Návod k použití SIEMENS GIGASET DX600A

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SIEMENS GIGASET DX600A. Doufáme, že uživatelská příručka pro SIEMENS GIGASET DX600A bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SIEMENS GIGASET DX600A.


SIEMENS GIGASET DX600A : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1417 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SIEMENS GIGASET DX600A (3941 ko)
   SIEMENS GIGASET DX600A (1375 ko)
   SIEMENS GIGASET DX600A (3873 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SIEMENS GIGASET DX600A

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] DL500 A DX600 A ISDN DX800 A all in one Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. 2011 Gigaset products bearing the trademark 'Siemens' will exclusively use the trademark 'Gigaset'. INSPIRING CONVERSATION. Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN a DL500A vs vsestrann partner Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN a DL500A vs vsestrann partner . . . [. . . ] Reproduktor zkladnov stanice se vypne. Upozornn Bhem hovoru v rezimu hlasitho telefonovn lze regulovat hlasitost pomoc tlactek R a S. 37 Telefonovn Ztlumen zvuku zkladnov stanice Mikrofon sluchtka a zkladnov stanice (rezim hlasitho telefonovn) a pipojen nhlavn soupravy lze bhem externho hovoru (i bhem konferencnho hovoru nebo pi pepnn) vypnat a zapnat pomoc tlactka vypnut nebo zapnut zvuku P. Po vypnut mikrofonu se zobraz hlsen Mikrofon je vypnuty. Telefonovn pomoc sovch sluzeb Sov sluzby jsou funkce nabzen poskytovatelem pipojen. Pat sem napklad: u pesmrovn hovoru na jinou telefonn ppojku; u anonymn hovor; u zptn dotazy bhem hovoru; u pepnn mezi dvma partnery; u konference; u pesmrovn hovoru na jin telefon; u zptn voln v ppad, ze je linka obsazena nebo se volan nehls. Pouzvn tchto sovch sluzeb na zkladnov stanici je popsno v podrobnm nvodu k obsluze na pilozenm disku CD. 38 Pouzvn seznam Pouzvn seznam K dispozici je: u seznam opakovn volby, u seznam dorucench zprv SMS, u seznamy hovor, u seznam zmeskanch termn, u seznam hlasovho zznamnku. Seznamy hovor Pedpoklad: Penos telefonnho csla (CLIP) K dispozici je: u seznam pijatch hovor; u seznam odchozch hovor; u seznam zmeskanch hovor; u seznam vsech hovor. Oteven seznamu hovor: Seznam opakovn volby V seznamu opakovn volby je ulozeno 20 telefonnch csel, kter byla jako posledn zvolena na zkladnov stanici (max. 32 cslic). V klidovm stavu: Stisknte tlactko t nebo v Pomoc tlactka s vyberte seznam a stisknte tlactko OK. c / Volba Zvednte sluchtko nebo (linka je obsazena) stisknte dialogov tlactko Volba. Oteven seznam pomoc tlactka zprv Tlactkem zprv f lze vyvolat nsledujc seznamy: u seznam hlasovho zznamnku nebo memoboxu, pokud poskytovatel pipojen tuto funkci podporuje a memoboxu je piazeno tlactko rychl volby, u seznam dorucench zprv SMS, u seznam zmeskanch hovor, u seznam zmeskanch termn. V klidovm stavu se pi pchodu nov zprvy zobraz na displeji symbol ( str. Po stisknut tlactka zprv f se zobraz vsechny seznamy, ve kterch jsou ulozeny zprvy, a seznam memoboxu. Moznosti Autom. opak. volby Vyberte tuto moznost a stisknte tlactko OK. Pokud se castnk hls: Zvednte sluchtko c. Zrusen opakovn volby: Stisknte libovoln tlactko. Pouzit telefonnch seznam Pouzit telefonnch seznam K dispozici je: u (mstn) telefonn seznam ( str. 41), u (podle provozovatele) osobn telefonn seznam online na Internetu, u na zazen Gigaset DX800A all in one: telefonn seznam Gigaset. net ( str. 42) Melodie (VIP): / Foto volajiciho: (voliteln) Oznacte zznam jako . Zmenit s s (Vyberte zznam. ) Stisknte postupn tato dialogov tlactka. Provete a ulozte zmny. Mstn telefonn seznam zkladnov stanice Tento telefonn seznam se vytv speciln pro zkladnovou stanici. 40). Oteven telefonnho seznamu V klidovm stavu nebo bhem externho hovoru: Krtce stisknte doln cst ovldacho tlactka s. s <Novy zaznam> Zmna zadn o vce dcch: Krestni jmeno: / Prijmeni: Zadejte kestn jmno a pjmen. Telefon: / Telefon (Kancelar): / Telefon (Mobil): Alespo do jednoho ze t pol zadejte telefonn cslo. Pokud je nastavena moznost Zap. :Zadejte daj Vyroci (datum) a Vyroci (cas) a vyberte zpsob signalizace Vyroci (signal). Ulozen csel s s (Vyberte zznam. ) c Zvednte sluchtko. Pokud zznam obsahuje vce csel, zobraz se u ulozench csel symboly: / k / l. Volba Stisknte toto dialogov tlactko. Vytcen pomoc telefonnho seznamu Vmna zznam v telefonnm seznamu se sluchtkem Pedpoklady: Sluchtko je pihlseno k zkladnov stanici a podporuje tuto funkci. Zkladnov stanice je v klidovm stavu. Odesln s s (Vyberte zznam. ) Moznosti Poslat zaznam / Poslat seznam na Interni pr. s Vyberte z internho seznamu sluchtko a stisknte tlactko OK. Pjem Spuste penos na sluchtku. Pensen hodnoty se zobraz na displeji zkladnov stanice. 40 Pouzit telefonnch seznam u Ohlsen pchozho externho hovoru Upozornn Voln castnka penos perus. [. . . ] seznam site Online Directory Zlat strnky Prv. NetDir Zobraz se seznam dostupnch telefonnch seznam online s nzvy poskytovatel. str. 41 Nastaveni Asistent ISDN Datum/Cas Nastaveni zvuku Hlasitost hovoru Vyzvaneni Hlasitost Melodie Casove nastaveni Ztisit anonymni vol. Upozornujici tony Melodie pri cekani Displej Sporic displeje Informacni tikr Podsviceni Jazyk Prihlaseni Prihlasit pren. cast Odhlasit pren. cast str. 2 64 Pehled nabdky zazen Gigaset DX600A ISDN Telefonie Mistni predvolby Odeslani pripojeni Prijem pripojeni INT 1 . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SIEMENS GIGASET DX600A

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SIEMENS GIGASET DX600A bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag