Návod k použití SIEMENS GIGASET 5040

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SIEMENS GIGASET 5040. Doufáme, že uživatelská příručka pro SIEMENS GIGASET 5040 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SIEMENS GIGASET 5040.


SIEMENS GIGASET 5040 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (509 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SIEMENS GIGASET 5040

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Otzky a odpovdi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Zkaznick servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Pce a drzba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Technick daje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Prohlsen o kvalit akumultor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 SAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 en du na om/ Toto je tisten forma nvodu k pouzit. Jeste podrobnejs verzi naleznete na internetu: www. my-siemens. com/m55 2 Bezpecnostn pokyny stn Upozornn pro rodice Ped pouzitm si pozorn pectte nvod a bezpecnostn pokyny!Vysvtlete jejich obsah svm dtem a upozornte je na nebezpec pi pouzvn telefonu!Dbejte laskav pi pouzvn telefonu vsech zkonnch pedpis a mstnch ustanoven. [. . . ] dlce 760 znak), kter se automaticky rozdl na nkolik bznch zprv SMS (kazd je vsak vyctovna zvls). Ke zprv SMS mzete tak pipojit obrzky a melodie. Zvlstn funkce Moznosti Otevete menu: SMS do skup. V adresi vyberte zznamy nebo skupiny zznam, na kter chcete zprvu odeslat. Psan a posln zprv SMS Menu K]KNov SMS Zadejte text (pokyny pro J zadvn textu viz str. Zprva je odeslna do stediska sluzeb, odkud bude dorucena. J / Zadejte telefonn cslo Obrzek&zvuk Text zprvy mzete doplnit obrzky a melodiem: Obrzek&zvuk Vyberte polozku. Menu obsahuje tyto polozky: Standard. anim, Stand. zvuky, Vlastn anim. , Vlastn obr. , Vlastn zvuky Cten zprv SMS ] Symbol na displeji indikuje novou zprvu SMS. Ve zprv mzete listovat po dcch. G Vyberte typ plohy a pot vyberte pozadovanou polozku a potvrte ji. G Odpov Funkce pm odpovdi. Text. moduly Text. moduly Pouzit textovch segment (str. 16). ] MMS Sluzba Multimedia Messaging Service umozuje poslat texty, obrzky (i fotografie) a melodie v kombinovan zprv na jin mobiln telefon nebo pjemci elektronick posty. Pipojte vizitku/schzku. F / Pjem a cten zprv MMS / Symbol na displeji indikuje novou zprvu MMS nebo oznmen. 27): Psan a posln zprv MMS Menu K]KNov MMS Zprva MMS se skld ze zhlav s adresou a z obsahu. Zadvac pole Komu:/Cc: J/ Telefonn cslo/ e-mailov adresa pjemce (pjemc). Vlozit Vyberte melodii. zobrazte celou zprvu MMS, Pjem zobrazte oznmen a Pehrt pehraje se cel zprva MMS. Technicky podmnna je mozn ztrta vse jmenovanch aplikac a softwaru pi dodatecn aktivaci urcitch funkc nebo vmn/dodn novho/oprav telefonu. V takovch ppadech je potebn, aby si zkaznk optovn sthl , ppadn aktivoval aplikace. Siemens nepebr zdn zruky nebo rucen za to, ze optovn stazen aplikac nebo aktivace urcitch funkc bude vbec mozn ci navc bezplatn. Vytvote si zlozn kopie vasich aplikac na poctaci pomoc softwaru Siemens Data Suite, viz www. my-siemens. com/m55. Spustn hry/aplikace offline Vybrat Spustiteln aplikace mze bt spustna ihned. Pouze odkaz na aplikaci; aplikaci je nejprve nutn sthnout. Stazen hry/aplikace online Vybrat Vyvoln odkazu, surfovn online Vybrat Bude vyvolna zvolen internetov adresa. m Nastaven Zobrazit MenuKmKZobrazit KFunktion auswhlen. 33 Spoic displeje Spoic displeje zobraz po uplynut nastaven doby na displeji obrzek. Dals spoice: www. my-siemens. com/screensaver Jazyk Nastaven jazyka displejovch text. Vbrem "Automaticky" bude nastaven jazyk, kter pouzv provozovatel st ve vas zemi. Nastaven tohoto jazyka v pohotovostnm rezimu: Anim. poStartu Vyberte animaci, kter se zobraz po zapnut telefonu. Dals animace: www. my-siemens. com/animations *#0000# A T9 zadn (viz tak str. 16) T9 preferovat IZapnut/vypnut inteligentnho zadvn textu Zadej jazyk Volba jazyka pro psan textu. Anim. u vypn. Vyberte animaci, kter se zobraz pi vypnut telefonu. Vlast. pozdrav Zadejte text pozdravu, kter se po zapnut zobraz namsto animace. Pozad Nastaven grafiky pozad na displeji. Velk psmena Mzete volit mezi dvma velikostmi psma zobrazovanho na displeji. Opertor Zvolte grafiku, kter se zobraz namsto loga provozovatele. [. . . ] Pstroj je mozno provozovat jako rdiov zazen na zklad ge-nerln licence c. Prohlsen o shod platn pro Ceskou republiku je soucst nvodu. Identifikace telefonu Pi ztrt telefonu nebo SIM-karty jsou dlezit nsledujc daje. Zapiste je zde: Cslo SIM-karty (na kart): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15mstn sriov cslo telefonu (pod akumultorem): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SIEMENS GIGASET 5040

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SIEMENS GIGASET 5040 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag