Návod k použití SIEMENS GIGASET AS180 TRIO

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SIEMENS GIGASET AS180 TRIO. Doufáme, že uživatelská příručka pro SIEMENS GIGASET AS180 TRIO bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SIEMENS GIGASET AS180 TRIO.


SIEMENS GIGASET AS180 TRIO : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (617 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SIEMENS GIGASET AS180 TRIO

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 1 Gigaset AS180 Strucný pehled ­ sluchátko 1 Stav nabití akumulátor 2 Dialogová tlacítka 3 Tlacítko zpráv bliká: k dispozici jsou nové zprávy 4 Tlacítko telefonního seznamu 5 Ovládací tlacítko (u) 6 Tlacítko vyzvednutí 7 Tlacítko zavsení a zapnutí/vypnutí 8 Vyzvánní zapnuté/ vypnuté (dlouze stisknte v klidovém stavu) 9 Blokování tlacítek zapnuté/vypnuté (dlouze stisknte) 10 Tlacítko R - Zptný dotaz (flash) - Pauza ve volb (dlouze stisknte) 11 Mikrofon 12 Tlacítko "Mikrofon vypnutý" Dialogová tlacítka na sluchátku: Stiskem tlacítka se vyvolá funkce zobrazená na displeji. 1 Zobrazení INT Význam pi stisknutí tlacítka Volání jiných pihlásených Str. sluchátek Otevení hlavního menu/ podmenu (viz pehled menu Str. INT 2 3 4 5 6 7 h 11:56 MENU V MENU ¢ " U T ~ OK ¢ 8 9 10 11 12 Strucný pehled ­ základna Základna AS180 Tlacítko pihlásení/pagingu: Str. [. . . ] ¢ OK ¢ ~ (zadejte císlo) ¢ OK ¢ ~ (zadejte jméno) ¢ OK Ulození císla do telefonního seznamu h ¢ MENU ¢ Novy zaznam ¢ OK ¢ ~ (zadejte císlo) ¢ OK ¢ ~ (zadejte jméno) ¢ OK Volba záznamu telefonního seznamu Telefon otevete pomocí h. Máte následující Pomocí u listujte k pozadovanému záznamu, az zvolíte hledané jméno. moznosti: Pijetí volání Píchozí volání se signalizuje vyzvánním a zobrazením na displeji. Stisknutím tlacítka vyzvednutí c pijmte volání. 18) sluchátko pouze vyjmte ze základny/ nabíjecky. V klidovém stavu vyvolejte pomocí t menu k nastavení hlasitosti volání a hlasitost nastavte pomocí u. ¢ Zobrazení telefonního císla volajícího Pi volání se na displeji zobrazí císlo nebo jméno volajícího, pokud je v telefonu ulozeno. Pedpoklady: 1 Vyzádali jste si u svého provozovatele sít, ze se na displeji zobrazí císlo volajícího (CLIP). 2 Volající si u provozovatele sít vyzádal penesení svého císla (CLI). Pokud jste nepozádali o zobrazení telefonního císla, je na displeji ® a Anonymni, pokud penesení telefonního císla bylo potlaceno volajícím nebo Nezname, pokud jste o to nepozádali. Zadejte první znak jména, píp. pomocí u vyberte jinou polozku. u (vyberte záznam) ¢ MENU Pomocí u mzete volit následující funkce: Smazat zaznam Ulozit do sezn Datum/Cas Stav ¢ MENU Smazte aktuální záznam. Zobrazte datum a cas volání (pokud jsou nastavené). NovaVol: nové zmeskané volání. Prij vol: volání bylo pijato. Mzete volit z následujících funkcí: Pouzit cislo Císlo zmte nebo doplte. Následná volba císla nebo vyvolání dalsí funkce pomocí MENU. Ulozit do sezn Smazat zaznam Smazat seznam Ulození záznamu do telefonního seznamu. Smazou se vsechny staré i nové záznamy. Seznam volání/Seznam hlasového záznamníku (Memoboxu) Jakmile do seznamu volání/seznamu hlasového záznamníku pibude nová polozka, zazní upozorovací tón a tlacítko zpráv zacne blikat. Pokud nové zprávy obsahuje pouze jeden seznam, ihned se oteve. Zptné volání volajícího ze seznamu volání f ¢ Sezn. Vol: 01+02 ¢ OK ¢ u (vyberte záznam) ¢c Memobox nastavte na volbu tlacítkem 1 Pouze dlouze stisknete tlacítko1 na sluchátku a budete pímo spojeni s Memoboxem. Viz pehled menu ¢ 10 Hledání sluchátka ("paging") Sluchátko mzete najít s pomocí základny. 1) Krátce stisknte tlacítko pihlásení/pagingu na základn. Vsechny penosné cásti soucasn vyzvánjí ("paging"), a to i pi vypnutém vyzvánní. Ukoncení: Krátce stisknte tlacítko pihlásení/ pagingu na základn (¢ Str. 1) nebo tlacítko vyzvednutí c na sluchátku. Interní zptný dotaz/spojení hovoru Telefonujete s externím úcastníkem. Stisknte tlacítko INT a zavolejte na jedno nebo na vsechna sluchátka. Externí úcastník slysí melodii pi cekání. [. . . ] Osobní píjem oprav: Masarykova 118 Modice 664 42 Olomouc Sokolská 22 772 00 Praha Bryksova 818 (prodejna O2) 198 00 Prostjov Zizkovo nám. 11 796 01 Adresa pro zasílání oprav: Masarykova 118 Modice 664 42 Zárucní podmínky jsou uvedeny na zárucním listu, který je soucástí dodávky pístroje. Záruka se nevztahuje na poskození vzniklá neodborným zacházením, opotebováním nebo zásahem tetí osoby. Záruka nezahrnuje spotební materiály a nepokrývá nedostatky, které jen nepatrn ovlivují hodnotu nebo pouzitelnost pístroje. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SIEMENS GIGASET AS180 TRIO

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SIEMENS GIGASET AS180 TRIO bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag