Návod k použití SHARP LE632E ATTACHING THE STAND

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SHARP LE632E. Doufáme, že uživatelská příručka pro SHARP LE632E bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SHARP LE632E.


SHARP LE632E ATTACHING THE STAND: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (726 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SHARP LE632E ATTACHING THE STAND (726 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SHARP LE632EATTACHING THE STAND

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] NEBEZPECÍ: Z odezané vidlice musíte odstranit pojistku a vidlici musíte okamzit znicit a bezpecným zpsobem zlikvidovat. Za zádných okolností nesmíte odezanou vidlici zasouvat do zádné zásuvky 13A, protoze by mohlo dojít k váznému úrazu elektrickým proudem. Pi pipojování vhodné vidlice k síovému pívodu dodrzujte následující pokyny: DLEZITÉ: Vodice síového pívodu jsou barevné podle následujícího znacení: Modrý: nulový vodic Hndý: zivý vodic Kdyz barvy vodic síového pívodu tohoto výrobku neodpovídají barevnému znacení svorek vasí vidlice, postupujte následovn: · Modrý vodic musí být pipojen na svorku vidlice, která je oznacena N nebo je cerná. · Hndý vodic musí být pipojen na svorku vidlice, která je oznacena L nebo je cervená. [. . . ] Zvolte rozevírací seznam polozek "5/5", viz str. . Tlacítka INPUT (vstup) · Kdyz není pijímán zádný signál, zobrazí se "NO SIGNAL" (zádný signál). Kdyz je pijímán signál, na který není projektor pedvolený, zobrazí se "NOT REG. " (neregistrovaný signál). Funkcní ovladace Nabídkové zobrazení INPUT 1 (vstup 1) INPUT 2 (vstup 2) INPUT 3 (vstup 3) INPUT 4 (vstup 4) INPUT 5 (vstup 5) Nastavení hlasitosti (VOLUME) Projektor Dálkový ovladac Gyro Hlasitost nastavte pomocí tlacítek + / -. Nabídkové zobrazení Tlacítka VOLUME (hlasitost) Vypnutí zvuku (MUTE) Projektor Zvuk docasn vypnete stisknutím tlacítka MUTE (vypnutí zvuku). Zvuk znovu zapnete optným stisknutím tlacítka MUTE. Tento nástroj mzete pouzívat pomocí "Button Assign" (seznamu polozek pro volbu funkcními tlacítky) na dálkovém ovladaci Gyro. Zvolte rozevírací seznam polozek "2/5" a stisknte funkcní tlacítko (3), viz str. Nabídkové zobrazení Tlacítko MUTE (vypnutí zvuku) 39 - Cerný obraz (BLACK SCREEN) Projektor Tuto funkci mzete pouzívat pro pekrytí promítaného obrazu cerným obrazem. Pekrytí promítaného obrazu Stisknte tlacítko BLACK SCREEN (cerný obraz). Promítaný obraz se pekryje cerným obrazem a zobrazí se "BLACK SCREEN". K pvodnímu promítanému obrazu se vrátíte optným stisknutím tlacítka BLACK SCREEN. Tlacítko BLACK SCREEN (cerný obraz) Tento nástroj mzete pouzívat pomocí "Button Assign" (seznamu polozek pro volbu funkcními tlacítky) na dálkovém ovladaci Gyro. / 41 - Nastavení pomru stran obrazu (RESIZE) Projektor Tato funkce umozuje zlepsení výstupního obrazu zmnou nebo uzivatelským nastavením velikosti obrazu. V závislosti na vstupním signálu mzete zvolit obraz NORMAL (normální), FULL (pizpsobený velikosti promítacího plátna), DOT BY DOT (s pvodním rozlisením), BORDER (orámování), STRETCH (rozsíení) nebo SMART STRETCH (inteligentní rozsíení). 1 RESIZE (zmna velikosti) Tlacítko UNDO (zrusení píkazu) Stisknte tlacítko RESIZE (zmna velikosti). Po kazdém stisknutí tlacítka se rezim obrazu zmní jak znázorují obrázky na této stran dále. Ke standardnímu obrazu se vrátíte stisknutím tlacítka UNDO (zrusení píkazu), kdyz je zobrazeno "RESIZE". 2 Tento nástroj mzete pouzívat pomocí "Button Assign" (seznamu polozek pro volbu funkcními tlacítky) na dálkovém ovladaci Gyro. seznam polozek "4/5" a stisknte funkcní tlacítko (3), viz str. POCÍTAC Vstupní signál Výstupní obraz na promítacím plátn NORMAL (normální) FULL (pizpsobený plátnu) DOT BY DOT (pvodní rozlisení) Funkcní ovladace Pro pomr stran 4:3 Pro pomr stran 4:3 (1024 x 768) Pro pomr stran 5:4 (1280 x 1024) NORMAL (normální) Pomr stran obrazu 4:3 Jiné pomry stran obrazu FIT TO SCREEN DOT BY DOT VIDEO/DTV Vstupní signál NORMAL (normální) Výstupní obraz na promítacím plátn BORDER (orámování) STRETCH (rozsíení) SMART STRETCH (inteligentní rozsíení) 480i, 480P, NTSC, PAL, SECAM 720P, 1080i Pro pomr stran 4:3 Zúzený Pro pomr stran 16:9 NORMAL (normální) BORDER (orámování) STRETCH (rozsíení) SMART STRETCH (inteligentní rozsíení) Pro pomr stran 4:3 Pro pomr stran 16:9 NTSC, SECAM, 480i * S tmito rezimy zobrazení obrazu je mozné pouzívat funkci digitálního posunu obrazu. - 42 Gama korekce Projektor · · · Tlacítko GAMMA Gama je funkce zlepsení kvality obrazu, která nabízí sytjsí obrazy zjasnním tmavjsích cástí obrazu beze zmny jasu jasnjsích cástí. Projektor má k dispozici ctyi nastavení funkce gama, které berou v úvahu rozdílnosti v promítaných obrazech a ve svtlosti místnosti. Kdyz promítáte obrazy s castými tmavými scénami, jaké se vyskytují nap. ve filmu nebo koncertu, nebo kdyz promítáte obrazy ve svtlé místnosti, tato funkce zlepsí sledování tmavých scén a poskytuje dojem vtsí hloubky obrazu. Tlacítko UNDO (zrusení píkazu) Rezimy gama Zvolený rezim Rezim gama Standardní obraz bez gama korekce. Zesvtluje tmavjsí cásti obrazu pro zlepsení prezentace. Poskytuje vtsí hloubku tmavjsím cástem obrazu pro vzrusující divadelní pedstavení. Umozuje nastavení hodnoty gama pomocí programu progresivní prezentace Sharp. Nabídkové zobrazení (píklad: RGB rezim) Funkcní ovladace STANDARD STANDARD PRESENTATION (prezentace) CINEMA (kino) CUSTOM (uzivatelské nastavení) 1 PRESENTATION (prezentace) Stisknte tlacítko GAMMA. [. . . ] Kontrolka napájení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontrolka promítací lampy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontrolka upozornní na teplotu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N Nabídka GUI (grafické uzivatelské rozhraní) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nastavení automatické synchronizace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SHARP LE632E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SHARP LE632E bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag