Návod k použití SIEMENS GIGASET 5005

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SIEMENS GIGASET 5005. Doufáme, že uživatelská příručka pro SIEMENS GIGASET 5005 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SIEMENS GIGASET 5005.


SIEMENS GIGASET 5005 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (435 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SIEMENS GIGASET 5005 (796 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SIEMENS GIGASET 5005

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pojistku sluchátka vsate do drzáku sluchátka, az zaklapne. Telefon zavste na vycnívající hlavy vrut. Bezpecnostní pokyny Pi instalaci, zapojování a obsluze telefonu bezpodmínecn dodrzujte následující pokyny: Pouzívejte pouze zástrcku a sru dodávanou s telefonem. [. . . ] dálejako cílovou volbu Zvednte sluchátko, (nebo s funkcí zápisníku: pi hovoru) stisknte tlacítko ulození. Stisknte tlacítko cílové volby; : anebo . . . jako zkrácenou volbu D0. . . 9 o ?a Stisknte tlacítko zkrácené volby, císlo zkrácené volby (císelné tlacítko); Zadejte telefonní císlo cílové pípadn zkrácené volby. po hovoru:) zavste sluchátko. 3 CZ Volba cílového císla c: Pípadn mzete za císlem volit také dalsí jednotlivé císlice. Zvednte sluchátko, stisknte tlacítko cílové volby. Nastavení telefonu Nastavení hlasitosti sluchátka Hlasitost sluchátka lze nastavit ve dvou stupních. E Zkrácená volba Stisknte tlacítko nahlas/potichu. cD 0. . . 9 Zvednte sluchátko, stisknte tlacítko zkrácené volby. Stisknte tlacítko zkrácené volby (císelné tlacítko). Vypnutí zvuku Mikrofon telefonu lze kdykoliv vypnout. Bhem hovoru: J Informace k ukládání a mazání císel cílové a zkrácené volby Optovné zapnutí mikrofonu: tlacítko stisknte znovu. Stisknte tlacítko vypnutí zvuku. Nastavení vyzvánní Frekvenci vyzvánní a jeho hlasitost lze nastavit v devíti stupních (stav pi dodávce: Stupe 6) nebo lze vyzvánní zcela vypnout. * a # se ukládají nezávisle na nastaveném zpsobu volby, avsak volí se jen pi tónové volb telefonních císel Následující opatení smazou telefonní císla ulozená jako cílové nebo zkrácené volby: Zadané telefonní císlo je delsí nez 21 císlic; ulození nového telefonního císla smaze pvodní císlo. Pomocí < lze zadat jednu nebo nkolik pauz ve volb (ne na prvním míst!). Pauzy se ulozí do pamti a u nkterých pobockových pístroj jsou teba (napíklad: 0 < 2368). Pauzy ve volb bhem prvních pti císlic: Volí se celé ulozené císlo vcetn pauzy ve volb dlouhé zhruba 2 s. Pauzy ve volb za pátou císlicí: Cást telefonního císla ulozená za pauzou se vytocí az do konce az po stisknutí tlacítka pauzy c?# 0. . . 9 Pauzy ve volb ? Zvednte sluchátko, stisknte tlacítko ulození. (0: vyzvánní vypnuté az do dalsího zvednutí sluchátka). Stisknte tlacítko ulození. Provoz na soukromých telefonních ústednách Zvlástní funkce / tlacítko zptného dotazu Bhem úedního hovoru lze provést zptný dotaz nebo hovor pepojit dál. Dalsí obsluha závisí na telefonní ústedn. [. . . ] V pípad poteby je k dispozici kopie prohlásení o shod, kterou mzete získat prostednictvím hotline-linky spolecnosti (tel. : 233 032 727). Gigaset Communications GmbH tímto prohlasuje, ze tento pístroj spluje vsechny základní pozadavky a dalsí související ustanovení smrnice 1999/5/EC a je ve shod se základními pozadavky a dalsími píslusnými ustanoveními Naízení vlády c. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SIEMENS GIGASET 5005

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SIEMENS GIGASET 5005 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag