Návod k použití SIEMENS GIGASET 200

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SIEMENS GIGASET 200. Doufáme, že uživatelská příručka pro SIEMENS GIGASET 200 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SIEMENS GIGASET 200.


SIEMENS GIGASET 200 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1455 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SIEMENS GIGASET 200 (1559 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SIEMENS GIGASET 200

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] EN Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. Any statements made by Siemens AG or SHC that are found in the user guides should therefore be understood as statements of Gigaset Communications GmbH. Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, die Gigaset Communications GmbH ist Rechtsnachfolgerin der Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), die ihrerseits das Gigaset-Geschäft der Siemens AG fortführte. [. . . ] (09/2002) 5. 0 Siemens Aktiengesellschaft http://www. my-siemens. cz Obj. c. : A31008-G200-B101-3-2D19 $ * % ' Strucný pehled Pozice záznamu zobrazí se pozice záznamu v seznamu Telefonní seznam - otevít telefonní seznam - vyvolání pozice , , 0" (dlouhý stisk) Píjem - píjem volání - volba telefonního císla Hvzdicka - listovat nahoru - tónová volba (dlouhý stisk) Displej (zobr. pole) Stav nabití akumulátor H vybité E nabité E Opakování volby oteve se seznam pro opakování volby Zavsit - ukoncení hovoru - perusení funkce Kízek - listovat dol - blokování tlacítek zap. / vyp. (dlouhý stisk) Tlacítko Nastavení/OK - otevít menu - potvrzení zadání (ulození) Tlacítko zptného dotazu - zptný dotaz (flash) - pauza pi volb (dlouhý stisk) Mikrofon Symboly na displeji a zvlástní znaky hvzdicka (* ) kízek (#) blokování tlacítek R P C ISLO zptný dotaz pauza telefonní seznam je prázdný 2 Blahopøejeme k zakoupení sady Siemens Gigaset!Abyste mohli pøístroj pohodlnì pouívat, pøeètìte si prosím na následujících stranách, jak pøístroj funguje. 3 Bezpecnostní pokyny ! + , Pouzívejte pouze dodaný síový napájec, jehoz oznacení je uvedeno na spodní stran pístroje. Vkládejte pouze povolené nabíjecí akumulátory stejného typu!Nepouzívejte obycejné (nedobíjecí) baterie, mze to vést k poskození zdraví ci k úrazu. Neumisujte telefon v bezprostední blízkosti jiných rádiových zaízení, nap. hi-fi souprav, televize a jiných domácích ci kanceláských pístroj. Mohlo by docházet ke vzájemnému ovlivování. Pouzívejte pouze typy akumulátor uvedené v tomto návodu k obsluze (v penosné cásti v pihrádce pro akumulátory jsou umístny stítky s upozornním). Pi provozu mze docházet k ovlivnní lékaských pístroj. Dodrzujte technické podmínky píslusného prostedí (nap. Penosná cást mze psobit nepíjemný brum ve sluchadlech pro nedoslýchavé. Nepouzívejte telefon v prostedí, kde hrozí nebezpecí výbuchu (nap. v lakovn). ) Pístroj pedávejte tetím osobám vzdy pouze spolu s návodem k pouzití. Akumulátory a telefon likvidujte ekologickým zpsobem. 8 4 Ne vsechny funkce popsané v tomto návodu k pouzití jsou dostupné ve vsech zemích. Obsah Strucný pehled . Nepouzívejte obycejné (nedobíjecí) baterie, jejich pouzívání mze vést k poskození zdraví ci k úrazu. Pouzívejte pouze dodaný síový napájec, jinak by mohlo dojít k poskození akumulátor. 7 Krok 3: Postavení penosné cásti do základny a pihlásení k základn + Abyste mohli telefonovat, musí být penosná cást pihlásena k základn. Po zapnutí penosné cásti se na displeji zobrazí , , *--*--*". Po uplynutí asi jedné minuty je penosná cást pihlásena a na displeji se zobrazí symbol nabití akumulátoru. Pihlásení probhlo úspsn. Krok 4: Nabíjení akumulátor 5h Pi dodání nejsou akumulátory nabity. Ponechte proto penosnou cást nabíjet po dobu asi 5 hodin v základn. [. . . ] 3 100 MS Vyberte a potvrte délku flash 100 ms pozadovanou pro pipojení na veejnou telekomunikacní sí v CR. Stisknte. Nastavení impulsního pomru Pomocí této funkce mzete impulsní pomr pro impulsní volbu. Pro CR je pozadován tento pomr 1, 5 : 1 a neml by být mnn. Stisknte. Otevete menu. Stisknte. 18 Obnovení továrních nastavení základny Pi obnovení továrních nastavení základny zstane zachováno pihlásení penosné cásti. 3 3 ZAKL-RESET RESET ANO? Stisknte. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SIEMENS GIGASET 200

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SIEMENS GIGASET 200 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag