Návod k použití SHARP KC-840E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SHARP KC-840E. Doufáme, že uživatelská příručka pro SHARP KC-840E bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SHARP KC-840E.


SHARP KC-840E : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5091 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SHARP KC-840E (17476 ko)
   SHARP KC-840E ANNEXE 72 (17476 ko)
   SHARP KC-840E (17476 ko)
   SHARP KC-840E (3766 ko)
   SHARP KC-840E (3766 ko)
   SHARP KC-840E (3766 ko)
   SHARP KC-840E (15894 ko)
   SHARP KC-840E annexe 1 (15894 ko)
   SHARP KC-840E annexe 2 (14743 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SHARP KC-840E

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pokud je napíklad aktuální stránka v kapitole o tiskárn, tlacítko zobrazí obsah kapitoly o tiskárn. (2) (3) (4) Tlacítko Zpt o jednu stranu Zobrazí pedchozí stranu. Tlacítko Vped o jednu stranu Zobrazí dalsí stranu. Tlacítko Návrat na pedchozí zobrazenou stranu Zobrazí stranu, která byla zobrazena ped aktuální stranou. · Pokud se nkteré tlacítko nezobrazuje, najdte si v nápovd k prohlízeci Adobe Reader, jako ho zobrazit. · Pozor pi tisku Pokud vytisknete vsechny strany, budou vytistny i stránky nabídky "Chci. . ". [. . . ] Pejdte na krok 8. Neodpojujte USB pam, dokud se na dotykovém panelu neobjeví zpráva "Odesílání dat bylo dokonceno. ". · Obraz je naskenován v rezimu nastaveném v "Barevný rezim". Pokyny pro nastavení barevného rezimu viz "ZMNA BAREVNÉHO REZIMU" (strana 4-68). · Pokud je jako formát souboru vybrán formát Zakódované PDF (na obrazovce nastavení formátu bylo vybráno tlacítko [PDF] a okénko [Výchozí náhled] je nastaveno na moznost ), budete po stisknutí tlacítka [START] vyzváni k zadání hesla. Vlozte prosím heslo PDF souboru. 5 Zrusit Vstup Stisknte tlacítko [Vstup], aby se otevela obrazovka klávesnice, zadejte heslo (maximáln 32 znak) a stisknte tlacítko [OK]. Píjemce musí pouzít zde zadané heslo, aby otevel zakódovaný PDF soubor. Pro zrusení zakódovaného PDF stisknte tlacítko [Zrusit]. Objeví se obrazovka nastavení formátu, abyste mohli zmnit typ souboru. Zvolte nový typ souboru a stisknte tlacítko [START] pro zahájení odesílání. 6 Kdyz byl originál umístn na sklo pro dokumenty, nahrate jej dalsím originálem a stisknte tlacítko [START]. Opakujte, dokud nejsou naskenovány vsechny originály. Stisknte tlacítko [Konec Ctení]. Vlozte dalsí originál. Po ukoncení stisknte [Konec Ctení]. Ozve se pípnutí, které indikuje dokoncení operace. Otevete automatický podavac dokument a vyjmte originál. Konec Ctení Konfigurujte 7 · Není-li po zobrazení potvrzovací obrazovky provedena po dobu jedné minuty zádná akce, skenování se automaticky ukoncí a odesílání se zarezervuje. · Pro kazdou skenovanou stránku originálu je mozné stiskem tlacítka [Konfigurujte] zmnit expozici, rozlisení a skenovanou/odesílanou velikost. USB pamti PC skenování Auto Skenovat: Auto Auto 200x200dpi PDF Mono2 Poslat: Náhled (A) Stisknte tlacítko [Název Souboru]. Zadaný název souboru se objeví v (A). 4-40 Obsah SKENER/INTERNETOVÝ FAX ODESÍLÁNÍ FAXU V REZIMU INTERNET FAX Níze je vysvtlen základní postup odeslání faxu v rezimu Internet fax. Tento postup lze také pouzít pro provedení pímého penosu pomocí funkce Pímé SMTP. Kdyz je nakonfigurována výchozí adresa v "Nastavení výchozí adresy" v systémových nastaveních (administrátor), nelze mnit rezim, nelze mnit destinace a nelze pidávat destinace. Pro pepnutí do rezimu Internet fax stisknte tlacítko [Zrusit] na dotykovém panelu a postupujte podle níze uvedených krok. Detektor velikosti originálu 1 Vlozte originál. · Vlozte originál lícem nahoru do zásobníku podavace dokument nebo lícem dol na sklo pro dokumenty. · Nedávejte zádné pedmty pod detektor velikosti originálu. Zavení automatického podavace dokument, kdyz je vespod njaký pedmt, mze poskodit desticku detektoru velikosti originálu a zabránit správné detekci velikosti dokumentu. · Originály velikosti A5 (5 a 1/2" x 8 a 1/2") pokládejte s orientací na výsku (vertikáln) ( ). Pokud jsou umístny s orientací na síku (horizontáln) ( ), bude detekována nesprávná velikost. U originál velikosti A5R (5-1/2" x 8-1/2"R) zadejte velikost originálu manuáln. 1 · Otocení (rotace) obrazu A4, B5R, A5R a 16K (8-1/2" x 11" a 5-1/2" x 8-1/2"R) jsou otoceny o 90 stup a odeslány s orientací A4R, B5, A5 nebo 16KR (8-1/2" x 11"R nebo 5-1/2" x 8-1/2"). (Originály A4R, B5 a A5 (8-1/2" x 11"R and 5-1/2" x 8-1/2") nelze otocit pro odeslání. ) Odesílání · Originály nelze v rámci jednoho odesílání skenovat postupn v automatickém podavaci dokument i na skle pro dokumenty. Systémová nastavení (administrátor): Nastavení rotace odesílání Pouzívá pro nastavení, zda se má skenovaný obraz originálu ped odesláním otocit. Výchozí nastavení je: rotace A4 na A4R, B5R na B5 a A5R na A5 (8-1/2" x 11" na 8-1/2" x 11"R a 5-1/2" x 8-1/2"R na 5-1/2" x 8-1/2"). (4) 5 10 15 (3) Komu (2) Cc Zadejte destinaci. (1) Stisknte tlacítko [Adresá] v základní obrazovce. BBB BBB DDD DDD FFF FFF HHH HHH JJJ JJJ 1 2 Nastavení Podmínky Pehled Adres Vlození Adresy Globální Vyhl. [. . . ] Kliknte na tlacítko [Stav zásobníku] v "Výbr papíru" v zálozce [Papír] v okn vlastností tiskárny a zkontrolujte nastavení typu papíru v kazdém zásobníku. * Nelze sesívat samolepky, zálozky, transparentní fólie nebo obálky. Navíc nelze sesívat, pokud je v typu uzivatele nastavena volba "Vypnout sesití". Pi nastavení silného papíru nelze pouzít sesívání brozury. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SHARP KC-840E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SHARP KC-840E bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag