Návod k použití SIEMENS GIGASET 5010

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SIEMENS GIGASET 5010. Doufáme, že uživatelská příručka pro SIEMENS GIGASET 5010 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SIEMENS GIGASET 5010.


SIEMENS GIGASET 5010 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (432 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SIEMENS GIGASET 5010 (519 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SIEMENS GIGASET 5010

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Kontakt a konektor se nikdy nedotýkejte spicatými kovovými pedmty!Telefon pedávejte tetím osobám vzdy pouze s návodem k pouzití. Veskeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány oddlen od komunálního odpadu prostednictvím urcených sbrných míst stanovených vládou nebo místními úady. 2 CZ Tento symbol skrtnuté popelnice na koleckách znamená, ze se na produkt vztahuje evropská smrnice 2002/96/ES. Správná likvidace a samostatný sbr starých pístroj pomze prevenci ped negativními dsledky na zivotní prostedí a lidské zdraví. [. . . ] Stisknte tlacítko ulození. c? Zvednte sluchátko, stisknte tlacítko ulození. úrove pamti stisknte navíc Zapnutí/vypnutí tlacítka pímého volání (dtská volba) Je-li nastaveno telefonní císlo pímého volání, automaticky se volí po stisknutí libovolného tlacítka (s výjimkou tlacítka ?Volit libovolné telefonní císlo je mozné zase az po smazání telefonního císla pímého volání. Píchozí volání lze pijímat i se zapnutou mozností pímé volby. : o ?a =) Stisknte tlacítko cílové volby, pod které chcete ulozit císlo cílové volby. Stisknte tlacítko ulození do pamti, zavste sluchátko. c?KZvednte sluchátko, vyvolejte funkci. 4 CZ o ?a Vypnutí Zadejte telefonní císlo pímé volby (max. 32 císlic) Stisknte tlacítko ulození do pamti, zavste sluchátko. 1. . . 3 ?a 1: potichu, 2: stedn, 3: nahlas. Stisknte tlacítko ulození do pamti, zavste sluchátko. c?KZvednte ?a sluchátko, vyvolejte funkci. Stisknte tlacítko ulození do pamti, zavste sluchátko. Nastavení bhem vyzvánní telefonu: Ped zvednutím sluchátka stisknte tlacítko s hvzdickou *. Nouzové telefonní císlo ­ ulození/smazání Je-li ulozeno nouzové telefonní císlo, lze ho volit i tehdy, je-li telefon zablokován. Volba jiného telefonního císla je mozná opt po smazání nouzového telefonního císla. Hlasitost se zmní s kazdým stisknutím tlacítka. Naposledy nastavená hodnota se ulozí. Nastavení frekvence vyzvánní Frekvenci (rychlost) vyzvánní lze nastavit ve tech stupních (tovární nastavení: stupe 3). c?6Zvednte 1. . . 3 ?a c?85Zvednte o ?a Smazání sluchátko, vyvolejte funkci. Zadejte nouzové telefonní císlo pímé volby (max. 32 císlic) Stisknte tlacítko ulození do pamti, zavste sluchátko. sluchátko, vyvolejte funkci. 1: pomalu, 2: stedn, 3: rychle Stisknte tlacítko ulození do pamti, zavste sluchátko. Nastavení bhem vyzvánní telefonu: Ped zvednutím sluchátka stisknte tlacítko s kízkem #. c?85 ?a Zvednte sluchátko, vyvolejte funkci. Stisknte tlacítko ulození do pamti, zavste sluchátko. Frekvence se zmní s kazdým stisknutím tlacítka (max. Naposledy nastavená frekvence se ulozí. Nastavení hlasitosti sluchátka Hlasitost vyzvánní lze nastavit ve dvou stupních (tovární nastavení: stupe 1). Nastavení telefonu Nastavení hlasitosti vyzvánní Hlasitost vyzvánní lze nastavit ve tech stupních (tovární nastavení: 3). Nastavení v klidovém stavu telefonu: c?9Zvednte 1/ 2 ?a sluchátko, vyvolejte funkci. [. . . ] Stisknte tlacítko ulození do pamti, zavste sluchátko. c?195 0. . . 4 Zmna zpsobu volby bhem spojení Je-li telefon nastaven na impulsní volbu a chcete pouzít funkci vyuzívající tónovou volbu (napíklad dálkové ovládání telefonního záznamníku), mzete zpsob volby pepnout bhem spojení. ?a Zvednte sluchátko, vyvolejte funkci. 0: 90 ms (tovární nastavení); 1: 120 ms, 2: 270 ms; 3: 375 ms, 4: 600 ms. Stisknte tlacítko ulození do pamti, zavste sluchátko. * Pi navázaném spojení: stisknte tlacítko s hvzdickou. 7 CZ Doplkové sluzby veejných telefonních systém Veejné telefonní systémy nabízejí ­ pípadn na zvlástní objednávku / zádost ­ doplkové sluzby (napíklad pesmrování hovor, zptné volání pi obsazeném telefonním císle, konferenci tí úcastník apod. ). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SIEMENS GIGASET 5010

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SIEMENS GIGASET 5010 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag