Návod k použití SIEMENS GIGASET 5015 QUICK GUIDE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SIEMENS GIGASET 5015. Doufáme, že uživatelská příručka pro SIEMENS GIGASET 5015 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SIEMENS GIGASET 5015.


SIEMENS GIGASET 5015 QUICK GUIDE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (428 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SIEMENS GIGASET 5015 QUICK GUIDE (371 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SIEMENS GIGASET 5015QUICK GUIDE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 1 CZ Strucný pehled Gigaset 5015* 9 10 11 12 1 8 7 6 pauza pam neobsahuje zádná data ---zadání PIN telefon zablokovaný zzzz 0­9 telefonní císlo U tónové volby: n ­ tlacítko * stisknuté ­ tlacítko # stisknuté U doplkových sluzeb veejných provozovatel sítí: ë ohlásení cekajícího volání zapnuté TM pepojení volání ihned ~ pepojení volání, pokud se úcastník nehlásí -- pepojení volání, pokud má úcastník obsazeno P z Bezpecnostní pokyny 5 4 3 2 Tlacítka 1 Tlacítka cílové volby 2 Tlacítko opakování volby 3 Tlacítko zptného dotazu 4 Tlacítko vypnutí zvuku (Mute) 5 Tlacítko Shift 6 Tlacítko snízení hlasitosti 7 Tlacítko reproduktoru (hlasité telefonování) 8 Tlacítko zvýsení hlasitosti 9 Tlacítko ulození 10 Tlacítko blokování 11 Tlacítko vynulování (délka hovoru) 12 Tlacítko pauzy Symboly na displeji P y u --o v pamovém rezimu tlacítko Shift stisknuté pipravený k provozu mikrofon vypnutý zadávací znacka pi nastavování (nap. hlasitost) tlacítko zptného dotazu stisknuté *Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. Pi instalaci, zapojování a obsluze telefonu bezpodmínecn dodrzujte následující pokyny: Pouzívejte pouze zástrcky a kabely dodané s telefonem! Pívodní kabel zapojte do zásuvky/zdíky k tomu urcené. Pívodní kabel vzdy vete tak, aby nemohl zpsobit úraz! [. . . ] úrovni. ) Zadejte kód PIN (tovární nastavení: 0000). Zavste sluchátko. Zmna PIN c?M9 o o o ?a c?M8 o o anebo . . . Zvednte sluchátko, vyvolejte funkci. Zapnutí Zadejte telefonní císlo pímé volby (max. 32 císlic; bez < pro funkci pauzy!). Zvednte sluchátko, vyvolejte funkci. Zadejte aktuální kód PIN (tovární nastavení: 0000). Nový kód PIN potvrte opakovaným zadáním. Zavste sluchátko. Zobrazení délky hovoru Telefon mze na displeji zobrazit pibliznou délku trvání hovoru (max. Je-li zobrazení délky hovoru zapnuté, spustí se zobrazení casu 12 sekund po volb poslední císlice. Vynulování pocitadla Od volby první císlice nebo k libovolnému casovému bodu pi hovoru: N Stisknte tlacítko vynulování. Zapnutí/vypnutí V továrním nastavení je zapnuto zobrazení délky hovoru. Zavste sluchátko. ; ?a Smazání Stisknte tlacítko opakované volby. Zavste sluchátko. Uzamcení/odemcení telefonu Pi zamceném telefonu je mozná pouze volba telefonních císel pímé volby. ?a Stisknte tlacítko ulození, potom polozte sluchátko. Na displeji uzamceného telefonu vidíte zzzz. c?18# 0/ 1 ?a 5 CZ V pípad poteby mzete zmnit délku pauzy tlacítka < (funkce pauzy od 2. zadávací pozice) na 1, 3 nebo 6 sekund (tovární nastavení: 3 sekundy). Nastavení délky pauzy ?a o ;o ?a c?102 0. . . 2 0: 1 sekundy; 1: 3 sekundy; 2: 6 sekund. Zavste sluchátko. Zvednte sluchátko, vyvolejte funkci. Smazání provolby: Stisknte tlacítko ulození. Zadání provolby: Zadejte jedno- az trojmístnou provolbu. Zadání dalsí provolby: Stisknte tlacítko opakování volby, zadejte dalsí provolbu. Zavste sluchátko. Pepnutí druhu volby c?# Zvednte sluchátko, vyvolejte funkci. 1/ 2 1: tónová volba ?a Druh volby, pepnutí v prbhu spojení Tlacítko zptného dotazu (na soukromých ústednách) Bhem externího hovoru lze provést zptný dotaz nebo hovor pepojit dál. Za tím úcelem stisknte tlacítko zptného dotazu >. Dalsí obsluha závisí na vasí telefonní ústedn. [. . . ] Od této chvíle jsou píchozí volání pepojována na zadaný cíl pepojení, vás telefon nevyzvání. (b) Promnný cíl pepojení Zadejte telefonní císlo cíle pesmrování. Stisknutím tlacítka opakování volby oznacte konec zadávaného telefonního císla. Pípadn uslysíte oznámení o tom, ze je funkce zapnutá. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SIEMENS GIGASET 5015

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SIEMENS GIGASET 5015 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag