik OK Ohlaseni OK Nahrat ohl. Pamatujte: Nahrvn se automaticky ukonc po dosazen dlky nahrvn 170 sekund nebo pokud je pauza pi hovoru dels nez 2 sekundy. Volba jazyka: 0 (cestina), 1 (chorvatstina), 2 (anglictina), 3 (srbstina), 4 (bulharstina), 5 (umunstina), 6 (slovenstina), 7 (slovinstina). Na displeji se zobraz hlsen Ulozeno. Nastaven hlasovho zznamnku nebo memoboxu na volbu tlactkem 1 Stisknte a podrzte tlactko 1 na sluchtku. 17. Pehrn a smazn zprv Otevete seznam hlasovho zznamnku pomoc tlactka pro pehrn zprv. Zastaven a ovldn pehrvn Bhem pehrvn zprv: Zastaven pehrvn 2 Chcete-li pokracovat, stisknte znovu tlactko 2. Obsluha hlasovho zznamnku na cestch Zprvy z hlasovho zznamnku je mozn pehrt a hlasov zznamnk je mozn zapnout z jakhokoli jinho telefonu (napklad z hotelu ci telefonn budky). Pedpoklady: u Systmov kd PIN je nastaven na jinou hodnotu nez 0000 str. u Telefon, pomoc nhoz chcete hlasov zznamnk ovldat, podporuje tnovou volbu (MFV) (to znamen, ze pi stisknut tlactek slyste rzn tny). t 2xt Pechod na zactek aktuln zprvy K pedchoz zprv Na nsledujc zprvu Na pespst zprvu s 2xs Mazn jednotlivch zprv Pi pehrvn zprvy stisknte dialogov tlactko. stare OK (potvrte kontroln dotaz) Zavoln hlasovho zznamnku a poslech zprv ~ (navolte vlastn cslo) pi pehrvn ohlasovac zprvy: stisknte tlactko 9 a zadejte systmov kd PIN K ovldn slouz nsledujc tlactka: A B 3 0 Pevzet hovoru z hlasovho zznamnku I kdyz jiz hlasov zznamnk hovor nahrv, mzete jej jest pijmout. Menu Prijmout OK Pechod na zactek aktuln zprvy 2x stisknte: pechod na pedchoz zprvu Zastaven pehrvn. Mzete mluvit s volajcm. Nastaven hlasovho zznamnku Pi dodn je hlasov zznamnk jiz pednastaven. Informace o nastaven casu, po kterm m hlasov zznamnk pijmout hovor, dlce nahrvky a zapnut pposlechu bhem nahrvn naleznete v pehledu nabdek str. 17. dokud se neozve hlsen: , , Zadejte prosm kd PIN. ") ~ zadejte systmov kd PIN Zapnut hlasovho zznamnku ~ (vytocte vlastn cslo a nechte telefon vyzvnt, Nastaven jinho jazyka Zazen umozuje zmnit jazyk hlasovho prvodce a standardn ohlasovac zprvy. Hlasov zznamnk se zapne. [. . . ] Ztrta kapacity akumultoru, kter se projev do sesti msc od pevzet vrobku, jde k tzi prodvajcho. Po tto dob se toto posuzuje jako snzen funkcnosti akumultoru zpsoben obvyklm opotebenm. 16 2) Odpovdnost za vady nelze uplatnit: Pokud vrobek nebyl provozovn v souladu s nvodem k pouzit, pokud se jedn o chybnou instalaci vrobku, pokud doslo k neoprvnnmu nebo neodbornmu zsahu do vrobku, vniknut cizch ltek do vrobku, psoben vyss moci (nap. ziveln pohromy), pokud byl vrobek skladovn mimo rozmez teplot - pstroj: -25C az +55C, akumultor: 0C az +49C - nestanov-li vrobce v nvodu k pouzit jinak, pokud byl vrobek skladovn nebo provozovn ve vlhkm, prasnm, chemicky agresivnm ci jinak nevhodnm prosted - nestanov-li vrobce v nvodu k pouzit jinak, pokud dojde k mechanickmu poskozen, pokud byl vrobek pipojen na jin nez pedepsan napjec napt, pokud bylo k vrobku pipojeno jin nez vrobcem schvlen pslusenstv. Odblokovn bezpecnostnho kdu vrobku nen servisnm konem a nevztahuje se na nj zruka. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SIEMENS GIGASET A400A

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SIEMENS GIGASET A400A bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag