Návod k použití SIEMENS GIGASET CX150

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SIEMENS GIGASET CX150. Doufáme, že uživatelská příručka pro SIEMENS GIGASET CX150 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SIEMENS GIGASET CX150.


SIEMENS GIGASET CX150 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3801 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SIEMENS GIGASET CX150 (1913 ko)
   SIEMENS GIGASET CX150 (4214 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SIEMENS GIGASET CX150

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] EN Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. Any statements made by Siemens AG or SHC that are found in the user guides should therefore be understood as statements of Gigaset Communications GmbH We hope you enjoy your Gigaset. Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, die Gigaset Communications GmbH ist Rechtsnachfolgerin der Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), die ihrerseits das Gigaset-Geschäft der Siemens AG fortführte. [. . . ] Bhem reprodukce zprávy lze peskocit na dalsí popípad pedchozí zprávu s t tt Pechod k následující zpráv. Pechod k pedchozí zpráv. Bhem pehrávání lze pepnout do stavu pauzy nebo pauzu ukoncit MENU Dalsi OK Pepnte do stavu pauzy. Pehrávání bude pokracovat. 54 Obsluha záznamníku (na CX150isdn) Zptné volání bhem pehrávání zpráv Bhem pehrávání zprávy lze volajícího ihned zavolat zpátky. Pedpoklad: bylo peneseno telefonní císlo volajícího. Bhem pehrávání: MENU Stisknte dialogové tlacítko a otevete tak podízené menu. Zptné volání: OK bud' . . . s s Zpetne volani Vyberte a potvrte. Zptné volání s provozovatelem sít ­ telefonním císlem: anebo . . . Seznam siti OK Vyberte a potvrte. Vyberte telefonní císlo provozovatele sít a potvrte je. sOK Pipojení zprávy pro telefonického partnera Bhem externího hovoru mzete telefonickému partnerovi pehrávat zprávy ze záznamníku. Pedpoklad: penosnému pístroji piazeno stejné MSN píjemce jako záznamníku. Bhem hovoru: MENU Stisknte dialogové tlacítko a otevete tak menu. OK OK s s Prehrat zpr. Vyberte a potvrte záznamník, napíklad Zaznamnik 1 . Je-li nastaveno blokování záznamníku (str. Na displeji se zobrazí informace o nejstarsí zpráv. Zvolte zprávu a otevete podízené menu. ~ OK s MENU s Prehrat OK Vyberte a potvrte. Ukoncení pehrávání: Stisknte dialogové tlacítko a otevete tak podízené menu. MENU s Konec OK Vyberte a potvrte. Znovu mzete hovoit s telefonickým partnerem. 55 Obsluha záznamníku (na CX150isdn) Poslouchání pipomenutí Pedpoklad: vybrali jste záznamník (str. Pehrávání zacne nejstarsím pipomenutím. Pechod k následujícímu, respektive pedchozímu pipomenutí. s nebo t Nastavení rychlosti pehrávání Rychlost pehrávání zpráv/pipomenutí lze nastavit ve ctyech stupních: Pomalu, Normalne, Rychle nebo Velmi rychle. Pi dodání pístroje je pro vsechny záznamníky nastavena rychlost Normalne. Bhem pehrávání: MENU Stisknte tlacítko displeje a otevete tak menu. OK OK s s Rychlost Rychle Vyberte a potvrte. Vyberte a potvrte rychlost pehrávání, napíklad Rychle ( = nastaveno). Pehrávání pokracuje nov nastavenou rychlostí. Vsechny následující zprávy/pipomenutí se budou az do pístí zmny pehrávat touto rychlostí. Smazání zpráv/pipomenutí Zprávy nebo pipomenutí lze smazat jednotliv nebo vsechny najednou. [. . . ] . 27 telefonní èíslo z telefonního seznamu . 73 Telefonní èíslo 118 Rejstík Tlaèítko Paging . 88 Vynulování pøenosné èásti stav pøi dodání . 89 oznamování prostøednictvím SMS (záznamník) . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SIEMENS GIGASET CX150

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SIEMENS GIGASET CX150 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag