Návod k použití SIEMENS GIGASET A110

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SIEMENS GIGASET A110. Doufáme, že uživatelská příručka pro SIEMENS GIGASET A110 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SIEMENS GIGASET A110.


SIEMENS GIGASET A110 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (531 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SIEMENS GIGASET A110 (725 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SIEMENS GIGASET A110

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] EN Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. Any statements made by Siemens AG or SHC that are found in the user guides should therefore be understood as statements of Gigaset Communications GmbH. Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, die Gigaset Communications GmbH ist Rechtsnachfolgerin der Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), die ihrerseits das Gigaset-Geschäft der Siemens AG fortführte. [. . . ] Stisknte tlacítko vyzvednutí - telefonní císlo se navolí. 5 Identifikace císla volajícího (CLIP) Pi volání se na displeji zobrazí telefonní císlo volajícího. Vyzádali jste si u provozovatele sít, aby se na vasem displeji zobrazovalo telefonní císlo volajícího (CLIP). Volající zazádal u provozovatele sít, aby bylo jeho císlo penáseno (CLIR). Jestlize se telefonní císlo volajícího nezobrazí, objeví se: --Jestlize jste nepozadovali aktivaci funkce CLIP. Jestlize volající , , potlacil" zobrazení telefonního císla, nebo volající nepozádal o penásení telefonního císla. i Penásení telefonního císla mze být zpoplatnno. Informujte se prosím u provozovatele sít. Telefonní seznam V telefonním seznamu lze ulozit az 20 telefonních císel (max. o 22 císlicích) s píslusnými jmény (max. 12 znak). Ulození nové polozky h sg ~g ~g Otevete telefonní seznam. Zobrazí se informace ULOZENO a zaslechnete potvrzovací tón. Volba císla z telefonního seznamu h s c Otevete telefonní seznam. Telefonní císlo se volí. 6 Zmna polozky h sg ~ g ~ g Otevete telefonní seznam. Císlo, které patí k dané polozce, bliká. Jméno, které patí k dané polozce, bliká. Zadání potvrte, zobrazí se zpráva ULOZENO a zaslechnete potvrzovací tón. Smazání polozky h s g g Otevete telefonní seznam. Zadání potvrte, zobrazí se zpráva SMAZANO zaslechnete potvrzovací tón. Seznam volajících V seznamu volajících se ukládá posledních deset ztracených volání. Jestlize existují nové polozky, v klidovém stavu bliká na displeji symbol Û. Volba ze seznamu volajících nebo smazání polozky f s c g a anebo . . . Otevete seznam volajících. Opust'te seznam volajících. anebo . . . 7 Nové polozky v seznamu volajících se na displeji zobrazují symbolem j vlevo nahoe. Na konci seznamu se zobrazí , , ----ESC----". Pipojení k externímu hovoru Kzákladn jsou pihláseny nejmén dva penosné pístroje. Interní úcastník se mze pipojit k danému hovoru a zapojit se do hovoru. Pedpoklad: Funkce INT PRIPOSL je zapnutá (tovární nastavení: vypnutá). Zapnutí/vypnutí interního pipojení c g s a Stisknte tlacítko vyzvednutí. [______________________________________________] g Potvrte (zapnuto = ´). INT PRIPOSL Stisknte tlacítko zavsení. Otevete menu. Interní pipojení Pedpoklad: Jeden penosnou cást vede externí hovor. c a Stisknte tlacítko vyzvednutí. Na displeji obou penosných pístroj je zobrazena zpráva , , KONFERENCE". K externímu hovoru se mze pipojit jen jedna penosná cást. i 8 Penosné cásti Gigaset A 11 ­ manuální pihlásení K jedné základn Gigaset A 110 lze pipojit az ti penosné pístroje Gigaset A 11. [. . . ] Datum provedení opravy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nové výrobní císlo pístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nový kód baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Razítko a podpis opravny: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (vyplní prodejce) Datum prodeje: Oprava c. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SIEMENS GIGASET A110

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SIEMENS GIGASET A110 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag