Návod k použití SIEMENS GIGASET A120

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SIEMENS GIGASET A120. Doufáme, že uživatelská příručka pro SIEMENS GIGASET A120 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SIEMENS GIGASET A120.


SIEMENS GIGASET A120 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (529 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SIEMENS GIGASET A120 (758 ko)
   SIEMENS GIGASET A120 (459 ko)
   SIEMENS GIGASET A120 (569 ko)
   SIEMENS GIGASET A120 (248 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SIEMENS GIGASET A120

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] EN Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. Any statements made by Siemens AG or SHC that are found in the user guides should therefore be understood as statements of Gigaset Communications GmbH. Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, die Gigaset Communications GmbH ist Rechtsnachfolgerin der Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), die ihrerseits das Gigaset-Geschäft der Siemens AG fortführte. [. . . ] Pi zapnutém , , automatickém píjmu volání" (str. 6) jednoduse zvednte penosnou cást ze základny/ nabíjecky. Doplnit/zmnit telefonní císlo a pouzít k volb NOVY ZAZNAM Ulozit nové telefonní císlo ZOBRAZ CISLO Ukázat/zmnit telefonní císlo SMAZAT Zobrazení telefonního císla volajícího Bhem píchozího volání je na displeji zobrazeno telefonní císlo volajícího nebo jméno volajícího, jeli toto císlo ulozeno v telefonním seznamu a . Pedpoklady: 1 U provozovatel sít jste si vyzádali sluzbu zobrazování telefonního císla volajícího (CLIP) na vasem displeji. 2 Volající si vyzádal u provozovatele sít funkci penosu svého telefonního císla (CLI). Na displeji se zobrazí , jestlize jste nepozádali o sluzbu zobrazování telefonního císla, ANONYM, jestlize volající penos telefonního císla potlacil nebo NEZNAME, jestlize o sluzbu penosu bylo zazádáno. Smazat jednotlivý záznam Smazání seznamu: h/C¢MENU¢L ¢OK Ulození tel. císla v telefonním seznamu nebo seznamu zkrácené volby h/C¢ MENU ¢ NOVY ZAZNAM ~OK ~OK Zadejte telefonní císlo a potvrte je. Zkrácená volba: zadejte císlici pozadovaného tlacítka zkrácené volby (2­9), potom jméno a potvrte. Dlouze stisknte (návrat do klidového stavu). a Tabulka k zadávání textu/císlic: viz str. 1. 4 Volba z telefonního seznamu Pouzití seznamu volajících h ~ s c Otevete telefonní seznam. Stisknte tlacítko vyzvednutí. Û ¢ Vyberte záznam (viz výse)¢ MENU K dispozici jsou následující funkce: SMAZAT POSLAT DO TS KDY STAV Smazat jednotlivé telefonní císlo Ulozit tel. císlo do telefonního seznamu Zobrazit datum a cas volání Pecteno nebo nepecteno Volba ze seznamu zkrácené volby Nap. stisknte tlacítko I dlouze ¢c Seznam opakované volby V tomto seznamu je ulozeno pt naposledy volených telefonních císel. Þ (otevete seznam) MENU K dispozici jsou následující funkce: SMAZ SEZNAM Smazat celý seznam volajících ¢ Zptné volání úcastníkovi se seznamu volajících: Û Vyberte záznam c. ¢ ¢ POUZIT CISLO POSLAT DO TS Doplnit/zmnit telefonní císlo a pouzít k volb Ulozit tel. císlo do telefonního seznamu Pihlásení a odhlásení penosných cástí K základn mzete pihlásit az ctyi penosné cásti. Pihlásení k základn jest nepihláse-ných penosných cástí Gigaset A12probhne automaticky. Penosné cásti jiných výrobc musí být pihláseny rucn. Smazání seznamu: Þ ¢MENU¢L ¢OK ¢ Volba telefonního císla Mzete vybrat telefonní císlo ze seznamu opakované volby: Þ Vyberte záznam c ¢ Automatické pihlásení: Penosná cást Gigaset A12 Automatické pihlásení je mozné pro kazdou penosnou cást Gigaset A12která jest nebyla pihlásena k zádné základn. K prvnímu pihlásení vlozte penosnou cást displejem smrem dopedu do základny. Pihlasovací proces trvá piblizn jednu minutu, na displeji bliká nkolik symbol. Mobilní cást obdrzí automaticky první volné interní císlo (1­4). Po úspsném pihlásení se toto císlo zobrazí na displeji vlevo nahoe, nap. Pokud jsou interní císla 1 az 4 jiz pidlena (jsou pihláseny jiz ctyi penosné cásti), bude odhlásena a pepsána penosná cást císlo 4. Seznam volajících/seznam hlasové schránky Memobox Dialogovým tlacítkem Û vyvoláte seznam volajících a seznam hlasové schránky Memobox (viz Pehled menu, str. Seznam volajících: v seznamu volajících se ukládají telefonní císla posledních 30 zmeskaných volání. [. . . ] 3 Datum píjmu do opravy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Datum provedení opravy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nové výrobní císlo pístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Razítko a podpis opravny: Zárucní podmínky - viz zadní strana. Zárucní podmínky 1) Zárucní doba na výrobek ciní 24 msíc a pocíná plynout dnem pevzetí výrobku kupujícím. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SIEMENS GIGASET A120

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SIEMENS GIGASET A120 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag