Návod k použití SIEMENS GIGASET N300 IP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SIEMENS GIGASET N300 IP. Doufáme, že uživatelská příručka pro SIEMENS GIGASET N300 IP bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SIEMENS GIGASET N300 IP.


SIEMENS GIGASET N300 IP : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2532 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SIEMENS GIGASET N300 IP (1919 ko)
   SIEMENS GIGASET N300 IP (1901 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SIEMENS GIGASET N300 IP

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Gratulujeme Koup zazen Gigaset jste si zvolili znacku pln oddanou trvale udrzitelnmu rozvoji. Pokud chcete vdt vc, navstivte strnku www. gigaset. com. Gigaset N300 IP vs vsestrann partner Gigaset N300 IP vs vsestrann partner . . . Vase zazen Gigaset um mnohem vce nez jen telefonovat: Zazen Gigaset lze prostednictvm st Ethernet pipojit k Internetu a poctaci Mzete telefonovat pes Internet. Po uveden do provozu mzete konfiguraci zazen Gigaset zlohovat v poctaci. [. . . ] Pouzit rezimu Rezim Eko je tedy vhodn pouze v ppadech, kdy snzen dosah nepsob problmy. Vypnut vyzaovn u Rezim Eko+ Pokud aktivujete rezim Rezim Eko+, bude vyzaovn (vyslac vkon DECT) zkladnov stanice a sluchtka v klidovm stavu vypnuto. To plat i v ppad pipojen vce sluchtek, pokud vsechna z nich podporuj rezim Rezim Eko+. Rezimy Rezim Eko / Rezim Eko+ mzete aktivovat a deaktivovat nezvisle na sob. Funguj i pro nkolik sluchtek. Zapnut a vypnut rezimu Rezim Eko a Rezim Eko+: v Nastaveni Rezim Eko Rezim Eko / Rezim Eko+ Zmenit Stisknte toto dialogov tlactko ( = zapnuto). Vypnut nebo zapnut rezimu Rezim Eko / Rezim Eko+ se zpravidla zobraz na displeji pipojenho sluchtka. 95 ECO DECT Zobrazen stavu na displeji sluchtka Gigaset C59H/C610H Symbol na displeji i cerven barva bl barva bl barva zelen barva Intenzita signlu: dobr az nizs zdn signl Rezim Rezim Eko nen aktivn. (Zobrazuje se v klidovm stavu msto symbolu intenzity signlu. ) Rezim Eko a Rezim Eko+ jsou aktivn. zelen barva u Pi aktivaci rezimu Rezim Eko+ mte moznost podrzenm tlactka pijet u Upozornn u u u hovoru c na sluchtku zkontrolovat dosazitelnost zkladnov stanice. Pokud pihlste sluchtka, kter nepodporuj rezim Rezim Eko+, bude tento rezim u zkladnov stanice a u vsech sluchtek deaktivovn. Pokud tedy pouzijete opakovac, nebude mozn zvolit rezim Rezim Eko ani Rezim Eko+. 96 Pipojen a pouzit sluchtek Pipojen a pouzit sluchtek K zkladnov stanici lze pipojit az sest sluchtek a sest opakovac Gigaset. Kazdmu pihlsenmu zazen je pidleno intern cslo (1 6) a intern nzev (INT 1 INT 6). Pokud jsou jiz vsechna intern csla pidlena, je teba ped pihlsenm dalsho sluchtka odhlsit jin, uz nepouzvan sluchtko. Abyste i na novm sluchtku mohli vyuzvat telefonn seznamy online, pens zkladnov stanice bhem pihlasovn do mstnho telefonnho seznamu sluchtka Gigaset nsledujc informace: Pedpoklad: Sluchtko mze odeslat a pijmat zznamy z telefonnho seznamu (viz nvod k obsluze sluchtka). 143) s nzvem urcenm poskytovatelem pipojen, u aktuln nastaven seznam firemnch csel ( str. 143) s nzvem urcenm poskytovatelem pipojen, u aktuln nastaven soukrom telefonn seznam s pslusnm nzvem Prv. NetDir. Po spsnm pihlsen se proto krtce zobraz hlsen Prenos dat x Bylo prijato zaznamu. 97 Pipojen a pouzit sluchtek Pihlsen sluchtka K zkladnov stanici lze pihlsit az sest sluchtek. Rucn pihlsen sluchtka je teba provst na sluchtku (1) i na zkladnov stanici (2). Pihlsen jinch sluchtek Gigaset a sluchtek jinch pstroj GAP se provd nsledujcm zpsobem: 1) Na sluchtku Pihlaste sluchtko podle pslusnho nvodu k obsluze. u sluchtka Gigaset C59H/C610H: Pokud sluchtko jest nen pipojeno k zdn zkladnov stanici: Prihlasit Stisknte dialogov tlactko. Pokud sluchtko jiz je pipojeno k njak zkladnov stanici: v Nastaveni Prihlaseni Prihlasit pren. cast Pokud je sluchtko pihlseno jiz ke ctyem zkladnovm stanicm: s Zvolte zkladnovou stanici, nap. Na displeji se zobraz informace o tom, ze probh vyhledvn zkladnov stanice pipraven k pihlsen. 2) Na zkladnov stanici Bhem 60 sekund stisknte a podrzte (na cca. 2). Upozornn Po pihlsen jsou sluchtku jako pijmac spojen piazena vsechna spojen zkladnov stanice. 112. Pidlen internho csla Zkladnov stanice pidl sluchtku nejnizs voln intern cslo (mozn csla: 1 6). To znamen, ze sluchtku bylo piazeno intern cslo 2. 98 Pipojen a pouzit sluchtek Odhlsen sluchtka v Nastaveni Prihlaseni Odhlasit pren. cast s Vyberte intern zazen, kter chcete odhlsit, a stisknte tlactko OK. [. . . ] Nahrazuje mstn adresu IP v datovch paketech telefonu VoIP veejnou adresou zajistn soukrom st. Symetrick peklad NAT Symetrick peklad NAT piazuje stejnm internm adresm IP a cslm port rzn extern adresy IP a csla portu v zvislosti na extern clov adrese. Sluzba poskytovatele pipojen k sti. Pokud telefon v prbhu hovoru zaznamen dals pchoz hovor, ozve se zvukov signl. URI Uniform Resource Identifier etzec znak, kter slouz k identifikaci zdroj (nap. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SIEMENS GIGASET N300 IP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SIEMENS GIGASET N300 IP bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag