Návod k použití SIEMENS GIGASET S685

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SIEMENS GIGASET S685. Doufáme, že uživatelská příručka pro SIEMENS GIGASET S685 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SIEMENS GIGASET S685.


SIEMENS GIGASET S685 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1442 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SIEMENS GIGASET S685 (584 ko)
   SIEMENS GIGASET S685 (1215 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SIEMENS GIGASET S685

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. www. gigaset. com Gigaset S680 - S685 Gigaset Strucn pehled sluchtko Strucn pehled sluchtko 19 18 17 16 V 1 2 INT 1 15. 11. 07 ?09:45 SMS 3 4 5 15 14 13 12 11 10 9 8 6 7 1 Displej (zobrazovac pole) v klidovm stavu 2 Stav nabit akumultor = e V U (przdn az pln) = blik: akumultory tm vybit e V U blik: akumultory se nabjej 3 Dialogov tlactka (str. 11) 4 Tlactko zprv Pstup k seznamm volajcch a zprv; Blik: nov zprva nebo nov voln 5 Tlactko zavsen, zapnut/vypnut Ukoncen hovoru, perusen funkce, nvrat o jednu rove v menu (krtce stisknout), nvrat do klidovho stavu (dlouze stisknout), zapnut/vypnut sluchtka (v klidovm stavu dlouze stisknout) 6 Tlactko s kzkem Zapnut/vypnut blokovn tlactek (dlouze stisknout v klidovm stavu); Pepnn mezi psanm velkch a malch psmen a cslic 7 Tlactko seznamu zkrcen volby (Call-by-Call) Oteven seznamu zkrcen volby (Call-by-Call) 8 Mikrofon 9 Tlactko R - Zptn dotaz (flash) - Zadn pauzy ve volb (dlouze stisknout) 10 Tlactko s hvzdickou Zapnut/vypnut vyzvnn (dlouze stisknout), pi existujcm spojen Pepnn impulsn/tnov volba (krtce stisknout); Oteven tabulky zvlstnch znak 11 Tlactko 1 Hlasov zznamnk (jen S685)/Memobox vyberte (dlouh stisknut) 12 Zdka na headset 13 Tlactko vyzvednut Pijet hovoru, oteven seznamu opakovn volby (krtce stisknout), zahjen volby telefonnho csla (dlouze stisknout); Pi psan SMS zprvy: odesln SMS 14 Tlactko hlasitho telefonovn Pepnut z rezimu sluchtka do rezimu hlasitho telefonovn; Svt: hlasit telefonovn je zapnut; Blik: pchoz voln 15 Ovldac tlactko (str. [. . . ] Pro SMS centrum aktivovan jako centrum pro odesln nen zaznamenno zdn cslo, nebo je zaznamenan cslo chybn. 33). 35 Obsluha zznamnku zkladny Gigaset S685 Obsluha zznamnku zkladny Gigaset S685 Hlasov zznamnk integrovan do zkladny lze ovldat prostednictvm sluchtka, prostednictvm klvesnice zkladny (viz str. Vlastn ohlasovac zprvu nebo texty upozornn lze namluvit pouze pomoc sluchtka. Rezim ohlsen pro volajcho Hlasov zznamnk lze pouzvat ve dvou rznch rezimech. u V rezimu S vyzvou uslys volajc ohlasovac zprvu a potom pro vs mze namluvit zprvu. u V rezimu Se vzkazem uslys volajc ohlasovac zprvu, ale nemze zanechat zprvu. v Zaznamnik Ohlaseni Ohlaseni nahrat / Vzkaz nahrat OK Stisknutm dialogovho tlactka spustte nahrvn. Pomoc Nove nahrvn opt spustte. Nahrn vlastn ohlasovac zprvy/ oznmen Nezapomete prosm: u Nahrvn se automaticky ukonc pi Obsluha pomoc sluchtka Jestlize bhem ovldn obdrzte akustickou vzvu nebo upozornn, zapne se automaticky reproduktor sluchtka. Tlactkem hlasitho telefonovn d reproduktor vypnete. Zapnut/vypnut hlasovho zznamnku v Zaznamnik Zapnout zazn. Telefon se dodv se standardn ohlasovac zprvou rezimu zznamu (s vzvou) i rezimu se vzkazem. Jestlize nen k dispozici zdn vlastn osobn ohlasovac zprva, bude pouzita standardn ohlasovac zprva. 36 pekrocen maximln povolen dlky ohlsen (170 sekund) nebo pi odmlce dels nez 2 sekundy. u Dojde-li k perusen nahrvn, bude opt pouzita standardn ohlasovac zprva. u Dojde-li k zaplnn pamti hlasovho zznamnku, systm pepne do rezimu Se vzkazem. Smazte star zprvy; hlasov zznamnk pepne automaticky opt do rezimu S vyzvou. Zznam ppadn zopakujte. Poslech ohlasovacch zprv v Zaznamnik Ohlaseni Ohlaseni posl. /Vzkaz poslech. Jestlize nen k dispozici zdn vlastn ohlasovac zprva, bude pouzita standardn ohlasovac zprva. Zznam nov ohlasovac zprvy bhem poslechu ohlasovac zprvy: Nove Stisknte dialogov tlactko. Obsluha zznamnku zkladny Gigaset S685 Dojde-li k zaplnn pamti hlasovho zznamnku, systm pepne do rezimu Se vzkazem. Smazte star zprvy; hlasov zznamnk pepne automaticky opt do rezimu S vyzvou. Zznam ppadn zopakujte. Stdav nastaven rezimu zznamu / vzkazu Nastavenm Prepinat lze zmnit rezim s vzvou na pedem nastavenou dobu. Jestlize aktivujete Prepinat a nastavte casov interval (napklad 18:00 az 8:00 hodin), bhem tto doby pepne hlasov zznamnk do rezimu Se vzkazem. Zmnit zadn o vce dcch: Od: Hodiny/minuty poctku stanovenho casovho intervalu zadejte ctymstn. Zapln-li se pam k nahrvn zprv a byla zvolena moznost Aktivace: Zap. , ukldn se perus a obdrzte upozornn na nutnost smazat star zprvy. 37), funkce Prepinat se vypne automaticky. Smazn ohlasovacch zprv/vzkaz Zaznamnik Ohlaseni Ohlaseni smazat/Vzkaz smazat v Ano Stisknutm dialogovho tlactka potvrte dotaz. [. . . ] Vidte nsledujc zobrazen (pklad): Datum/Cas Datum: [15. 11. 2007] Cas: 11:11 sluchtka stisknutm ovldacho tlactka vpravo (v). Ovldac tlactko tisknte opakovan dole q, az zvolte funkci menu Displej. Kontrast Vyberte a stisknte OK. Hlavn menu otevete v klidovm stavu v Displej Ulozit Ovldac tlactko tisknte opakovan dole q tak dlouho, az zvolte funkci menu Kontrast. Stisknte v nebo stisknte dialogov tlactko OK, volba se potvrd. Datum: Zadejte den, msc a rok jako osmimstn cslo. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SIEMENS GIGASET S685

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SIEMENS GIGASET S685 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag