Návod k použití SIEMENS GIGASET 5020 QUICK GUIDE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SIEMENS GIGASET 5020. Doufáme, že uživatelská příručka pro SIEMENS GIGASET 5020 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SIEMENS GIGASET 5020.


SIEMENS GIGASET 5020 QUICK GUIDE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (449 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SIEMENS GIGASET 5020 QUICK GUIDE (379 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SIEMENS GIGASET 5020QUICK GUIDE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 1 CZ Strucný pehled Gigaset 5020* 9 10 11 12 1 8 7 6 5 4 3 2 Tlacítka 1 Tlacítka cílové volby 2 Tlacítko opakování volby 3 Tlacítko zptného dotazu 4 Tlacítko vypnutí zvuku (Mute) 5 Tlacítko Shift 6 Tlacítko snízení hlasitosti 7 Tlacítko reproduktoru (Hlasité telefonování) 8 Tlacítko zvýsení hlasitosti 9 Tlacítko ulození 10 Tlacítko Zpt 11 Tlacítko Vped 12 Tlacítko OK (volba zobrazeného císla) zadávací znacka pi nastavování (nap. hlasitost) u tlacítko zptného dotazu stisknuté P pauza pamt' neobsahuje zádná data z { telefon uzamcený pi pokusu o spojení: telefon uzamcený zzzz 0­9 telefonní císlo U tónové volby: n ­ tlacítko * stisknuté ­ tlacítko # stisknuté U doplkových sluzeb veejných provozovatel sítí: nové volání v seznamu volání (bliká) nová zpráva k dispozici ë ohlásení cekajícího volání zapnuté TM pepojení volání ihned ~ pepojení volání, pokud se úcastník nehlásí -- pepojení volání, pokud má úcastník obsazeno s anonymní volání zapnuté o | Bezpecnostní pokyny Pi instalaci, zapojování a obsluze telefonu bezpodmínecn dodrzujte následující pokyny: Pouzívejte pouze zástrcky a kabely dodané s telefonem! Pívodní kabel zapojte do zásuvky/zdíky k tomu urcené. Pívodní kabel vzdy vete tak, aby nemohl zpsobit úraz! [. . . ] Je-li v pamti ulozeno nkolik provoleb, zobrazí se vedle sebe; provolba aktuáln dostupná pro zpracování bliká. Tlacítkem ; pípadn pepínejte mezi zobrazenými provolbami, mzete je dále zpracovat následujícím zpsobem: Smazání provolby: Zobrazení délky hovoru - zapnutí/vypnutí Telefon mze na displeji zobrazit pibliznou délku trvání hovoru (max. Je-li zobrazení délky hovoru zapnuté, spustí se zobrazení casu 8 sekund po volb poslední císlice. ?18# 0/ 1 ? Vyvolejte funkci. Zadání provolby: Zadejte jedno- az trojmístnou provolbu. Zadání dalsí provolby: Stisknte tlacítko opakování volby, zadejte dalsí provolbu. Stisknte tlacítko ulození. Penos telefonního císla Za následujících pedpoklad se telefonní císla píchozích volání (a) zobrazí na displeji (max. Stisknte tlacítko ulození. Funkce doplkových sluzeb veejných telefonních sítí Jestlize chcete vyuzít sluzeb, které se vyvolávají tlacítkem zptného dotazu, pak nejprve zkontrolujte, zda je pro tlacítko nastavena správná délka signálu flash. Tlacítko zptného dotazu (ve veejných telefonních sítích) U veejných telefonních sítí se pouzívá toto tlacítko k vyuzití urcitých doplkových sluzeb. Podle jednotlivých zemí je ped pouzitím tlacítka zptného dotazu nutné nastavit správnou délku signálu flash: Belgie, Nizozemí, Svýcarsko: 120 ms (císlice 1) Francie, Lucembursko, Portugalsko, Nmecko, ecko: 270 ms (císlice 2) ostatní evropské zem: 90 ms (císlice 0). 7 CZ Prohlízení seznamu volání a volba telefonního císla Obsahuje-li seznam volání jest nepectené záznamy, bliká na displeji symbol Mzete otevít seznam volání, listovat v jeho záznamech, prohlédnout si doplující informace o volání a pímo zavolat zpt: A Stisknte tlacítko Vped. Na displeji se zobrazí telefonní císlo nejnovjsího volání. Vlevo vedle telefonního císla vidíte píslusné císlo pozice , , 01". Obsahuje-li telefonní císlo více nez 17 císlic, zobrazí se nejprve prvních 17 císlic a po jedné sekund císlice zbývající. Listování v seznamu volání: A. . . C Stisknte tlacítka Vped/Zpt. Prohlízení doplujících informací: = Stisknte tlacítko Shift. Zobrazí se informace o datu a casu zobrazeného záznamu spolu s poctem volání (vpravo). Návrat do seznamu volání (zobrazení telefonního císla): = Stisknte znovu tlacítko Shift. Volba telefonního císla: B Stisknte tlacítko OK nebo L. Zvednte sluchátko, chcete-li hovoit pes sluchátko. |. Zobrazení lze vypnout u 2 císel místních pedvoleb (vzdy az o 5 císlicích). Není-li v pamt'ovém míst nastaveno zádné císlo, zobrazí se na displeji z. Jsou-li obsazena ob pamt'ová místa, zobrazí se vedle sebe; pamt'ové místo aktuáln dostupné pro zpracování bliká. Tlacítkem ; pípadn pepínejte mezi zobrazenými pamt'ovými místy, mzete je dále zpracovat následujícím zpsobem: Smazání císla: ?Zadání císla: o Zadejte jedno- az ptimístné císlo. Zadání dalsího císla pedvolby: ;o Stisknte tlacítko opakování volby, zadejte dalsí císlo. [. . . ] Od této chvíle jsou píchozí volání pepojována na zadaný cíl pepojení, vás telefon nevyzvání. Stisknte tlacítko cílové volby pro zobrazení symbol , , TM". Pípadn uslysíte oznámení o tom, ze je sluzba vypnutá. = # ?c= : c= :a Dodatek Údrzba a péce Pístroj cistte setením vlhkou látkou nebo antistatickou utrkou. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SIEMENS GIGASET 5020

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SIEMENS GIGASET 5020 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag